Oddělení lékařské genetiky

Umístění: Budova: C, Podlaží: 3.

Charakteristika oddělení: Oddělení lékařské genetiky poskytuje kompletní péči poradenskou i laboratorní pacientům celé spádové oblasti, která představuje Ústecký kraj a část kraje Libereckého. Pacienti jsou ke genetickému vyšetření doporučování především praktickými gynekology, dětskými lékaři, neurology, dermatology a v menší míře i lékaři dalších odborností.

Poradna: Genetická poradna zajišťuje genetické poradenství včetně prenatální dg. a onkologické genetiky. Zabývá se komplexní diagnostikou vrozených vývojových vad a geneticky podmíněných chorob, stanovováním rizika opakování uvedených stavů a jejich dispenzarizací. Posuzuje rizika farmakoterapie u těhotných žen. Zajišťuje vysoce specializovaná laboratorní vyšetření i na jiných specializovaných pracovištích v ČR i v zahraničí.

Laboratoř: Cytogenetická laboratoř provádí chromozomální vyšetření periferní krve, pupečníkové krve, plodové vody, choriových klků a dalších dlouhodobě kultivovaných tkání. Molekulárně genetická laboratoř provádí molekulárně cytogenetická vyšetření (FISH, PRINS, SKY), interfázickou FISH na nedělících se buňkách, izolace DNA, PCR vyšetření cystické fibrózy, QF-PCR nejčastějších aneuploidií.
Pro vybraná laboratorní vyšetření získala laboratoř v roce 2012 akreditaci ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007.

Přístrojové vybavení:
Genetický analyzátor typ: ABI PRISM® 3130, PCR systémy, spektrální analyzátor typ: SKY Vision, karyotypovací systém LUCIA, laminární boxy, teplotní CO2 inkubátory, mikroskopy značek Olympus a Nikon a další zařízení v souladu s požadavky na vybavení genetických laboratoří.


Prosím, čekejte