Radiologie

Pracoviště RDG 1
Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, Rumburk
PRACOVNÍ DOBA DO 14:30 hod.

Telefonní čísla pro objednání pacientů

Na níže uvedená vyšetření provádějte objednávky ve všední dny v uvedených časech:


Rentgen                        lze přijít bez objednání


CT vyšetření                
7:00 - 9:00               tel.: 412 359 227, 

                                                                         spojovatelka  tel.:  412 332 551  


SONO vyšetření         11:00 - 14:00           tel.: 412 359 213
                                                                        spojovatelka - tel.:  412 332 551

Kyčle u miminek        tel. 412 359 213   
                                    provádí se v pátek od 9:00 - 12:00 hodin
                                    Je nutné se předem objednat  (nemusí být lékařka) 


UZ prsů                     tel.: 412 359 213
                                   provádí se každý čtvrtek v čase 11:00 – 12:00 hodin
                                   Je nutné se předem objednat  Spektrum péče

Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření, ultrazvuku a magnetického pole k zobrazování lidského těla a pomáhá k určení diagnózy či při léčbě nemocného v případě intervenční radiologie. Oddělení zajišťuje radiodiagnostické služby pro všechna oddělení nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Laben - pracoviště Rumburk, jak pro lůžkovou, tak ambulantní složku,  pro pracoviště polikliniky, pro soukromé praktické a odborné lékaře ze spádové oblasti.

Oddělení je  vybaveno moderními diagnostickými přístroji, které odpovídají současným diagnostickým trendům. Rentgen ddR Compact Swissray s přímou digitalizací umožňuje okamžitý přenos rtg snímků na ambulance či oddělení. Disponujeme úložištěm dat  a komunikací PACS, což umožňuje odesílání demografických údajů  pacienta do komunikačního serveru, který zajistí doručení této informace na jednotlivé modality.

Spektrum péče

Oddělení poskytuje škálu standardních zobrazovacích metod. Provádíme standardní skiagrafická vyšetření, standardní ultrazvuková (UZ) vyšetření včetně vyšetření cév s barevným dopplerovským mapováním a biopsií pod UZ kontrolou, celotělové CT vyšetření včetně intervenčních výkonů pod CT.
Naše služby jsou k dispozici všem pacientům na základě doporučení indikujícího lékaře a vyplněné žádanky, která musí obsahovat povinné údaje:   

  • identifikační údaje pacienta
  • výška, váha pacienta
  • anamneza
  • alergie
  • slovní diagnoza
  • požadované vyšetření, jasně definovanou oblast vyšetření a co se od vyšetření  očekává, výsledky předchozích vyšetření
  • aktuální / ne starší jak 2 týdny/ laboratorní hodnoty kreatininu a urey při CT vyšetření
  • podpis a razítko indikujícího lékaře, razítko oddělení

Skiagrafie

Jedná se o standardní rentgenová vyšetření skeletu, hrudníku a břicha bez předchozího objednání a bez přípravy.  Je nutné mít žádanku k vyšetření vystavenou praktickým či odborným lékařem nebo lékařem chirurgické    ambulance Lužické nemocnice. Dále provádíme standardní rentgenová vyšetření skeletu, hrudníku a břicha.

Tato vyšetření provádíme bez předchozího objednání a přípravy

CT

Provádíme standardní CT vyšetření hlavy, hrudníku, břicha a končetin nativně i po podání kontrastní látky, včetně CT AG (angiografie) karotid, břišní a hrudní aorty a AG končetin,  a dále invazivní vyšetření  pod CT kontrolou, jako jsou  drenáže, biopsie, navigované obstřiky.

Na vyšetření je potřeba se objednat prostřednictvím ošetřujícího lékaře, který informuje pacienta o nutné   přípravě.

SONO

Sonografické pracoviště je vybaveno přístrojem SONO MEDISON UGEO H60. Pracoviště využívá více odborností. Lékaři RDG oddělení vyšetřují oblast dutiny břišní a  periferních cév končetin v triplexním režimu s barevným mapováním. Dále jsou to vyšetření štítné žlázy a dle požadavku i vyšetření měkkých tkání, vyšetření  prsů,  kloubů a  nově UZ se zaměřením na  problematiku dětí.Vedoucí lékař

MUDr. Robert Nagy

Vedoucí radiologický asistent

Mgr. Bc. Tomáš Husár

Personální zajištění

Lékaři

  • ex.lékaři
  • MUDr. Novotná Martina

Informace pro pacienty

Na CT a UZ je nutné mít žádanku k vyšetření vystavenou praktickým či odborným lékařem.

Kyčle u miminek se provádí pouze v pátek od 9:00-12:00 hodin, nutno předem zavolat (nemusí být lékařka) tel. 412 359 213.


Prosím, čekejte