Ústecké sympozium ENDO - LIVE X.

Setkání s výborem České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

24. září 2020

Hotel a Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

Akce je zrušena. 

Na základě doporučení pandemického štábu rozhodlo vedení společnosti Krajská zdravotní, a.s. dne 14. 9. 2020 o odsunutí konání konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích a prezentačních akcí KZ se zrušením nyní aktuálních termínů. 

O případném náhradním termínu budete informováni s dostatečným předstihem.  

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016