Nový kiosek

S radostí oznamujeme slavnostní otevření nově zrekonstruovaného kiosku u dolní vrátnice děčínské nemocnice. Tato událost proběhne v pondělí 18.12.2023.
Přijďte se podívat na nový a moderní prostor, kde nyní najdete široký výběr čerstvých dobrot a občerstvení.

Otvírací doba dolní kiosek
PO-PA 5:30-16:30
SO-NE 9:00-16:30

Otvírací doba bufet u Václava (horní kiosek)
PO-PA 5:30-11:00
SO-NE ZAVŘENO

Důležité upozornění pro dolní kiosek: Do konce roku 2023 nebude možné platit kartou, ale pouze v hotovosti.

Aktuální informace a omezení z důvodu stavby

Dne 31. 01. 2023 dojde k předání budovy E stavbě. Vchod do budovy E bude od 01. 02. 2023 přístavkem pouze na gynekologii lůžka, odd. šestinedělí a novorozenců. Na ORL a oční odd. se bude chodit vchodem z budovy D (v podjezdu).

Ve dnech 07. - 09. 02. 2023 budou stěhovány zdravotnické přístroje z bývalého oddělení RDG. 

Prosíme o přizpůsobení pohybu řidičů sanit a jiných vozů této situaci. Nadále platí absolutní zákaz parkování před budovou E – manipulační prostor pro stavbu.

RDG

Od 5. 1. 2023 bude probíhat příjem pacientů na RDG, CT, UZ vyšetření na recepci magnetické rezonance v přízemí budovy „I". RDG a UZ pracoviště bude v prvním patře budovy „I", CT pracoviště v kontejneru před budovou „I".

Nové telefonní číslo na CT: +420 412 705 558

RDG pracoviště v budově „E“ bude po dobu rekonstrukce uzavřeno.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Porodního sál, oddělení šestinedělí a novorozenců jsou přesunuty do náhradních prostor z důvodu stavby budovy Emergency v děčínské nemocnici.
 

  • Příjem rodiček je v budově D v prostorách gynekologické ambulance, stejně tak porodní sál. 
  • Oddělení šestinedělí v budově E v přízemí vedle gynekologických lůžek. 

Vše je řádně označeno. Zde bude toto oddělení fungovat až do otevření nové porodnice. Zde vám budeme k dispozici po celou dobu než nám bude vystavěna porodnice nová. Akutní péče a gynekologie se stěhování netýká. Ambulantního provozu, veškerých odborných poraden a pohotovosti se změny rovněž netýkají.

Stanice novorozenců

Oddělení je přesunuté do budovy E, 1. NP (místo bývalého ORL).

ORL

Od 9. 12. 2022 je z důvodu výstavby nového pavilonu Emergency pohotovostní ambulance ORL a lůžková část přesunuta do suterénu místo bývalého očního oddělení. 


Tichá linka

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Tato služba je dostupná i v Nemocnici Děčín.
Tablet ke komunikaci je uložen na rehabilitačním odd., budova I, 6. patro.

Krizová linka pomoci pro blízké pacientů

Ve spolupráci Systému psychosociální intervenční služby a Ministerstva zdravotnictví byla zřízena speciální linka poskytující psychickou podporu blízkým pacientů.
Na tel. čísle +420 227 272 225 Vás proškolení pracovníci pomohou provést zátěžovou situací

Brožura Ministerstva zdravotnictví ČR k očkování proti nemoci covid-19

Prohlášení o přístupnosti dle Zákona č.99/2019 Sb.

Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií.  Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.

Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (ZDRDOK) se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.

Ceny za pořízení kopie zdravotnické dokumentace jsou uvedeny v níže uvedené příloze.

Informace k platbě regulačních poplatků

Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: +420 412 705 251

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: +420 477 111 111

pracoviště Rumburk – tel.: +420 412 359 526, e-mail: martina.zikmundova@kzcr.eu

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: +420 417 519 605, e-mail: iva.stuchlikova@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. - tel.: +420 478 032 518,     e-mail: lucie.ortmannova@kzcr.eu

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: +420 474 447 473,    e-mail: jitka.cickanova@kzcr.eu

Nemocnice Litoměřice o. z. – tel.: +420 416 723 379, e-mail: vladimira.holubova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: +420 477 114 165

Přehled písemných souhlasů v Krajské zdravotní, a.s.

Akreditace SAK ČR

Projekty s podporou ESF

Vzdělávání zdravotníků

 

Ke stažení

Prosím, čekejte