KARDIOLOGICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov

V srpnu 2007 byla ustavena Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jejím přednostou byl jmenován prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Klinika poskytuje obyvatelům Ústeckého kraje odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. Pod vedením prof. MUDr. Pavla Červinky, Ph.D., FESC, FSCAI vzniklo moderní kardiologické pracoviště vybavené nejmodernější technikou. Velkým přínosem bylo zahájení nepřetržité činnosti katetrizační laboratoře a s tím spojené léčby zejména akutního infarktu myokardu, který je i v dnešní době hlavní příčinou úmrtí v ČR.

Pracoviště se sestává z několika oddělení – koronární jednotky, standardního oddělení, pracoviště neinvazivní kardiologie, pracoviště invazivní kardiologie a konečně pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování. 

Budova A, přízemí - lůžková část
Budova B, 3. podlaží - ambulantní část


Přednosta kliniky

prof. MUDr. Pavel Červinka , Ph.D., FESC., FSCAI

Tel.:
+420 477 117 886
Email:

Zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči

MUDr. Radim Špaček

Tel.:
+420 477 112 722
Email:
Tel.:
+420 477 112 724

Zástupce přednosty kliniky pro vědu, výzkum a vzdělávání

MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 724
Email:

Vrchní sestra kliniky

Květoslava Hlavatá

Tel.:
+420 477 112 644
Email:

Sekretariát kliniky

Bc. Michaela Picková DiS.

Tel.:
+420 477 112 723
Email:
Tel.:
+420 477 112 727

Sekretariát kliniky

Pavel Kratochvíl

Tel.:
+420 477 112 723
FAX:
+420 477 112 727
Email:

Oddělení elektrofyziologie a kardiostimulace

Tel.:
+420 477 112 719
FAX:
+420 477 112 727

Koronární jednotka KARJ

Tel.:
+420 477 112 734
FAX:
+420 477 112 727
Tel.:
+420 477 112 735

Kardiologická stanice KARS I

Tel.:
+420 477 112 732
FAX:
+420 477 112 727

Kardiologická stanice KARS II

Tel.:
+420 477 112 762
FAX:
+420 477 112 727

Oddělení invazivní kardiologie

Tel.:
+420 477 112 722
FAX:
+420 477 112 721
Tel.:
+420 477 112 780

Kardiologická RECEPCE - oddělení neinvazivní a ambulantní kardiologie

(pracovní dny 7:00 - 15:00)

Tel.:
+420 477 117 883

Kontakt

Adresa:
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Kardiologická klinika UJEP, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Lékařský personál kliniky:

Přednosta kliniky kardiologie:
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FACC

Zástupce přednosty léčebně preventivní péče:
MUDr. Radim Špaček

Zástupce přednosty pro vědu, výzkum a vzdělávání:
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vedoucí lékař oddělení KARJ:
MUDr. Andrej Kupec

Vedoucí lékaři oddělení KARS 1 a 2:
MUDr. Jozef Jakabčin, Ph.D.
MUDr. Martin Kvašňák 

Vedoucí lékař Invazivní kardiologie:
MUDr. Radim Špaček

Vedoucí lékař oddělení arytmologie:
MUDr. Milena Kubíčková
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sekundární lékaři:

MUDr. Olha Falion
MUDr. Dmytro Hejko
MUDr. Jiří Holý
MUDr. Vlastimil Klát
MUDr. Milena Kubíčková
MUDr. Martin Kvašňák
MUDr. Věra Müllerová
MUDr. Nedal Omran
MUDr. Barbora Pakostová
MUDr. Markéta Peterková
MUDr. Lucie Vlažná
MUDr. Martin Vojtíšek

Poskytované výkony

Invazivní kardiologie:
Poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními infarktem myokardu.
kontinuální 24 hodinové zajištění primární koronární intervence pro akutní infarkt myokardu s ST elevacemi.
Pravostranná a levostranná katetrizace.
Selektivní koronarografie, plánované koronární intervence.
Optická koherentní tomografie, OCT
Intravaskulární ultrazvuk IVUS
Implantace chlopenní protézy do aortální pozice, TAVI
Implantace okluderů pro vrozené vady srdce, defekty.
Katetrizační uzávěr ouška levé síně.
Radiální přístup při levostranné katetrizaci.

Neinvazivní kardiologie:
EKG zátěžové testy, Kontinuální EKG HOLTER, Ambulantní měření TK 24 hod (TK HOLTER), Test na nakloněné rovině HUTtest
ECHO: transthorakální i jícnová echokardiografie, dobutaminové zátěžové testy.
           kontrastní echokardiografie
Ambulance kardiologické, a specializované poradny.
Provoz ambulancí a recepce je od 7.00 do 15.00 hod. Vyšetření probíhají dle ordinačních hodin jednotlivých pracovišť, vždy po předchozím objednání v recepci
Umístění: budova B, 3.patro
RECEPCE- pult recepce je umístěn v budově B, 3.patro, pro kardiologii přepážka č.1,
  telefonní číslo 477117883, provoz recepce 7.00-15.00 hod.
Pacient se vždy hlásí v recepci k vyšetření je nutné se objednat na základě vystavené žádanky

Koronární jednotka:
poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními projevy srdečního onemocnění. Elektrická kardioverze.

Standardní kardiologické oddělení:
lůžkové oddělení pro diagnostické i léčebné zákroky, doléčení akutně vzniklých onemocnění.

Oddělení kardiostimulace a elektrofyziologie:
implantace trvalé kardiostimulace, a dočasné kardiostimulace
implantace kardioverter defibrilátoru,
implantace resynchronizační biventrikulární stimulace
kompletní elektrofyziologické vyšetření
radiofrekvenční ablace supraventrikulárních a komorových arytmií
radiofrekvenční ablace fibrilace síní, izolace plicních žil
Cryo-ablace fibrilace síní, izolace plicních žil
3D-elektro-anatomický systém CARTO-3
Transeptální přístup při levostranných intervencích
Intrakardiální echokardiografie
Dálková monitorace pacientů

Přístrojové vybavení

Koronární jednotka je vybavena "bed site" i "central" monitoringem s možností invazivního sledování včetně srdečního výdeje, dále je přítomen intraarotální kontrapulsátor-přístroj pro podporu oběhu. Umělá plicní ventilace.
Přístroj na řízenou hypotermii.  Přístroj pro kontinuální dialýzu.
Neinvazivní kardiologie je vybavena tlakovými i EKG Holtery, přístroje pro ultrazvukové vyšetření srdce a velkých cév, jícnové sondy pro jícnovou echokardiografii, dále je zde přístroj pro bicyklovou ergometrii a   HUT-test na nakloněné rovině. Kompletní sady programem pro programaci kardiostimulace a ICD/CRT.
Standardní oddělení je vybaveno telemetricky monitorovanými lůžky.
Elektrofyziologické oddělení je vybaveno nejmoderněšími přístroji k provádění diagnostiky a léčby srdečních arytmií.   3D elektroanatomickým systémem CARTO-3.
Přístroj pro radiofrekvenční ablace a Cryo-ablace srdečních arytmií.
Pracoviště invazivní kardiologie disponuje posledním typem RTG zařízení (angiolinky), které umožňuje léčbu srdečních vad a ischemické nemoci srdeční.
Dále toto oddělení disponuje moderními přístroji k měření hemodynamických parametrů nebo k provádění intravaskulárního ultrazvuku a optické koherentní tomografie.

Lůžka:

Počet lůžek: 53

Pokoje:

Standard - 12 pokojů s 3/4 lůžky

Kardiologický JIP:  14 lůžek


Prosím, čekejte