Internistický den Ústeckého kraje

10. listopadu 2021

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Jsme rádi, že Vás na Internistickém dnu Ústeckého kraje můžeme poprvé přivítat v příjemném a moderním prostředí Kampusu Univerzity J. E. Purkyně. 

Kampus je původní nemocniční komplex, který byl náročnou a nákladnou přestavbou přebudován na multifunkční centrum s aulami a velkými přednáškovými místnostmi se zázemím využitelným jako konferenční prostory. 

Nachází v centru města Ústí nad Labem na adrese Pasteurova 3544/1.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016