Získejte náborový příspěvek až 500 000 Kč

Lékař, všeobecná sestra, dětská sestra nebo radiologický asistent může při nástupu do pracovního poměru na vybraných odděleních jednotlivých nemocnic získat náborový příspěvek.

Vyberte si oddělení konkrétní nemocnice, ve které byste měli zájem pracovat a rozvíjet své znalosti a dovednosti. Kontaktujte příslušného vedoucího: primáře nebo vrchní sestru (nebo ředitele nemocnice nebo hlavní sestru) a domluvte se na podmínkách Vašeho nástupu.

Více informací můžete také získat u Ing. Mgr. Vlasty Kašparové, email: vlasta.kasparova@kzcr.eu, tel.: +420 477 117 960, nebo Mgr. Miroslava Pajonka, email: nadacni.fond@kzcr.euVedoucí / primář Oddělení klinické biochemie a hematologie

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
pracoviště Rumburk
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
vedoucí / primář Oddělení klinické biochemie a hematologie

Požadujeme: 
odbornou způsobilost pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků se specializovanou způsobilostí pro klinickou biochemii / bioanalytik, nebo odbornou způsobilost lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie dle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění,
nejméně 8 let praxe výkonu zdravotnického povolání,
organizační, komunikační a řídící schopnosti,
manažerské dovednosti, uživatelskou znalost PC,
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost,
praxe na pozici vedoucího pracovníka ve zdravotnictví vítána (není podmínkou).

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením,
zázemí úspěšné a stabilní společnosti,
moderní a příjemné pracovní prostředí,
možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem,
podporu dalšího profesního rozvoje,
zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní spoření, příspěvek na rekreaci, zvýhodněná roční síťová zaměstnanecká jízdenka Dopravy Ústeckého kraje, karta MultiSport, příspěvek na stravování).

Doplňující informace:
předpokládaný nástup do funkce dle dohody,
mzdové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti.

Obsah přihlášky:
název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno,
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech,
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa,
datum a vlastnoruční podpis uchazeče,
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne,
písemná rámcová koncepce útvaru (v rozsahu max. 5 stran formátu A4).

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ - VL - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 27. 12. 2023 na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk
Ředitel zdravotní péče o.z.
MUDr. Tichý Michal, Ph.D., MPH
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk

Informace o zpracování osobních údajů zájemců a uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na internetových stránkách www.kzcr.eu v sekci Ochrana osobních údajů.

Vrchní sestra Chirurgického oddělení

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
pracoviště Rumburk
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
vrchní sestra Chirurgického oddělení

Požadujeme: 
odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.,
specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.,
nejméně 5 let praxe výkonu zdravotnického povolání,
organizační, komunikační a řídící schopnosti,
manažerské dovednosti, uživatelskou znalost PC,
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost,
praxe na pozici vedoucího pracovníka ve zdravotnictví vítána (není podmínkou).

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením,
zázemí úspěšné a stabilní společnosti,
moderní a příjemné pracovní prostředí,
možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem,
podporu dalšího profesního rozvoje,
zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní spoření, příspěvek na rekreaci, zvýhodněná roční síťová zaměstnanecká jízdenka Dopravy Ústeckého kraje, karta MultiSport, příspěvek na stravování).

Doplňující informace:
předpokládaný nástup do funkce dle dohody,
mzdové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti.

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopií dokladů o vzdělání, výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), doplněné stručnou koncepcí rozvoje a řízení oddělení a udělením souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne, zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ–VS– NEOTVÍRAT“ nejpozději do 15. 12. 2023 na adresu:
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk
Oddělení hlavní sestry
Andrea Prchalová
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk

Informace o zpracování osobních údajů zájemců a uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na internetových stránkách www.kzcr.eu v sekci Ochrana osobních údajů.

Krajská zdravotní, a.s. přijme lékaře

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta, zájem o vzdělávání v oboru, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem, podporu dalšího profesního rozvoje, řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování

Kontakt:
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstkyně
Úsek řízení lidských zdrojů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Tel. +420 477 117 960
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. přijme všeobecné sestry

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem, podpora dalšího profesního rozvoje, dobrá dopravní dostupnost

Seznam oddělení a kontakty najdete po kliknutí na následující odkazy:

Nemocnice Děčín, o.z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
Nemocnice Chomutov, o.z.
Nemocnice Litoměřice, o.z.

Prosím, čekejte