Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: D1, Podlaží: 3.

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCh) poskytuje specializovanou péči v rámci odbornosti  maxilofaciální chirurgie a dále v oblasti dentoalveolární chirurgie (v oboru stomatologie).

Tato péče je poskytována především pro pacienty ze spádového území Ústeckého kraje, v případě volných kapacit i pro ostatní území ČR.

Ambulantní část odd. ÚČOCh (příjmová ambulance) a stomatochirurgická ambulance jsou umístěné v 3. podlaží budovy D1 v areálu Masarykovy nemocnice, ulice Sociální péče.

Na oddělení pracuje celkem 10 lékařů. 3 z nich mají nástavbovou atestací v oboru orální a maxilofaciální chirurgie a také osvědčení odbornosti PZL pro vybranou péči ve stomatochirurgii. Dále zde pracují 3 lékaři, kteří jsou zařazeni do přípravy k dosažení nástavbové atestace.

Oddělení provozuje mimo běžnou ambulantní péči také odborné poradny se zaměřením na diagnostiku a léčbu onemocnění čelistního kloubu, ortognátní chirurgie, orofaciální onkologie, implantologie, onemocnění sliznic a dentoalveolární chirurgie. Dále pravidelně 3-4x týdně provádí ambulantní dentoalveolární výkony na ambulantním zákrokovém sálku. Plánovaně 2-3x týdně jsou prováděny zákroky v celkové anestesii na centrálních operačních sálech a na operačním sále dětské chirurgie.

Ambulance oddělení neposkytují běžnou zubolékařskou pohotovost! Tato je poskytována na samostatném pracovišti LSPP Masarykovy nemocnice, ul. Mírová (mimo oddělení ÚČOCh).

Oddělení zajišťuje ústavní pohotovostní službu pro závažnější stavy vyžadující ústavní péči, resp. pro klienty hospitalizované v rámci nemocnic Krajské zdravostní, a.s.. Tato služba je poskytována denně do 21 hodin (vč. so, ne a svátků) a pak formou služby na telefonu (konzultace, výjezd).

Oddělení získalo akreditaci České stomatologické komory (ČSK) pro pořádání vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání PZL – akreditované pracoviště I. typu a zároveň akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru maxilofaciální chirurgie I. stupně.

Jsme školící pracoviště v artroskopické chirurgii čelistního kloubu.

Recepce, kartotéka

Tel.:
+420 477 113 406
FAX:
+420 477 113 410

Primář

MUDr., MDDr. Petr Chramosta

Lékař

MUDr. Jiří Borovec

Lékařka

MDDr. Marianna Hisemová

Vrchní sestra

Jana Bučková

Tel.:
+420 477 113 402
Email:

Zasílání obrazové dokumentace

Rozsah poskytované péče

Oddělení poskytuje péči v plném rozsahu oborů orální a maxilofaciální chirurgie a stomatochirurgie.

Náplň činnosti:

 • ošetření komplikací po stomatologických (zubolékařských) výkonech provedených praktickými zubními lékaři - PZL (krvácení, ponechané kořeny, obtížné hojení extrakční rány, apod.)
 • ošetření anomálií počtu a polohy zubů, následků selhání konzervativního ošetření zubů (retence zubů, problematika zubů moudrosti, vhojené kořeny, resekce kořenového hrotu, exstirpace vývojové i získané zubní cysty, apod.)
 • malé chirurgické výkony na měkkých tkáních dutiny ústní (slizniční změny, retenční cysty malých i vekých slinných žláz, slizniční změny po chronické traumatizaci, apod.)
 • ošetření vybraných skupin „rizikových pacientů“
  • krvácivé stavy,
  • stavy před a po KCh operacích,
  • stavy před a po transplantaci orgánů,
  • metabolická onemocnění,
  • ošetřování HIV pozitivních pacientů, apod.
 • předprotetické úpravy čelistí k zajištění stability zubních náhrad
 • ošetření kolemčelistních zánětů (převážně odontogenních)
 • onemocnění čelistních dutin - odontogenní etiologie
 • onemocnění čelistních kloubů – speciální poradna pro temporomandibulární (kloubní) poruchy, včetně artroskopické operativy
 • onemocnění slinných žláz
 • úrazy obličejové kostry – diagnostika a léčba
 • ošetření handicapovaných pacientů a pacientů nespolupracujících při stomatologickém ošetření (v omezené míře)
 • diagnostika, léčba a dispenzarizace nádorů dutiny ústní, obličeje a krku
 • ošetření pacientů po resekcích čelistí protetickými náhradami
 • problematika trojklanného a lícního nervu
 • diagnostika a terapie vrozených vad dutiny ústní a obličeje - ortognátní chirurgie
 • korekce defektů skeletu obličeje a dolní čelisti (augmentační operace, kostní posuny)

Aktivně se podílí na činnosti Traumacentra pro děti i dospělé KZ a.s, MNÚL o.z., spolupracuje s ostatními zdravotnickými pracovišti při diagnostice a komplexní léčbě pacientů s nemocemi a úrazy dutiny ústní, hlavy a krku.

Oddělení také poskytuje odbornou lékařskou pomoc i v jiných nemocnicích regionu formou výjezdů operační skupiny při ošetřování polytraumatizovaných pacientů.

Aktivní spolupráce se špičkovými zdravotnickými zařízeními ČR.

V budově D1, 3. podlaží, pracoviště disponuje 12 standardními lůžky nepřetržité péče a 1 lůžkem nadstandardním. Dále 3 ambulancemi se zubolékařským křeslem, 1 pracovištěm intraorálního RTG přístroje, ambulantním zákrokovým sálkem. Komplexním vybavením pro implantologii, analgosedaci rajským plynem a artroskopickou operativu čelistního kloubu fy Wolf.

Lůžka

Počet lůžek: 13


Prosím, čekejte