Oddělení intenzivní a perioperační péče

Umístění: Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, Rumburk 408 01
tel.: +420 412 332 551

Oddělení intenzivní a perioperační péče je samostatné oddělení zajišťující komplexní anesteziologickou péči pro pacienty všech oborů a oddělení nemocnice Rumburk.  V Lužické nemocnici nemá ARO (na rozdíl od větších nemocnic) resuscitační lůžka. Jako nelůžkové oddělení tedy poskytuje zejména anesteziologickou péči u operačních výkonů, a resuscitační péči pacientům se selháním životních funkcí s nutností podpory životních funkcí poskytuje konziliární formou na jednotkách intenzivní péče chirurgického a interního oddělení.

Anesteziologická péče u operačních výkonů ve zjednodušeném pohledu zahrnuje celkové anestezie („narkózy“), regionální anestézie („místní umrtvení“) či kombinované anestézie (kombinace celkové anestézie s některou z forem místní anestézie).

Vhodný způsob anestézie je lékařem ARO (anesteziologem) s pacientem projednán při anesteziologické vizitě, obvykle odpoledne či večer den před operací. Lékař ARO pacientovi vysvětlí důležité součásti přípravy před anestézií, průběh anestézie a péči po ukončení anestézie a pacient má možnost se ptát na vše, co s anestézií souvisí.

Pro volbu způsobu anestézie je rozhodující typ operace a zdravotní stav pacienta. Ke zvolení správného postupu a přípravy je nezbytné kvalitní předoperační vyšetření praktickým lékařem, případně u závažněji nemocných pacientů vyšetření specialistou (kardiologem, plicním lékařem, neurologem, endokrinologem). Někdy může být rozumné dokonce výkon odložit a pacienta k výkonu lépe připravit (kvalitní výživa, fyzická výkonnost, kompenzace chronických onemocnění apod.) nebo jen dovyšetřit, aby rizika výkonu byla co nejmenší.

Souhlas se zvoleným způsobem anestézie pacient stvrzuje podpisem „Informovaného souhlasu s anestézií“. Bez písemného souhlasu pacienta (nebo jeho zákonného zástupce v případě nesvéprávných pacientů a neplnoletých pacientů) nelze kromě výjimečných situací anestézii pacientovi podat.

Při celkové anestézii není pozornost věnována pouze „uspání“ a bezbolestnosti. K minimalizaci následků operačního výkonu je během celkové anestézie nezbytné udržet dobrou funkci krevního oběhu (často je nezbytná podpora oběhu léky), správnou úroveň dýchání (dýchání přístrojem), udržet tělesnou teplotu, a na konci výkonu zajistit spolehlivé odeznění účinků anestézie k umožnění bezpečného předání z operačního sálu na oddělení. Mnoho zdánlivě drobných a často neviditelných detailů se výrazně podílí na výsledku operací a léčby. Jejich výčet přesahuje rámce tohoto sdělení, za zmínku ale jistě stojí velký důraz, který je kladen na kvalitní léčbu bolesti a prevenci pooperační nevolnosti, které musí začít ještě před zahájením operace, a pak musí se stejným důrazem a pečlivostí pokračovat i na oddělení, jinak může být vlivem zátěže a stresu výsledek operace zhoršen.

Regionální („místní“) anestézie je využívána stále více. Poskytuje totiž pacientovi zejména několikahodinovou bezbolestnost bez nadměrného útlumu silnými analgetiky a v některých případech umožňuje snížit rizika anestézie, je proto pacientům často anesteziologem doporučována. Některé metody regionální anestézie anesteziologové poskytují k tlumení velkých bolestí u bolestivých stavů či onemocnění. Například u vícenásobných zlomenin žeber či u bolestí při akutním zánětu slinivky je velmi efektivní metodou tzv. epidurální analgezie (hadičkou zavedenou do páteře se podávají místní anestetika k nervovým kořenům).  V poslední době se díky používání navigace ultrazvukovým přístrojem výrazně zvýšila kvalita regionálních anestézií a zejména došlo k rozšíření spektra poskytovaných znecitlivění.

Stálá přítomnost anesteziologického týmu (lékař a anesteziologická sestra) i v mimopracovní době je nezbytná pro akutní operace a pro případy neodkladné resuscitace. Tedy pro ARO neplatí žádné ordinační hodiny.


Primář

MUDr. Soth Kongkham

Vrchní sestra

Andrea Blažková


Informace pro pacienty

Souhlas se zvoleným způsobem anestézie pacient stvrzuje podpisem „Informovaného souhlasu s anestézií“. Bez písemného souhlasu pacienta (nebo jeho zákonného zástupce v případě nesvéprávných pacientů a neplnoletých pacientů) nelze kromě výjimečných situací anestézii pacientovi podat.
Prosím, čekejte