Plicní oddělení

Umístění: Budova: T

Upozornění - Nově zřízený bezbariérový vstup do pavilonu T

V souvislosti se zahájením realizace stavebních prací „Zřízení nového Oddělení klinické alergologie a imunologie a Centra léčby chronické bolesti včetně přístavby výtahu,  Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ dojde ke dni 18. 7. 2019 k předání staveniště a zároveň dojde k uzavření stávajícího bezbariérového vstupu do pavilonu T.

Po dobu realizace (cca 6 měsíců) bude k dispozici nově zřízený bezbariérový vstup do pavilonu a to ve dvoře u oddělení dopravních služeb (viz nákres v příloze).

Primář

MUDr. Daniel Doležal

Tel.:
+420 477 114 280
Email:

Vrchní sestra

Bc. Jana Pšeničková

Tel.:
+420 477 117 842
Email:

Sekretariát

Drahomíra Pružincová

Tel.:
+420 477 113 515
Email:

Omezení provozu Plicního oddělení v době letních prázdnin

-       Plicní a příjmová ambulance (-1. podlaží)  od 15.7. -2.8.2019

-       Bronchoskopické pracoviště (1. podlaží) od 22. - 28.7. 2019

-       Plicní stacionář  (2. podlaží)  od 5.-16.8.2019

-       Centrum pro poruchy dýchání ve spánku (1. podlaží) od 1.8. do 30.8.2019

(V době uzavírky  lze pracoviště kontaktovat prostřednictvím e-mailu: spanek@kzcr.eu)

 O případných změnách budeme informovat.

Lůžková část

Celkový počet lůžek: 65

Plicní 1 – muži, 24 lůžek
Plicní 3 – ženy, 22 lůžek
Izolační jednotka - 14 lůžek

Nadstandardní ubytování  - 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením

Centrum pro poruchy dýchání ve spánku 3 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním vybavením

Oddělení poskytuje komplexní nadregionální diagnostickou a léčebnou péči pacientům s nemocemi dýchacího ústrojí.

Hlavní odborná náplň:

1. Péče o pacienty se zhoubnými a benigními nádory nitrohrudní lokalizace - diagnostika, stanovení léčebného postupu, indikace k resekční léčbě, protinádorová chemotherapie, intervenční bronchologie.

2. Péče o pacienty se zánětlivými afekcemi plic a pohrudnice - nespecifické i specifické záněty plic, tbc i v mimoplicní lokalizaci.

3. Péče o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí, asthma bronchiale, hypoventilační syndromy - terapie akutních i chronických stavů, možnost akutní neinvazivní ventilace, indikace DDOT, diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku, indikace domácí neinvazivní ventilace včetně zajištění následné péče.

4. Péče o pacienty s ostatními plicními afekcemi – difusní parenchymové plicní procesy, profesionální postižení plic, plicní nemoci jako komplikace jiného základního onemocnění včetně péče o plicní afekce u imunokompromitovaných pacientů.

Fotogalerie