Interní oddělení I

Umístění: Areál/pavilon: J

Interní oddělení spolu s komplementem nemocnice je schopno zajistit vyšetřování a léčení v celém spektru vnitřního lékařství.
Součástí oddělení je jednotka intenzivní péče se 13  lůžky vybavená nejmodernější monitorovací technikou.


Primář

MUDr. Jan Kordík

Vrchní sestra

Zuzana Mocová

Tel.:
+420 417 519 131
Email:

Zástupce vrchní sestry

Bc. Mária Krautstengelová

Popis a výkony oddělení

Interní oddělení má k dispozici 3 jednolůžkové nadstandardní pokoje s vlastním příslušenstvím, 31 standardních lůžek a 9 JIP.
Interní oddělení spolu s komplementem nemocnice je schopno zajistit vyšetřování a léčení v celém spektru vnitřního lékařství. Nemocní s chronickým selháním funkce ledvin jsou ošetřováni na hemodialyzační jednotce firmy B. Braun Avitum s.r.o., která je špičkově vybavena.
Interní oddělení je schopno provádět funkční vyšetřování, spirometrie, ergometrie, v kardiologické laboratoři je k dispozici špičkový echokardiografický přístroj a možnost monitorování ekg podle Holtera.
Interní oddělení zajišťuje i ambulantní péči v hlavních interních podoborech. K dispozici je diabetologická, kardiologická, endokrinologická  ambulance  a ambulance pro poruchy metabolismu. V dalších odbornostech spolupracujeme s privátními internisty.

EKG, odsávačky, inj.dávkovače, defibrilátory s monitory, glukometr, infusní pumpy, monitor přenosný, lůžka polohovatelná do stran na JIPu, el. ovládaná lůžka na standardním odd. v rámci nadstandard. pokojů a JIP

Lůžka

Počet lůžek: 43


Interní oddělení II

Umístění: Nemocnice Teplice, budova J, 1. patro /lůžková část/

Poliklinika, budova A, 2. patro /endoskopická část/

Interní oddělení II se  zabývá diagnostikou a  léčbou celého  spektra interních chorob, zejména se zaměřením na onemocnění astrointestinálního /zažívacího/ traktu, včetně  onemocnění  jater v celém spektru  hematologie. Skládá se z lůžkové části, jehož součástí je rovněž pokoj paliativní péče určený pro pacienty v terminální fázi svého zejména onkologického onemocnění a ambulantní endoskopické části. Nedílnou součástí našeho oddělení jsou poradny, kde naše pacienty nadále sledujeme a dispenzarizujeme.

Objednání pacientů zajišťuje kancelář našeho oddělení na telefonním čísle 417519540. Na všechna vyšetření je možné se objednat denně od 7:30 do 15:00 hodin. V ordinacích objednání není možné. První návštěvu lékaře je nutné objednat osobně.


Primář

MUDr. Ladislav Hadraba

Tel.:
+420 417 519 536
Email:

Vrchní sestra

Jana Šteflová

Tel.:
+420 417 519 547
Email:

Zástupce vrchní sestry

Marcela Sehnalová - Morávková

Staniční sestra

Tel.:
+420 417 519 151
Email:

Popis a výkony oddělení

Oddělení se zabývá především vyšetřováním, léčbou a prevencí chorob trávicího ústrojí (onemocnění jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky).

Provádíme veškeré spektrum endoskopických výkonů, jak pro lůžková nemocniční oddělení, tak pro ambulantní pacienty. Lékaři a sestry našeho oddělení poskytují 24 hodinovou nepřetržitou endoskopickou službu v případě nutnosti provedení urgentního endoskopického výkonu (urgentní stavění krvácení, extrakce cizích těles atd).

Nedílnou součástí našeho oddělení jsou poradny, kde sledujeme a dispenzarizujeme pacienty s nemocemi trávicího traktu, dále provádíme konzultace v nutriční poradně pro pacienty s poruchami  výživy.


Metody prováděné na našem pracovišti:
-  Ezofagogastroduodenoskopie (gastroskopie - vyšetření jícnu, žaludku a duodena) včetně navazujících diagnostických a terapeutických metod  v oblasti horního GIT /endoskopické stavění krvácení, extrakce cizích těles, ošetření jícnových varixů…./

-  Sigmoideoskopie, koloskopie (vyšetření tlustého střeva a konečníku) včetně dalších navazujícíh  diagnostických a terapeutickýxh výkonů. /Endoskopická polypektomie, endoskopická mukozní resekce, stavění krvácení…/

- ERCP - endoskopická retrográdní  cholangiopankreatikografie (vyšetření žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní s možností navazujících  terapeutických metod /extrakce konkrementů, mechanická litotrypse, zprůchodňování žlučových cest zavádením stentů atd../

- Endosonografie – kombinované endoskopické a ultrazvukové vyšetření k posouzení zejména patol. změn v oblasti slinivky, žlučových cest a  následně s možností odběru vzorků tenkojehlovou biopsií - FNAB

-  Kapslová endoskopie - vyšetření tenkého střeva enterální kapslí

-  Necílená jaterní biopsie

-  Dilatace stenóz travicího traktu

-  Perkutánní endoskopická gastrostomie /PEG/

 - Zavádění plastikových i kovových stentů  v oblasti GIT

 - Extrakce cizích těles ze zažívacího traktu 

 - Argon plasma koagulace

- 24-hodinová pH metrie

Přístrojové vybavení

- Endoskopická část - kolonoskopy, gastroskopy, duodendoskopy řady  180 a 190 vše s použitím NBI  zobrazení,  nasální gastroskop N 180, echoendoskop s linearním a  radialním zobrazením, sono sestava Hitachi Avius, argon plasma koagulace. Sestava pro provedení a vyhodnocení kapslové enteroskopie, pH metr Orion, glukometr, pulzní oxymetry, odsávačky, automatické dezinfektory přístrojů.

- Oddělení - EKG, defibrilátor, dávkovače, pulsní oxymetry, glukometry, polohovatelná lůžka…

Počet lůžek

24 standardních lůžek + 1 lůžko na pokoji paliativní péče s možností přistýlky doprovázející  osoby

2 nadstandardní pokoje. Vybavení: TV, mikrovlnná trouba,  lednička, polohovatelné lůžko, vlastní sociální zařízení


Prosím, čekejte