Centrální laboratoř

Umístění:

Centrální laboratoř vznikla spojením Oddělení laboratorního komplementu a Oddělení klinické mikrobiologie , provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most. V centrální odběrové místnosti zajišťuje odběry biologického materiálu. V rámci oddělení klinické mikrobiologie funguje antibiotické středisko.

Ve všech organizačních úsecích je od roku 2005 zaveden systém řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 a od roku 2013 dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013.

 


Nová ordinační doba

 Od 2. 1. 2023 dojde ke změně ordinačních hodin v odběrové místnosti.

Umístění: Josefa Skupy 2357, blok 86, Most
Tel:     +420 732 310 513

Ordinační hodiny:
Pondělí - pátek                  7:00 – 11:00

Více


4.7.2022

Oddělení laboratorního komplementu (OLK)

Umístění: Budova: F, Podlaží: 2. a 3.

Oddělení laboratorního komplementu poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti okresu Most s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření.

Laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie zajišťuje nepřetržitý provoz
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pro praktické i odborné lékaře ze spádové oblasti je zajištěn svoz materiálu.

Součásti OLK:

Nemocnice Most, Budova F „Diagnostika“

- Laboratoř klinické biochemie (3 NP)

- Laboratoř klinické a forenzní toxikologie (4 NP)

- Laboratoř klinické hematologie (3 NP)

- Hematologická ambulance (4 NP)

- Centrální odběrová místnost (poliklinika, přízemí) provoz 6:30 – 15:00

Odběrová místnost v Litvínově (Krušnohorská poliklinika, s.r.o., Litvínov, Žižkova 151, přízemí, vstup z parkoviště, provoz 6:30 – 10:30 hod)

VYŠETŘOVÁNÍ HIV pro samoplátce (nově možnost i anonymně): informace + ceník naleznete v sekci ke stažení.

Všechny úseky OLK nabízí možnost vyšetřování biologického materiálu pro veterinární ambulance dle ceníku KZ, a. s. – Nemocnice Most, o. z. : informace a ceník v sekci ke stažení. 

Vedoucí oddělení

Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., MBA

Tel.:
+420 478 033 656
FAX:
+420 478 033 661
Mobil:
+420 733 782 948
Email:

Vedoucí laborant

Vladimíra Černá

Tel.:
+420 478 033 627
Mobil:
+420 733 180 661
Email:

Adresa

Adresa:
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most

Vyhledávače


Oddělení klinické mikrobiologie (OKM)

Umístění: Budova: D (KHS), Podlaží: 4.

Oddělení se zabývá klinicko-mikrobiologickou diagnostikou infekčních nemocí a jejich komplikací.

Laboratoř se zaměřuje na diagnostiku v oblasti bakteriologie, parazitologie, mykologie a v omezené míře též sérologie.

V rámci oddělení lékařské mikrobiologie funguje také specializované pracoviště - antibiotické středisko, které je napojeno na Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státního zdravotního ústavu v Praze. Hlavním úkolem tohoto střediska je průběžné sledování vývoje rezistencí k antimikrobním preparátům, konzultační činnost v oblasti racionální antibiotické terapie a interpretativní hodnocení mikrobiologických nálezů.

Oddělení je zapojeno v systému Externího hodnocení kvality práce laboratoře, který je koordinován Akreditačním pracovištěm CEM SZÚ Praha.

Mikrobiologické oddělení je členem Pracovní skupiny pro monitorování rezistence k antibiotikům v ČR (PSMR) a pravidelně se účastní Evropského systému antibiotické rezistence EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance Systém).

Laboratoř funguje 7 dní v týdnu. Ve všední dny od 7:00 do 15:30, o víkendu a ve svátky v době od 7:00 do 12:00.

Pro praktické i odborné lékaře ze spádové oblasti je zajištěn svoz materiálu.

Primář

MUDr. Roman Záruba

Tel.:
+420 478 032 217
Email:

Vedoucí laborant

Simona Nguyenová, DiS.

Tel.:
+420 476 172 218
Email:
Prosím, čekejte