Ambulance repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS)

Kontaktovat nás může přímo ošetřující lékař (praktický lékař, psychiatr, neurolog, jiný specialista) nebo se pacient objedná sám.
místění: Budova C, Podlaží: 3.

Vedoucí lékař ambulance

Prim. MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

dotazy, objednání, zaslání zdravotnické dokumentace

Email:
Tel.:
478 032 133
Tel.:
478 032 475

Co je repetitivní transkraniální magnetická stimulace?

INFORMAČNÍ LETÁK KE STAŽENÍ ZDE

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je dobře snášenou, nebolestivou, rychle působící neinvazivní neurostimulační léčebnou metodu. Její princip spočívá v působení pulzního magnetického pole aplikovaného povrchovou cívkou umístěnou nad specifickými oblastmi mozku.

Činnost cívky – stimulace – ovlivňuje aktivitu mozku v centrech a oblastech, které se nacházejí pod cívkou.

Existují tři druhy stimulace. Nízkofrekvenční magnetická stimulace (LF, 1 Hz) má obecně tlumící působení na mozkovou kůru, používá se např. při léčbě sluchových halucinací. Vysokofrekvenční magnetická stimulace (10 Hz a více) má obecně aktivující účinek na mozkovou kůru a užívá se např. při léčbě depresivních epizod, úzkostných stavů, obsedantně kompulzivní poruchy. Theta stimulace může být excitační nebo inhibiční a hlavní uplatnění má v léčbě depresivní poruchy.

Při stimulaci dochází k ovlivnění přenosu vzruchů mezi mozkovými buňkami, změnám v jejich aktivitě a existují důkazy o ovlivnění spojů mezi mozkovými buňkami i dalších částí mozku. Dochází k metabolickým i neurotransmiterovým změnám, které ve výsledku vedou k behaviorálním změnám (zmírnění nebo úplné vymizení příznaků onemocnění).

Efekt stimulace bohužel není trvalý, podobně jako u jiných stimulačních metod v průběhu času dochází k pozvolnému vyhasínání účinku (řádově půl roku). Tento jev je možné efektivně ovlivnit s vysokou pravděpodobností opakovanou stimulací. Množí se důkazy o prospěšnosti tzv. udržovacích protokolů.


Průběh léčby:

Aplikace probíhá ambulantně a zahrnuje úvodní indikační pohovor, jehož součástí je i cílené psychiatrické vyšetření. Následuje pečlivá rozvaha nad indikací a kontraindikacemi, anamnestický souhrn, stanovení motorického prahu (vzrušivost motorického kortexu pro oblast dominantní horní končetiny v závislosti na výkonu přístroje), vlastní lokalizace stimulované oblasti a určení počtu stimulačních pulzů. Úvodní procedury probíhají pravidelně v pondělí a trvají asi jednu hodinu.

Protokol stimulace zahrnuje celkem 10-30 aplikací rTMS, které probíhají v pracovních dnech po dobu 35 minut v dopoledních hodinách, a to již zcela v individuálně domluveném čase. Před zahájením a po ukončení léčby vyplňuje pacient dotazníky, které jsou použity k vyhodnocení účinnosti aplikované léčby.

Pacient je před výkonem řádně poučen, může klást otázky a s léčbou musí souhlasit, což stvrzuje podpisem informovaného souhlasu. V průběhu stimulace je k dispozici sestra i lékař.


Doporučení:

Doporučení ošetřujícího lékaře je žádoucí ale není podmínkou.


Základní indikační spektrum:

a)     psychiatrická onemocnění

 • depresivní epizody různé etiologie
 • hypomanické epizody různé etiologie
 • negativní i pozitivní psychotické příznaky
 • úzkostné stavy, panické ataky
 • smíšené úzkostně-depresivní stavy
 • obsedantně-kompulzivní porucha
 • posttraumatická stresová porucha
 • bažení (crawing) při syndromu závislosti

b)     neurologická onemocnění

 • třes
 • migréna
 • některé typy epilepsie

c)      bolestivé stavy

 • orofaciální bolest (chronická bolest obličeje)
 • periferní bolesti (např. při diabetické polyneuropatii)

d)     esenciální (centrální) tinitus a komorbidní psychickou poruchou:


Podmínky zahájení aplikace rTMS:

-      ukončený diferenciálně diagnostický proces vyloučení

 • vyloučení tzv. organické příčiny v CNS (MRI, nebo alespoň CT mozku, ev. EEG)
 • sledování lékařem specialistou v dané oblasti (psychiatr, neurolog, lékař ORL, algeziolog)

-      indikace lékařem se zhodnocením stavu a kontraindikací

 • výsledky dosavadních vyšetření
 • stručná epikríza průběhu choroby
 • anamnéza již absolvované léčby např. farmakologické léčby

 

Kontraindikace:

a)            absolutní:

-     feromagnetické předměty (svorky, stenty) v hlavě

-     některé typy epilepsie

-     maligní tumory mozku, známá aneurysmata, abscesy mozku

b)  relativní:

-     stavy po mozkové kontuzi nebo komoci

-     čerstvé trauma hlavy s postižením kostí lebky, a nebo měkkých tkání v místě stimulace

-     čerstvé ischemické nebo krvácivé příhody centrálního nervového systému

-     nitrolební hypertenze

-     implantovaný kardiostimulátor

-     jiné feromagnetické předměty v lokalizaci od krku níže

 

Kontraindikací nejsou:

-     kovové (amalgámové, titanové) zubní výplně a implantáty

-     těhotenství a kojení

-     narušené kognitivní funkce

Prosím, čekejte