Chirurgické oddělení

Umístění: Budova: C, Podlaží: 1, 2 a 3

Chirurgie JIP - 1. NP, chirurgie A+B - 2. NP, chirurgie C - 3. NP. stanice jednodenní chirurgie 1. NP

Oddělení se skládá ze tří standardních stanic, jedné jednotky intenzivní péče, stanice jednodenní chirurgie, příjmové ambulance a čtyř odborných poraden.

Návštěvy na standardním lůžkovém oddělení od 5. 5. 2022 s ohledem na operační program 15:00 – 19:00

JIP – individuálně po domluvě s ošetřujícím lékařem

Upozornění! V souvislosti s probíhající výstavbou je vstup na oddělení možný pouze ze zadní strany budovy vchodem u chirurgické ambulance. Stejně tak na rentgen CT a magnetickou rezonanci. Pokud pacienti mají omezenou pohyblivost, je možné přijet autem až ke vchodu na chirurgickou ambulanci po domluvě s pracovníky ostrahy u vrátnice z ulice Edisonova. V těchto místech však nelze dlouhodobě odstavit či parkovat vůz, lze pouze nemocného vyložit a naložit. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 9. 1. 2023 bude znovu v provozu cévní poradna. Nově poradnu najdete na 4. podlaží budovy B.

Primář

MUDr. Jan Černý

Tel.:
+420 474 447 321
Email:

Vrchní sestra

Mgr. Markéta Hrabáková

Tel.:
+420 474 447 376
Email:

Staniční sestra jednodenní chirurgie a příjmová ambulance

Helena Freisingerová

Tel.:
+420 474 447 394
Email:

Staniční sestra - A

Mgr. Eva Kindlová

Tel.:
+420 474 447 303
Tel.:
+420 474 447 317

Staniční sestra - B

Bc. Denisa Rybářová

Tel.:
+420 474 447 362
Tel.:
+420 474 447 447

Staniční sestra - C

Bc. Iveta Chalupníčková

Tel.:
+420 474 447 411
Tel.:
+420 474 447 318

Staniční sestra - JIP

Venuše Hilšerová

Tel.:
+420 474 447 380
Email:

Sekretariát

Marta Smutná

Tel.:
+420 474 447 319
Email:

Sekretariát

Monika Kernerová

Tel.:
+420 474 447 363
Email:

Popis a výkony oddělení

Chirurgické oddělení v Chomutově se zabývá diagnostikou, prevencí a léčením obecně chirurgických onemocnění – kýly, varixy, operace nezhoubných kožních a podkožních nádorů, apod., zhoubných nádorů, chorob dutiny břišní, konzervativním i operačním řešením úrazů a zlomenin, rekonstrukční cévní chirurgií arteriálního systému a chirurgií žil. Vzhledem k přítomnosti mammologického centra tvoří značný podíl operace na prsní žláze.

Chirurgické oddělení Nemocnice Chomutov o.z. se skládá ze 4 stanic celkově čítajících 60 lůžek, a to:
aseptické oddělení -  stanice C (pro traumatologické pacienty po kostních operacích a pacienty po cévních operacích)
septické oddělení -  stanice A  a ,,poločisté,, oddělení -  stanice B, stanice jednodenní chirurgie
Jednotlivá oddělení pracují v rozdělených režimech, každá stanice je zajištěna samostatným personálem pod vedením staniční sestry, jedné stanice -  JIP -  čítající 10 lůžek, která je vybavena v souladu s požadavky na personální a přístrojové vybavení pro chirurgické JIP. Stavebně i organizačně oddělení vyhovuje potřebným standardům moderního lůžkového chirurgického zařízení.

Pracoviště disponuje  příjmovou ambulancí, která zajišťuje v nepřetržitém provozu pohotovostní péči o pacienty s akutním chirurgickým onemocněním. Dále oddělení zabezpečuje dispenzarizaci a léčbu pacientů ve specializovaných ambulancích a to:

-    Gastroenterologická ambulance  - zajišťuje sledování pacientů po operacích na trávicím traktu - chronická onemocnění, karcinomy - ve spolupráci s onkology.

-    Traumatologická ambulance  - zajišťuje péči o pacienty po kostních operacích, polytraumatech apod.

-    Mammologická ambulance  - zajišťuje péči o pacientky s onemocněním prsu s převahou karcinomu prsu, v nemocnici funguje mammologické screeningové centrum, které spolupracuje s naší mammologickou poradnou a odesílá pacienty k vyšetření z celé oblasti bývalých okresů - Louny, Chomutov, Karlovy Vary a částečně Most. O pacienty je postaráno od okamžiku diagnostikování tumoru přes operaci a další sledování.

-    Poradna pro léčbu chronických ran – zajišťuje péči o pacienty s nehojícími se defekty.

-    Cévní poradna – zajišťuje péči o pacienty s onemocněním tepen a žil.

Ke stažení

Nadstandardní služby

Dle Vašeho přání a momentálních možnosti Vám můžeme nabídnout hospitalizaci s možností většího komfortu a soukromí v příjemném interiéru nadstandardního pokoje, kterým naše oddělení disponuje: nadstandardní pokoje jsou umístěny: jeden na stanici A a B a další dva nadstandardní pokoje na stanici C. Všechny nadstandardní pokoje jsou vybaveny barevným televizorem, rychlovarnou konvicí, lednicí a samostatným sociálním zařízením. Ubytování v těchto pokojích je možné za paušální denní úhradu dle platného ceníku nadstandardních služeb poskytovaných nemocnicí.
 
Vyúčtování nadstandardního pokoje se provádí na konci hospitalizace, před propuštěním z nemocnice, kdy je pacientovi vystaven účet za pobyt na nadstandardním pokoji. Platbu je možné provést po ukončení hospitalizace hotově či bezhotovostním převodem v pokladně v budově polikliniky, 5. patro v sekci ředitelství nemocnice, nebo bankovním převodem do 7 dnů od propuštění.  Nadstandardní pokoj je možné si rezervovat na chirurgické ambulanci při objednávání termínu k operaci nebo telefonicky.
 
Kontaktní osoba pro rezervaci nadstandardního pokoje: chirurgická ambulance - službu konající sestra, tel.+420 474 447 320.

Informace pro pacienty

Informace k příjmu pacientů: k plánovaným operacím jsou obvykle pacienti přijímáni den před plánovanou operací v době mezi 7,00 a 9,00 hod. na chirurgické příjmové ambulanci s potřebnými doklady a předoperačními vyšetřeními ne staršími 14ti dnů, nestanoví-li ošetřující lékař jinak. Pokud je plánovaný příjem v neděli, dostaví se pacient s potřebnými doklady a vyšetřeními v pátek k sepsání příjmové dokumentace, odchází domů a dostaví se v neděli ráno nejpozději do 9,00 hod. ráno na chirurgickou ambulanci, odkud bude doprovázen na již předem stanovenou stanici A, B či C (budova C stará zástavba, sekce chirurgie, 2 NP či 3NP). K přijetí na lůžko pacient potřebuje občanský průkaz, průkaz pojištěnce, doporučení odesílajícího lékaře - u akutních příjmů, výsledky ambulantních provedených vyšetření - u plánovaných příjmů. Je s výhodou, když si pacient k hospitalizaci přinese všechny informace o dosavadní léčbě a informace o užívaných lécích. Současně si pacient přináší s sebou hygienické potřeby a vhodnou obuv/je-li pravděpodobné (u úrazů dolních končetin), že pacient podstoupí pooperačně rehabilitační fázi chůze o berlích, volte prosím plnou obuv s pevnou patou. Pokud je hospitalizace podmíněna pracovní neschopností, je tato vystavena v elektronické podobě lékařem při přijetí. Pokud máte pracovní neschopnost již vystavenou, nebo ji nepožadujete, nahlaste to také lékaři při příjmu, který tuto skutečnost zaznamená do dokumentace. Další informace Vám poskytne Váš ošetřující lékař, popř. se můžete obrátit na staniční sestru.

Prosím, čekejte