Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií.  Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.

Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (ZDRDOK) se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.

Ceny za pořízení kopie zdravotnické dokumentace jsou uvedeny v níže uvedené příloze.

Informace k platbě regulačních poplatků

Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032518, e-mail: lucie.ortmannova@kzcr.eu

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447473, e-mail: jitka.cickanova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165

Přehled písemných souhlasů v Krajské zdravotní, a.s.

Akreditace SAK ČR

Projekty s podporou ESF

Vzdělávání zdravotníků

 

Ke stažení

Vyhlášení voleb členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti

Představenstvo společnosti Krajské zdravotní, a. s., oznamuje svým zaměstnancům, že volby členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti se budou konat ve dnech:

9. 4. 2019 od 10.30 do 19.00 hod.
10. 4. 2019 od 6.00 do 14.30 hod.

Volební obvody jsou vždy vymezeny všemi pracovišti odštěpného závodu dle platného organizačního řádu:

Volební obvod č. 1:

 • Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
  sídlo v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
 • Krajská zdravotní, a.s. - centrála,
  sídlo v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13

Volební obvod č. 2:

 • Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z.,
  sídlo v Mostě, J.E. Purkyně 270, PSČ 434 64

Volební obvod č. 3:

 • Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.,
  sídlo v Teplicích, Duchcovská 53, PSČ 415 29

Volební obvod č. 4:

 • Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.,
  sídlo v Chomutově, Kochova 1185, PSČ 430 12

Volební obvod č. 5:

 • Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.,
  sídlo v Děčíně II, U Nemocnice 1, PSČ 405 99

Volební řád je k dispozici zde: