Příjmová ambulance

Není nutné objednání ani doporučení.

Ambulance má NonStop provoz.

Umístění: Areál/pavilon: Stará zástavba, spojovací chodba, Budova: C, Podlaží: 1

Příjmová ambulance slouží pacientům 24 hodin denně. Jsou zde ošetřovány drobné i střední úrazy a doporučené kontroly po chirurgických výkonech či základní ošetření velkých poranění před transportem na pracoviště vyššího typu. Ambulance zajišťuje plánované i akutní příjmy pacientů k hospitalizaci.

Lékař - dle rozpisu primáře oddělení

Tel.:
+420 474 447 320

Informace pro veřejnost

K akutnímu vyšetření či příjmu je nutné mít s sebou občanský průkaz a průkaz pojištěnce,, event. doporučení lékaře LSPP či ošetřujícího lékaře. Za ošetření je účtován regulační poplatek.  Platba je možná na platebním místě v areálu nemocnice (dle provozních hodin) nebo bezhotovostním převodem., Pokud vám byl regulační poplatek vystaven již u LSPP, je nutno tuto skutečnost hlásit službu konající sestře. 
Přijde-li pacient k plánovanému vyšetření, je nutné aby měl s sebou  výsledky ambulantně provedených vyšetření.
Prosím, čekejte