Bezbolestná nemocnice - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Vážení pacienti,

přicházíte k hospitalizaci do naší krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, abyste se podrobili léčebným procedurám. Tyto procedury, ať už se jedná o operační výkon, instrumentální vyšetření či jiné postupy, mohou být nepříjemné a bolestivé. Snahou všech našich lékařů a sester je poskytnout Vám co nejúčinnější analgezii (tj. léčbu bolesti) tak, aby byl pro Vás pobyt v nemocnici co nejméně zatěžující. 

Protože je léčba bolesti věc pro laika složitá, rozhodli jsme se Vám připravit tuto brožurku (dokument ke stažení), abyste měli základní představu o tom, co je možné Vám v naší nemocnici nabídnout.

Ke stažení


Prosím, čekejte