Informace pro dárce krve - Nemocnice Teplice, o.z.

Umístění: Pavilon B, 1.patro

Kontakt:
tel.: 417 519 737
e-mail: tptrans@kzcr.eu

Odběry - dle rozpisu:

Úterý:   7,00 -  9,00
Čtvrtek:   7,00 -  9,00
Prohlídky zajišťují lékaři z transfuzního odd. v Ústí n.L.

K odběru se objednávejte přednostně pomocí objednávkového systému Tempus (eventuálně je možné objednat se v evidenci dárců krve osobně nebo na telefonním čísle: 417 519 737 či e-mail: tptrans@kzcr.eu)

Zvaní dárců: Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnic koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku. Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).

Noví dárci: Ti, kteří se rozhodli darovat krev poprvé, mohou přijít k odběru bez předchozího objednání, i když je lepší se předem telefonicky informovat v evidenci dárců krve (tel.: 417 519 737)

Autotransfuze: Musí být předem objednány, provádějí se ve čtvrtek od 9:00 hodin. K autotransfúzi je nutné doporučení operatéra a tiskopis "Žádanka k odběru autotransfúze".

Postup před odběrem
1. Vypít dostatek tekutin, není nutné být nalačno, je možná snídaně s nízkým obsahem tuku.

2. Je-li to možné, užít pravidelný lék až po odběru.

3. Seznámit se s Poučením dárce krve.

4. Vyplnit Dotazník pro dárce krve. Prosíme, nevyplňujte předem! Údaje mají být aktuální ke dni odběru.

5. Vyšetření červeného krevního barviva (hemoglobinu) ze vzorku získaného z prstu.

Vyšetření krevního obrazu ze žilní krve – noví dárci; dárci, kteří delší dobu nebyli na odběru krve; dárci plazmy, krevních destiček; dárci s nižší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (kontrolní vyšetření).

6. Fyzikální vyšetření: krevní tlak, puls, tělesná teplota. U dárců plazmy 1x ročně rozšířené interní vyšetření.

7. Pohovor s lékařem.

8. Propuštění dárce k odběru lékařem.

Vlastní odběr
1. Omytí loketní jamky.

2. Odběr plné krve: 3-10 minut. Odebírá se přibližně 450 ml krve.

Je vhodné včas upozornit odebírající sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem.

Po odběru
1. Z odběrového křesla vstát pomalu.

2. Dárce má nárok na občerstvení.

3. Dárce má nárok na den volna s náhradou mzdy.

4. Dostatek tekutin během dne.

5. V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.).


Prosím, čekejte