Oddělení následné péče Zahražany

Umístění:

Rozsah poskytované lůžkové péče

Oddělení následné péče poskytuje následnou lůžkovou zdravotní péči. V praxi to znamená (do)léčení a rehabilitaci pacientů s převážně chronickými chorobami a po stabilizaci akutních onemocnění prakticky všech lékařských oborů vyjma pediatrie, nejvíce interny, neurologie, ortopedie, traumatologie, chirurgie. Pacientům je poskytována komplexní odborná lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče - fyzioterapie i ergoterapie.

Odbornou péči zajišťují lékaři se specializací v oboru interního lékařství, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitářky a sanitáři v nepřetržitém provozu, fyzioterapeuti a ergoterapeuti. Komplexní sociální službu zajišťuje sociální sestra. Složení stravy a léčebných diet kontroluje dietní sestra.

Nepřetržitá lékařská péče je zajištěna ústavními pohotovostními službami lékařů, nezajišťuje se ale lékařská služba první pomoci (tzv. lékařská pohotovost) pro ambulantní pacienty.

Rozsah poskytované následné lůžkové zdravotní péče

 • nepřetržitá odborná lékařská péče, lékařské výkony, pravidelné denní vizity
 • nepřetržitá odborná ošetřovatelská péče zahrnující všechny výkony ošetřovatelské péče od osobní hygieny pacientů, podávání léků, injekcí, infúzí po ošetřování ran a kožních defektů moderními převazovými materiály a fyzikálními metodami, včetně prevence infekcí a proleženin u ohrožených nemocných
 • dietoterapie - léčba pomocí odborně sestavených diet, léčebná výživa, výživa sondami, infúzemi
 • fyzioterapie prováděná odborníky - fyzioterapeuty, spočívající v obnovení hybnosti nemocných, cvičení, posilování, aplikace elektroléčby, léčby magnetickým polem, ultrazvukem, laserem a vodoléčby
 • ergoterapie poskytovaná specializovanými ergoterapeuty, jejímž úkolem je nácvik běžných denních činností a sebeobsluhy, pracovních činností, řeči, čtení, psaní, intelektuálních a výtvarných činností, výroba keramiky
 • sociální péče, jejíž těžiště spočívá v zjišťování sociálních podmínek pacientů, pomoc s řešením sociálních problémů a sociální poradenství, podpora při podávání žádostí o sociální příspěvky a umístění v zařízení sociální péče.
Technický provoz zajišťují provozní zaměstnanci – úklidu, prádelny, údržby a dopravy.

Všichni zaměstnanci mají požadovanou odbornou kvalifikaci.

Přijímání nemocných a objednací doby

Objednání k hospitalizaci na vrchní sestra Iva Fojtíková na tel: +420 476 449 111 

Příjem nemocných je plánován, obvykle na telefonické nebo osobní objednání k přijetí. Většina nemocných je přijímána na oddělení následné péče překladem z jiného zdravotnického zařízení, nejvíce z akutních lůžek, převážně Nemocnice Most, ale také na doporučení ošetřujícího praktického lékaře nebo specialistky (lékařem musí být vystaven poukaz k přijetí). Objednávky k přijetí pacienta přijímá lékař pověřený organizací příjmu pacientů. 

Primář

MUDr. Tomáš Zelenka

Vrchní sestra

Iva Fojtíková

Sekretariát

Hana Mirvaldová

Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Na oddělení následné péče poskytuje odbornou zdravotní péči endokrinologická ambulance, zaměřená především na léčbu chorob žláz s vnitřní sekrecí. Zvláštní pozornost je věnována léčení poruch metabolismu (tuků, osteoporózy), léčí se zde všechny běžné interní choroby. V evidenci ambulance je přes 3 000 pravidelně kontrolovaných pacientů a ročně se zde provede průměrně 5 800 zdravotních výkonů (průměr počítán za posledních 5 let).

Ambulantní činnost zajišťují endokrinologové - internisté s licencemi České lékařské komory.

Ordinační doba je ve všech pracovních dnech:

pondělí: 10.00 - 12.00     
úterý:08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
středa:10.00 - 12.00   
čtvrtek:08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
pátek:10.00 - 12.00   

Všichni pacienti, kteří si přejí být v ordinaci vyšetřeni, musí mít poukaz na vyšetření od svého praktického lékaře nebo od odborného lékaře. Neodkladná ("statim") vyšetření se provádí v ordinačních hodinách ihned, jakmile se pacient dostaví do ambulance, ostatní pacienti se k prvnímu nebo kontrolnímu vyšetření objednávají obvykle telefonicky na čísle: +420 476 449 123 nebo osobně u ambulantní sestry nebo na internetové adrese endokrinologie@nnpmost.cz. Každý pacient je objednán na určitý den a čas, kdy je také vyšetřen. Odpadá tak dlouhé čekání v čekárně ordinace.

Ambulance poskytuje také odborné rady nemocným, dietetické návody a další poradenství. Podle možností také obecně dostupné a vlastní publikace týkající se životosprávy a dietních opatření u některých onemocnění.

V ambulanci se provádí běžné EKG vyšetření a 24 hodinové monitorování EKG Holterovým systémem, 24 hodinové monitorování krevního tlaku Holterovým systémem, spirometrické vyšetření, infúzní léčba, očkování. Každý pracovní den se provádí odběry biologických materiálů (krve, moči atd.) v době mezi 7.00 a 8.30 hod. K odběru biologického materiálu se pacient nemusí objednávat.

Upozornění pro pacienty, kteří jdou na odběry krve: vždy na lačno a před odběrem nejezte 12 hodin, večer jen lehkou, ne tučnou, večeři, aby nedošlo k nežádoucímu ovlivnění laboratorních vyšetření.

Další ambulantní činností oddělení následné péče je poskytování ambulantní fyzioterapie a ergoterapie. Pro ambulantní pacienty jsou dostupné všechny léčebné procedury, které jsou poskytovány hospitalizovaným pacientům. K léčbě je možno se objednat na telefonních linkách +420 476 449 163 - fyzioterapie a +420 476 449 154 - ergoterapie nebo na internetové adrese rehabilitace@nnpmost.cz . Výkony se provádí v době, která pacientům vyhovuje podle možnosti dopravy, pracovní doby apod.

Ordinační hodiny fyzioterapie a ergoterapie:

pondělí až čtvrtek: 7.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Důležitá telefonní čísla

Ústředna - přímá linka

Tel.:
+420 476 449 111

Kontakt

Ústředna

Tel.:
+420 417 639 798
Tel.:
+420 417 639 799

Kontakt

Vrátnice mobil

Tel.:
+420 733 783 915

Kontakt

Referent

Tel.:
+420 733 783 914

Kontakt

Fax

Tel.:
+420 476 705 473

Kontakt

Rehabilitace

Tel.:
+420 476 449 163

Kontakt

Sociální pracovnice

Tel.:
+420 476 449 119

Kontakt

Oddělení

Tel.:
+420 476 449 141
Tel.:
+420 476 449 151

Doklady a potřeby požadované při přijetí a pobytu na lůžku na ONP

Zdravotní hospitalizace na lůžkách následné péče.

Objednání k hospitalizaci na tel: +420 476 449 111 - vrchní sestra pí Fojtíková.

Požadované doklady a věci:

 • poukaz k hospitalizaci od ošetřujícího lékaře (praktického nebo specialisty, propouštěcí zpráva z jiného zdravotnického zařízení)
 • platný průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny a občanský průkaz
 • legitimace pracovní neschopnosti, je-li vystavena ošetřujícím lékařem, v opačném případě bude vystavena ošetřujícím lékařem ONP při přijetí (pacient musí při přijetí oznámit, že pracuje, zpětně nelze legitimaci vystavit)
 • odborné nálezy, rozpis užívaných léků, speciální léky (např. pro léčbu epilepsie, psychiatrických onemocnění, cytostatika)
 • osobní zdravotní pomůcky (např. hole, berle, chodítka, vozík, zubní a jiné protézy, ortézy, brýle, naslouchadla, apod.)
 • osobní hygienické prostředky (toaletní papír, zubní kartáček a pasta, mýdlo, šampony, krémy, holicí potřeby, žínky)
 • osobní prádlo (pyžamo, spodní prádlo, uzavřenou domácí obuv, na cvičení sportovní obuv i oděv, případný pohodlný domácí oděv, vycházkový oděv a obuv)
 • přiměřený obnos v hotových penězích k úhradě zákonných poplatků

Věci, které pacient při pobytu nesmí mít:

 • léky na spaní, proti bolesti, projímadla a podobné (v žádném případě neužívat jakýkoliv lék bez vědomí lékaře, případně sestry)
 • potraviny, pochutiny a nápoje, které neodpovídají svým složením předepsané dietě
 • velké obnosy peněz, cenné předměty (šperky apod.)
 • elektrické spotřebiče jako např. vařiče, televizory (jsou na každém pokoji), jen drobné spotřebiče, jako rozhlasový přijímač, magnetofon, holicí strojek
 • alkohol, drogy a zbraně
 • příliš objemná zavazadla a nepotřebné věci

Přístrojové vybavení

Oddělení následné péče má k účelu zajištění odborné péče na požadované úrovni kvalitní vybavení diagnostickými a léčebnými přístroji:

 • EKG přístroje
 • EKG monitory
 • Holterův EKG monitorovací systém
 • Holterův systém monitorování krevního tlaku
 • oxymetry
 • diagnostický ultrazvuk
 • vybavení pro resuscitaci (defibrilátory,ambuvaky)
 • infúzní pumpy
 • elektroléčebné přístroje (analgetické, TENS, elektrostimulační a jiné přístroje)
 • ultrazvukové léčebné přístroje a diatermie
 • přístroje pro léčbu pulzním magnetickým polem
 • fototerapeutické přístroje (biolampy, BioBeam)
 • laser pro léčbu onemocnění pohybového ústrojí a kožních chorob
 • systém vakuově kompresní terapie (Vasotrain) pro léčbu poruch prokrvení končetin
 • pneuven (léčba lymfatických otoků)
 • masážní vany
 • motorická dlaha
 • inhalátory
 • pro šetrnou manipulaci zejména se špatně pohyblivými a nepohyblivými nemocnými sprchovací hydraulická lůžka, elektrické zvedáky, polohovací postele, antidekubitní matrace a další pomůcky

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

ONP má uzavřeny smlouvy pro poskytování následné lůžkové zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

 • 111 - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR
 • 201 - Vojenskou zdravotní pojišťovnou
 • 205 – Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou
 • 207 - Oborovou zdravotní pojišťovnou bank, pojišťoven a stavebnictví
 • 211 - Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR
 • 213 – Revírní bratrskou pokladnou
 • 217 - Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE
 • 228 - Zdravotní pojišťovnou MÉDIA

S ostatními zdravotními pojišťovnami t.č. smlouvy uzavřeny nemá, neboť mezi hospitalizovanými jsou pojištěnci těchto pojišťoven zastoupeni spíše výjimečně. Těmto pojištěncům je poskytována zdravotní péče ve stejném rozsahu a kvalitě jako pojištěncům smluvních pojišťoven.


Pobyt a stravování pacientů na oddělení následné péče

Oddělení následné péče poskytuje hospitalizovaným pacientům ústavní prádlo, ložní i osobní (vlastní prádelna). Pacienti mohou mít také své osobní prádlo, domácí oděv, jak k pobytu na oddělení, tak v zahradě areálu. Pro rehabilitační pobyty doporučujeme pacientům vhodný oděv a obuv (nejlépe sportovní) na cvičení. Nedoporučujeme pacientům mít u sebe cenné věci a větší peněžní částky. 

Všichni pacienti i návštěvy jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy oddělení, obecně platné předpisy a pokyny zejména zdravotnických zaměstnanců. Nemocniční řády a vnitřní předpisy jsou umístěny na každém oddělení a jsou koncipovány tak, aby zajistily poskytování účelné a intenzivní péče všem pacientům a jejich nerušený pobyt. Pacienti jsou povinni ve stanovených termínech uhradit zákonné poplatky. Všichni přijímaní jsou přijímajícím lékařem poučeni o svých právech a povinnostech, o souhlas s provedením běžných lékařských a ošetřovatelských výkonů, před složitějším a rizikovým vyšetřením nebo výkonem jsou o něm podrobně poučeni a požádáni o souhlas s jeho provedením. Každého pacienta žádáme o souhlas se sdělováním informací o jeho zdravotním stavu a o uvedení konkrétních osob, kterým je možno takové informace sdělovat, nebo jejich sdělování zakázat. Všechny souhlasy či nesouhlasy pacienta musí být uděleny písemně a každý pacient musí dokument vlastnoručně podepsat, za pacienta nezpůsobilého k právním úkonům podepisuje dokumenty jeho opatrovník.

Stravování pacientů je zajištěno dovozem teplých hotových hlavních jídel - obědů. Složení stravy odpovídá dietnímu systému pro nemocnice, jednotlivé diety jsou po stránce kvality, správného složení a estetických vlastností pravidelně kontrolovány vedoucím stravování, dietní sestrou a vedoucím lékařem. Diety se pacientům upravují v přípravně jídel oddělení následné péče, každý pacient dostává vlastní podnos se stravou a označením diety. Snídaně se podávají mezi 7.30 a 8.00 hod., obědy mezi 12.00 a 13.00 hod. a večeře mezi 18.00 a 18.30 hod. 

Strava se nemocným podává v jídelnách, v případě potřeby na pokojích. Pacientům, kteří mají problémy s příjímáním potravy a tekutin pomáhá při stravování zdravotnický personál. Jednotlivé diety se mohou měnit podle zdravotního stavu pacienta, ve zvláštních případech se připravují speciální diety (tekuté, mixované, výživné směsi atd.) i potravinové doplňky. 

Návštěvy

Návštěvy nemocných jsou povoleny denně od 13.00 do 17.00 hodin. Ve výjimečných případech (delší pracovní doba, návštěva ze vzdáleného místa, ze zahraničí) povoluje ošetřující lékař návštěvu nemocného i mimo stanovenou dobu návštěv. Každý pacient, pokud si to přeje, má možnost návštěvy duchovního, oddělení samo ale duchovní služby nezajišťuje ani nezprostředkovává. Potřebuje-li nemocný úkony právní (notář, advokát), matrikáře a podobné úřední úkony, je nutno předem požádat o povolení vstupu takových osob na oddělení mimo návštěvní dobu ošetřujícího lékaře.

Dobu návštěv stanovuje primář oddělení podle možností a potřeb provozu oddělení. Při výskytu epidemicky závažných onemocnění a podle pokynů orgánů hygienické služby může primář návštěvy omezit, popřípadě i zakázat.

Průzkum spokojenosti

ONP provádí občasné průzkumy mínění pacientů o podmínkách pobytu na oddělení, o úrovni chování a přístupu personálu k nemocným, o poskytovaných službách, zejména stravování. Průzkumy pravidelně vyhodnocuje nemocnice Most, o. z. a jsou-li přání respondentů splnitelná, realizují se a v případě oprávněných stížností se činí opatření k nápravě a odstranění nedostatků.

Pacienti mohou individuálně svá přání nebo stížnosti sdělit ústně či písemně staniční sestře, ošetřujícímu lékaři nebo přímo primáři a anonymně mohou své názory a připomínky sepsat a vložit do schránek umístěných na každém oddělení a v čekárnách ambulancí.


Prosím, čekejte