Radiodiagnostické oddělení

Umístění: Budova: Poliklinika, B + C, Podlaží: 1. až 4.

Oddělení se skládá z 10 pracovišť. Osm z nich je umístěno v budově B (poliklinika - sekce B, 1. - 4. NP), dvě pracoviště jsou ve staré zástavbě (budova C).


Upozornění

Z technických důvodů není v současné době možné se objednávat na MAMO vyšetření přes webové rozhraní (elektronické objednávání na preventivní mamografii).

Za komplikace se omlouváme.


Telefonní čísla pro objednávání pacientů

Telefonické objednávání pacientů je možné pouze v běžné pracovní době, není-li uvedeno jinak.

CT vyšetření
                              +420 474 447 723

Ultrazvuk                                    +420 474 447 702

Skiaskopická vyšetření            +420 474 447 702 
do odvolání se z důvodu poruchy přístroje neprovádějí skiaskopická vyšetření pro ambulantní pacienty

Magnetická rezonance              +420 474 447 234 
na tomto telefonním čísle získáte veškeré informace o průběhu a způsobu vyšetření a objednávání na MR, na spojení prosím vyčkejte delší dobu, dojde k přesměrování na mobilní telefon

Mamografie                                  +420 474 447 687
                                                        https://www.webdiar.cz/Tree.aspx?pracoviste=20, elektronické objednávání na preventivní mamografii                                                               Telefonické i osobní objednání v době od 7:00hod – 11:00hod, 12:00hod – 14:00hod.
Při telefonickém i osobním objednávání musí mít klientka již napsanou žádanku na vyšetření! Informace o jednotlivých vyšetřeních i potřebné dokumenty naleznete také níže v sekci "Ke stažení"

Oznámení Radiodiagnostické oddělení - objednávání pacientů na vyšetření magnetickou rezonancí

Podrobný popis, jak se mají pacienti objednávat na vyšetření magnetickou rezonancí v Nemocnici Chomutov, o. z. naleznete v přiloženém souboru.

Primář

MUDr. Dagmar Kollertová

Zástupce primáře

MUDr. Vijay Chandra Sekar

Tel.:
+420 474 447 671
Email:

Vedoucí RDG asistent

Bc. Alexandr Kuchař

Tel.:
+420 474 447 671
Email:

Popis a výkony oddělení

Budova B, poliklinika, sekce B:

1. NP: 
3 skiagrafická pracoviště - ambulantní provoz, 
pracoviště ultrasonografie
2. NP   
1 skiagrafické pracoviště - nemocniční provoz,
1 skiaskopické pracoviště,
3. NP  
Archiv RTG dokumentace a administrativní část
4. NP
Mamodiagnostické centrum

Budova C (stará zástavba):
1 skiagrafické pracoviště - traumatologie, RTG pohotovost, 1 CT pracoviště, pracoviště magnetické rezonance

Radiodiagnostické oddělení zajišťuje všechna vyšetření uvedená v seznamu - viz  "Ke stažení". 
V této sekci naleznete také formuláře a další užitečné informace a pokyny.

Provozní doba RDG pracoviště

Pondělí – Pátek  
7:00 – 11:30 hod.         
12:00 – 14:30 hod. (pro urgentní stavy je zajištěn nepřetržitý provoz)

Ve všední dny od 14:30 hod. do 7:00 hod. následujícího dne a dále v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu (svátky) je zajištěn nepřetržitý RDG provoz v budově C staré zástavby.

Ve středu a v pátek je navíc RDG provoz od 9:00 hod. do 14:30 hod. v budově C staré zástavby pro potřeby traumatologické poradny chirurgického oddělení.

Informace o výsledcích vyšetření
nelze podávat telefonicky.
Zapůjčování snímkové dokumentace z archivu je možné v pracovních dnech v době od 7:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.
Zapůjčování dokumentace z CT vyšetření je možné od 12:00 do 14:00 hod.
U pacientů transportovaných na pracoviště vyššího typu po domluvě.

Informace pro pacienty a odesílající lékaře

Poznámky:
U pacientů je před intravaskulárním vyšetřením kontrastní látkou nutná dostatečná hydratace, zvláště u pacientů s vyššími hodnotami renálních funkcí, u pacientů s hodnotami kreatininu nad 180 je nutná konzultace nefrologa (kontrastní látky, i neionické, jsou nefrotoxické a vylučují se výhradně ledvinami).
U diabetiků s perorální léčbou metforminovými preparáty (Metformin 500 a 850, Glucophage 500, Glucophage forte 850, Siofor 500 a 850, Glibomet, Adimet 500 a 850, Gluformin 850) je nutné vysazení těchto preparátů 48 hodin před a 48 hodin po výkonu (opět možnost poškození ledvin).
Termín menses
- vyšetření v oblasti břicha nebo pánve u žen v produktivním věku (14 - 45 let) lze provést pouze 1. - 10. den menstruačního cyklu;
- v případě, že požaduje lékař provést vyšetření i přes nevyhovující termín menses, výrazně toto vyznačí na žádance;
- ženy s antikoncepcí mohou vyšetření podstoupit bez ohledu na menstruační cyklus.

Diabetes mellitus
- skutečnost (diagnózu Diabetes mellitus) uvede lékař na žádance a specifikuje léčebný režim (dieta, inzulin,…),
-
před náročnějším vyšetřením je diabetikovi vyšetřena hladina glykémie,
-
ošetřující lékař ordinuje infuzi glukózy s inzulínem (na základě výsledku),
-
sestra zajistí podání infuze pacientovi (dle potřeby odešle pacienta s infuzí k vyšetření).

Telefonní čísla pro objednání:
CT vyšetření: +420 474 447 723
Sonografie, vylučovací urografie, vyšetření GIT: +420 474 447 702
Mammografické vyšetření: +420 474 447 687

Relevantní odkazy:
Stránky Společnosti radiologických asistentů
Stránky České společnosti intervenční radiologie
Radiologická společnost ČLS JEP


Prosím, čekejte