Pediatrické oddělení

Umístění: Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk, 2. patro
Telefon: +420 412 359 329

Dětské oddělení se nachází ve druhém patře PAVILONU I.

Dětské oddělení zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči o děti od narození do dosažení 19 let. Přijímáme  dětské pacienty z celého  Šluknovského  výběžku v celé šíři onemocnění dětského věku. 

Lůžková část dětského oddělení je trvale využívána k léčbě celého spektra akutních onemocnění. Na oddělení ve spolupráci s lékaři chirurgického oddělení léčíme i stavy po úrazech a operacích. Vycházíme vstříc individuálním potřebám pacientů i jejich rodičů.

Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte specializovanou péči, je tato péče zajištěna na vyšším pracovišti, nejčastěji na dětské klinice  v Ústí nad Labem. Dále na oddělení  provádíme plánovaná vyšetření dle požadavků praktického lékaře pro děti a dorost.

Dětským pacientům je umožněna přítomnost rodičů v průběhu celé hospitalizace a kontakt s dalšími blízkými osobami. Jsme rádi, že dokážeme vyhovět prakticky ve všech případech. Náklady spojené s ubytováním a poskytnutím stravy doprovodu dětí do šesti let věku jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Poskytnutí hospitalizačního lůžka pro doprovod dětí starších šesti let je zpoplatněno částkou dle ceníku služeb.

Součástí oddělení je také mateřská školka a škola, která za pomoci paní učitelky přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na oddělení a vypomáhá s učením. Děti mohou dále při pobytu využívat herny.

V současné době,  především díky sponzorským příspěvkům, nabízíme dětem na pokojích takové vybavení, které jim zpříjemní pobyt: televizor, DVD přehrávač, wifi připojení. Rádi bychom i nadále zlepšovali  komfort pacientů a vybudovali např. na každém pokoji sociální zařízení.


Ceník výkonů a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Zde najdete aktuální ceník služeb nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk, za které zaplatíte v případě, že zákrok či jinou službu nehradí zdravotní pojišťovna. Uvedeny jsou zde i ceny za ubytování na nadstandardních pokojích a za další služby podle jednotlivých oddělení. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Personální zajištění

Lékaři

  • MUDr. Karbula Dalibor - primář oddělení
  • MUDr. Jančová Radka
  • + EXTERNÍ LÉKAŘI

Zdravotní sestry

  • Kováčová Ivana - vrchní sestra

Informace pro pacienty

Návštěvní hodiny - každý den od 14:30 do 16:30 hodin. Po dohodě s ošetřujícím lékařem je podle harmonogramu naplánovaných vyšetření návštěva možná i v jiném čase. Doporučený počet návštěvníků 1-2, leží zde i velmi malí pacienti, na které je potřeba brát ohled.
Zajišťujeme lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost pro spádovou oblast Šluknovského  výběžku.

Ordinační hodiny v době pohotovosti

Všední den 17:00 - 07:00 hodin

Víkend + svátky 24 hodin

Regulační poplatek 90,- Kč se hradí bez ohledu na věk pacienta.

Prosím, čekejte