Dermatovenerologická ambulance

Umístění: Budova polikliniky – Jiráskova 1378/4, Rumburk

Tel.: +420 412 359 542

  • zajišťujeme základní péči o pacienty s chorobami kožními a pohlavně přenosnými

Informace pro pacienty Dermatovenerologické ambulance

Nově otevřené ambulantní pracoviště dermatovenerologie se těší velkému zájmu občanů Šluknovského výběžku. V současné době je však již kapacitně naplněno, což vede k prodlužování objednacích lhůt. 

Proto žádáme všechny zájemce o vyšetření, aby měli připraveno doporučení svého praktického lékaře, a objednávali se v určené hodiny a počítali s delší lhůtou k vlastnímu vyšetření. Neobjednaní pacienti nebudou vyšetřeni s výjimkou osob s podezřením na pohlavní chorobu, které budou nadále vyšetřovány bez objednání a doporučení.

Výhledově je plánováno rozšíření ordinačních hodin lékařky, do té doby však prosíme o respektování výše uvedeného. 

Děkujeme za pochopení.

V úctě 

MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH
ředitel zdravotní péče o.z.


Lékař

MUDr. Adriana Kratinová

Tel.:
+420 412 359 542

Sestra

Blanka Schmidtová

Tel.:
+420 412 359 542

Ordinační hodiny

Úterý     7:00  –   15:00 (pro objednané pacienty)
Čtvrtek  7:00  –   15:00 (pro objednané pacienty)
Pátek    
7:00  –   15:00 (pouze sestra, objednání pacientů)


Prosím, čekejte