Rehabilitační a fyzikální medicína (RHB), fyzioterapeut, ergoterapeut

Pavilon I (suterén) – U Nemocnice 1298/6 (suterén), tel.: 412 332 551
Pavilon II – Lesní 1062/26, tel.  412 332 535, 415 634 131 (přímá linka) - (přízemí), Mobil: 607 007 884

Objednání k vyšetření, laserové terapie a rehabilitace od 7:00 - 8:00.

V případě potřeby, objednání, konzultace volejte na tel. č. 607 007 884 každý den od 7:00 - 8:00 a 13:00 -14:00 hod.

Z provozních důvodů nemůžeme v jiný čas zvedat telefony. 

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny je ambulantním pracovištěm, zajišťujícím komplexní rehabilitační péči pro hospitalizované pacienty na všech lůžkových odděleních Lužické nemocnice i  pro pacienty z terénu. Hlavní část rehabilitačního oddělení se nachází v přízemí Pavilonu II (Lesní 1062/26), kde je i ordinace lékaře, druhé pracoviště sídlí v suterénu Pavilonu I (U Nemocnice 1298/6). Naši pracovníci ročně ošetří cca 3000 pacientů.

Rehabilitují u nás dospělí i dětští pacienti s pohybovými obtížemi, po úrazech, operacích, či s neurologickými onemocněními. Důraz je kladen na zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta, zlepšení soběstačnosti, prevenci recidiv obtíží.

Základem rehabilitace je léčebná tělesná výchova s využitím nejnovějších metod. Součástí rehabilitace je i vodoléčba a fyzikální terapie.

Přijímáme objednávky od 7:00 - 8:00 na tel. 412 332 535, 607 007 884

ORDINACE LÉKAŘE

 • odborné vyšetření a léčba dospělých i dětí od školkového věku
 • výkony manuální medicíny
 • ošetření měkkých tkání
 • předpisy ortopedických pomůcek
 • poradenská činnost v rámci bolesti zad a poruch pohybového aparátu aj.
 • terapie laserem (u problematiky pohybového systému, jizev, kožních afekcí aj.)
 • návrh lázeňské péče

ORDINACE FYZIOTERAPEUTA

 • kineziologické vyšetření
 • léčebná tělesná výchova
 • techniky měkkých tkání
 • reflexní a vazivové masáže
 • nácvik lokomoce a sebeobsluhy
 • poradenská činnost v oblasti poruch pohybového aparátu
 • možnost využití cvičebních pomůcek a zařízení
 • cvičení dle Bobata, Kabata (CMP), metoda DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace), ACT ( Akrální koaktivační terapie), Reflexologie nohy, Bowenova metoda, v budoucnu metoda dle Mojžíšové, Metoda SM systému

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

  • magnetoterapie
  • ultrazvuk
  • elektroterapie (diadynamické proudy, galvanický proud, Träbertův proud, středněfrekvenční proudy (IF), transkutánní elektrická neurostimulace - TENS)
  •  nízkofrekvenční laser

VODOLÉČBA

  • končetinová vířivá lázeň
  • rašelinové zábaly

SPECIALIZAČNÍ ČINNOST JE ZAMĚŘENA

 • manuální lymfodrenáže, doplněné přístrojovou lymfodrenáží (návlek na HK a DK, nohavice)
 • mobilizace periferních kloubů
 • mobilizace kloubů páteře, žeber
 • cvičení dle Bobatha (u CMP)
 • cvičení dle Kabata, Kenny (periferní parézy)
 • metoda (DNS) Dynamická neuromuskulární stabilizace
 • Aktrální koaktivační terapie ( ACT)
 • Metoda SM systém

 

RUČNÍ A PŘÍSTROJOVÉ LYMFODRENÁŽE

Aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí imunitního systému. Správný průtok lymfy v těle a její pročišťování v lymfatických uzlinách zabezpečuje dobře fungující systém obranyschopnosti člověka, tedy imunitní systém, který je nezbytný k obraně proti infekcím, obraně proti rakovině apod.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 • Klasická masáž
 • Kineziotaping (tejpování) – lepení pružných pásek na kůži, pro urychlení stavu při otokách či akutních stavech

TEJPOVÁNÍ

je metoda, kdy za pomocí speciálních lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k podpoře kloubů a vazů, korekci jizev, aktivaci či relaxaci svalu. Lze ovlivnit i lymfatický systém. Tejpování je často indikováno v oblasti sportovní i terapeutické medicíny. 

DNS DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE

poskytujeme zcela nově, zakladatel metody Prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.Doj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/dynamicka-neuromuskularni-stabilizace-dns. Fyzioterapeutka Petra Nováková Diessnerová úspěšně absolvovala certifikovaný kurz DNS a v rámci kinezioterapeutických postupů využívá prvky této speciálních metodiky. Více informací naleznete na https://www.rehabps.com/REHABILITATION/DNS_BookletCZ.html

ACT Akrální koaktivační terapie

podle PhDr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D – představuje využívaní poloh motorického vývoje dítěte spolu s motorickým učením. Metoda je využívána v rámci prevence, jako funkční rehabilitační trénink pohybových návyků a v terapii pacientů širokého spektra klinických oborů, hlavně pro jedince s postižením pohybového aparátu. Tuto metodu v rámci ambulantního sektoru rehabilitace zajišťuje fyzioterapeutka Bc. et Bc. Markéta Severýnová. Při cvičení konceptu ACT se aktivují pohybové vzory při vzpěru o akrální (koncové) části končetin – patka dlaně a pata, které tvoří opěrné body napomáhající k napřímení páteře. Pravidelným cvičením této metody lze docílit napřímení a stabilizace páteře a končetin, změny svalového napětí, zlepšení koordinace, pozornosti a zvýšení koncentrace.
Více informací naleznete: ACT Method | Physiotherapy (act-method.com)

Metoda SM systém

Metodu Spirální stabilizace vymyslel v roce 1979 MUDr. Smíšek. Jedná se o systém cviků a manuálních technik, které byly vyvinuty za účelem optimalizace pohybového aparátu a navrácení jeho funkce. Cvičí se za pomoci elastického lana, kterým se postupně posiluje svalový korzet, vytrvalost a koordinace pohybu. Touto metodou se u nás zaobírá vyškolená fyzioterapeutka Kateřina Landova, Dis.

Více informací naleznete: Spirální stabilizace páteře (spiralstabilization.com)


Vedoucí lékař

MUDr. Jindřiška Nová

Tel.:
+420 412 332 535
Email:

Ordinační doba - pavilon II

Úterý, středa, čtvrtek 9:00 - 15:00 hodin.

Objednání pondělí - pátek 7:00 - 8:00 hodin na tel. 412 332 535, 607 007 884.
Prosím, čekejte