Psychiatrické oddělení

Umístění: Budova: C, Podlaží: 3.

Lůžková část z provozních důvodů uzavřena. Akutní stavy řeší Psychiatrie ústecké Masarykovy nemocnice.

Psychiatrické oddělení řeší celé spektrum duševních poruch v plném rozsah. V rámci zázemí Nemocnice Most disponuje moderními diagnostickými a léčebnými postupy. Využívá nejmodernější přístupy psychofarmakologické, psychoterapeutické a neurostimulační v rámci bio-psycho-sociálního přístupu péče o pacienty trpícími duševními poruchami v kontextu soudobých trendů lege artis. Součástí oddělení je multifunkční Denní sanatorium s ergoterapeutickým programem. Psychiatrické oddělení poskytuje také ambulantní péči a konziliární službu pro ostatní oddělení Nemocnice Most, o.z.

Na Psychiatrickém oddělení probíhá vědecko-výzkumná činnost

IGA-KZ-2022-1-4 Sledování efektivity repetitivní transkraniální magnetické stimulace na depresivní a úzkostnou symptomatiku při léčbě repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS).  Hlavní řešitel: Prim. MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

 V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte elektronicky: rtms.mo@kzcr.eu nebo na telefonním čísle 476 172 133.


HLEDÁME LÉKAŘE

Přijmeme lékaře na Psychiatrické oddělení na HPP i zkrácený úvazek. Bližší informace poskytne e-mailem primář oddělení jakub.albrecht@kzcr.eu.

Více

Neurostimulační centrum


Primář

MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

Email:
Jiný:
Email neslouží k objednávání pacientů, obracejte se na ambulanci tel.: +420 478 032 475

Vrchní sestra

Lenka Tichá

Tel.:
+420 478 032 137
Email:

Prosím, čekejte