Plicní oddělení

Umístění: Budova: T

Upozornění

Ve dnech 1. 7. - 12. 7. 2020 bude uzavřena Plicní odborná ambulance.
Ve dnech 3. 8. - 16. 8. 2020 bude uzavřen Plicní stacionář.
Ve dnech 1.
8. - 31. 8. 2020 bude uzavřeno Centrum pro poruchy dýchání ve spánku. Po dobu uzavření lze pracoviště kontaktovat prostřednictvím emailu: spanek@kzcr.eu.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění - Nově zřízený bezbariérový vstup do pavilonu T

V souvislosti se zahájením realizace stavebních prací „Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti včetně přístavby výtahu,  Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ dojde ke dni 18. 7. 2019 k předání staveniště a zároveň dojde k uzavření stávajícího bezbariérového vstupu do pavilonu T.

Po dobu realizace (cca 6 měsíců) bude k dispozici nově zřízený bezbariérový vstup do pavilonu a to ve dvoře u oddělení dopravních služeb (viz nákres v příloze).

Primář

MUDr. Daniel Doležal

Tel.:
+420 477 114 280
Email:

Vrchní sestra

Mgr. Jana Pšeničková

Tel.:
+420 477 117 842
Email:

Sekretariát

Andrea Vitáková

Tel.:
+420 477 113 515
Email:

Upozornění

Změna tel. čísla pro objednání do Centra pro poruchy dýchání ve spánku +420 477 113 473, a to v pracovní dny od 7:30 do 15:00 hod., mimo vyznačenou dobu doporučujeme využít emailovou adresu: spanek@kzcr.eu.

Lůžková část

Celkový počet lůžek: 65

Plicní 1 – muži, 24 lůžek
Plicní 3 – ženy, 22 lůžek
Izolační jednotka - 14 lůžek

Nadstandardní ubytování  - 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením

Centrum pro poruchy dýchání ve spánku 3 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením

Oddělení poskytuje komplexní nadregionální diagnostickou a léčebnou péči pacientům s nemocemi dýchacího ústrojí.

Hlavní odborná náplň:

1. Péče o pacienty se zhoubnými a benigními nádory nitrohrudní lokalizace - diagnostika, stanovení léčebného postupu, indikace k resekční léčbě, protinádorová chemotherapie, intervenční bronchologie.

2. Péče o pacienty se zánětlivými afekcemi plic a pohrudnice - nespecifické i specifické záněty plic, tbc i v mimoplicní lokalizaci.

3. Péče o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí, asthma bronchiale, hypoventilační syndromy - terapie akutních i chronických stavů, možnost akutní neinvazivní ventilace, indikace DDOT, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, indikace domácí neinvazivní ventilace včetně zajištění následné péče.

4. Péče o pacienty s ostatními plicními afekcemi – difusní parenchymové plicní procesy, profesionální postižení plic, plicní nemoci jako komplikace jiného základního onemocnění včetně péče o plicní afekce u imunokompromitovaných pacientů.


Prosím, čekejte