Aktuální informace a omezení z důvodu stavby

Dne 31. 01. 2023 dojde k předání budovy E stavbě. Vchod do budovy E bude od 01. 02. 2023 přístavkem pouze na gynekologii lůžka, odd. šestinedělí a novorozenců. Na ORL a oční odd. se bude chodit vchodem z budovy D (v podjezdu).

Ve dnech 07. - 09. 02. 2023 budou stěhovány zdravotnické přístroje z bývalého oddělení RDG. 

Prosíme o přizpůsobení pohybu řidičů sanit a jiných vozů této situaci. Nadále platí absolutní zákaz parkování před budovou E – manipulační prostor pro stavbu.

RDG

Pracoviště na RDG, CT, UZ vyšetření již plně funguje v novém pavilonu M, 2. NP, vchod z parkoviště pro pacienty. Pracoviště má samostatnou recepci k evidenci pacientů. 

V pavilonu I zůstává vyšetření Magnetické rezonance, v 1. NP.


Gynekologicko-porodnické oddělení

Porodního sál, oddělení šestinedělí a novorozenců jsou přesunuty do náhradních prostor z důvodu stavby budovy Emergency v děčínské nemocnici.
 

  • Příjem rodiček je v budově D v prostorách gynekologické ambulance, stejně tak porodní sál. 
  • Oddělení šestinedělí v budově E v přízemí vedle gynekologických lůžek. 

Vše je řádně označeno. Zde bude toto oddělení fungovat až do otevření nové porodnice. Zde vám budeme k dispozici po celou dobu než nám bude vystavěna porodnice nová. Akutní péče a gynekologie se stěhování netýká. Ambulantního provozu, veškerých odborných poraden a pohotovosti se změny rovněž netýkají.

Stanice novorozenců

Oddělení je přesunuté do budovy E, 1. NP (místo bývalého ORL).

ORL

Od 9. 12. 2022 je z důvodu výstavby nového pavilonu Emergency pohotovostní ambulance ORL a lůžková část přesunuta do suterénu místo bývalého očního oddělení. 


Aktuality


Tichá linka

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Tato služba je dostupná i v Nemocnici Děčín.
Tablet ke komunikaci je uložen na rehabilitačním odd., budova I, 6. patro.

Krizová linka pomoci pro blízké pacientů

Ve spolupráci Systému psychosociální intervenční služby a Ministerstva zdravotnictví byla zřízena speciální linka poskytující psychickou podporu blízkým pacientů.
Na tel. čísle +420 227 272 225 Vás proškolení pracovníci pomohou provést zátěžovou situací
Prosím, čekejte