Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Umístění: Areál nemocnice pavilon J, přízemí

Zahájení provozu LPS pro dospělé od 1.1.2021.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé bude nově součástí provozu Urgentního příjmu Nemocnice Teplice, o. z.

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které se provádějí v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Ambulance LPS pro dospělé je dočasně z důvodu epidemiologické situace umístěna mimo prostory Urgentního příjmu, a to v přízemí pavilonu J. Pacienti přicházející na ošetření v ambulanci LPS pro dospělé budou zaregistrováni na Urgentním příjmu v pavilonu F zdravotnickým personálem a po zhodnocení závažnosti jejich zdravotních obtíží zasláni k ošetření na ambulanci LPS pro dospělé.

Kontaktní telefon

Tel.:
+420 417 519 721

Vedoucí lékařka

MUDr. Lenka Kobrová

Tel.:
+420 417 519 400
Email:

Vrchní sestra

Dita Viktora

Tel.:
+420 417 519 486
Email:

Ordinační hodiny

Po - Pá                                18:00-21:00
So, Ne, svátky                   10:00-19:00

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Umístění: Areál nemocnice pavilon J, 3. patro

Zahájení provozu LPS pro děti a dorost 1.1.2021.

Pro děti a dorost ve věku 0-19let zajišťují na LPS péči  obvodní praktičtí pediatři a dětské sestry a pediatři  a dětské sestry z lůžkové části Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Teplice o. z.

Prostory LPS pro děti jsou umístěny v bezprostřední blízkosti lůžkové a ambulantní části Dětského a dorostového oddělení, Nemocnice Teplice, o. z. v pavilonu J, ve třetím patře.

1.7.2021
Očkování zaregistrovaných nezletilých 12-15let proti onemocnění COVID probíhá v prostorách ordinace LPS, budova J, 3 patro, Nemocnice Teplice o.z.,  vždy ve středu, čtvrtek a pátek v době od 08.00 do 14.00h.

Kontaktní telefon

Tel.:
+420 417 519 722

Vedoucí lékař

MUDr. Ivan Gridzhak

Tel.:
+420 417 519 319
Email:

Vrchní sestra

Kamila Tetřevová

Tel.:
+420 417 519 312
Email:

Ordinační hodiny

Po - Pá                                18:00-21:00
So, Ne, svátky                   10:00-19:00
Prosím, čekejte