Oddělení intenzivní medicíny

Umístění: Areál/pavilon COS – 3.NP

Pracoviště:

Anesteziologická část zajišťuje bezbolestné provádění operačních zákroků a vyšetření za použití metod celkové a regionální anestezie.

Resuscitační oddělení -  lůžková část, kde jsou pacienti hospitalizováni se selháváním základních životních funkcí (oběh, vědomí, dýchání).

JIP pro chirurgické obory –  lůžková část, kde jsou hospitalizováni především pacienti po náročnějších operačních výkonech

Odborné ambulance – Anesteziologická ambulance, Poradna pro léčbu bolesti, Ambulance hojení chronických ran.


Staniční sestra resuscitační lůžkové části

Lenka Srbová

Tel.:
+420 417 519 405
Email:

Popis a výkony oddělení

Anestezie: 
Zajišťuje bezbolestné provádění operačních zákroků a vyšetření za použití metod celkové a regionální anestezie, včetně analgosedace na centrálních operačních sálech a sálech některých operačních oborů. Moderní přístrojové vybavení na operačních sálech umožňuje potřebné průběžné sledování fyziologických parametrů operovaných pacientů. Po operačním výkonu, v případě, že není nutná hospitalizace na JIP je pacient sledován na Pokoji pro zotavení po anestezii, který se nachází v těsné blízkosti operačních sálů a kde je sledován odborně vyškoleným personálem až do doby, kdy lékař indikuje převoz na standardní  oddělení. Doba pobytu na dospávacím pokoji se pohybuje v průměru kolem 2 hodin. 
Ročně je podáno cca 6 tis. anestezií.

Resuscitační oddělení: 
Umístění: Areál/pavilon COS – 3.NP
Tel: +420 417 519 400
Počet lůžek: 7
Na lůžkové části jsou hospitalizováni pacienti se selháváním základních životních funkcí (vědomí, oběh, dýchání). Oddělení disponuje 7 samostatnými lůžky. Jednotlivá lůžka jsou vybavena nejnovější zdravotní technikou k zajištění komplexního monitoringu vitálních funkcí včetně invazivního měření srdečních parametrů. Jsme schopni provádět moderní mimotělní eliminační metody sloužící k očišťování krve (kontinuální a intermitentní dialýza, Plazmaferéza). Z moderních léčebných metod provádíme punkční tracheotomie, bronchoskopie, endoskopické zavádění jejunálních sond pro zajištění kvalitní výživy pacientů.
Erudovaný personál, celoživotně vzdělávající se, zajišťuje a poskytuje ty nejlepší podmínky pro kvalitní péči o kriticky nemocné pacienty.
Na chirurgickém operačním sále provádíme implantace venózních portů. Hlavním důvodem zavedení je většinou špatný stav periferních žil. Porty zavádíme většinou onkologicky nemocným pacientům, kteří potřebují infuzní chemoterapii.
Pro dlouhodobou léčbu a pro domácí parenterální výživu zavádíme katétry Midline a PICC. Katétry zavádí lékař pod ultrazvukovou kontrolou, v současné době se v zavádění školí také naše sestry.
Pro dlouhodobě dialyzované pacienty zavádíme permanentní dialyzační katetry na zákrokovém sálku dialyzačního střediska.
Následná péče o porty a tyto katétry je zajištěna v našich ambulancích. Jde o ambulanci hojení ran a ambulanci bolesti

Informace o zdravotním stavu:
Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař osobě určené pacientem nebo blízkým příbuzným ve všední dny mezi 14:00 – 15:00 hod. Informace po telefonu podává lékař mezi 11:00 – 12:00 hodinou po sdělení předem domluveného hesla.
V ostatní dny a hodiny podá informaci službu konající lékař.

Návštěvy:
Návštěvy jsou na našem oddělení doporučeny v době od 14:00 – 17:00 hod. 2 osoby denně. Je nutné je přizpůsobit zdravotnímu stavu nemocného, jeho potřebám a chodu oddělení.

JIP – Jednotka intenzivní péče pro chirurgické obory
Umístění: Areál/pavilon COS – 3.NP
Tel: +420 417 519 470
Počet lůžek: 10
Poskytujeme komplexní intenzivní péči především pacientům operačních oborů, kdy náročnost operačního výkonu nebo zdravotní stav pacienta vyžaduje monitoraci a podporu životních funkcí. Dále jsme schopni poskytnout intenzivní péči i pacientům ostatních oddělení nemocnice, například Interního nebo Neurologického oddělení.
Každé lůžko je vybaveno moderní zdravotní technikou včetně plicních ventilátorů, ultrazvukových přístrojů, kardiomonitorů a dalších.
Mobilizace a rehabilitace je jako standardní součást intenzivní péče poskytována odborně školeným rehabilitačním pracovníkem, který je naším zaměstnancem a poskytuje péči oběma lůžkovým stanicím OIM.
Péče na vysoké odborné úrovni je poskytována lékaři s kvalifikací v oboru intenzivní péče ve spolupráci s lékaři ostatních oborů a odborně vyškoleným středním zdravotnickým personálem.

Informace o zdravotním stavu a návštěvy pacientů probíhají stejným způsobem jako na resuscitačním oddělení.
Poskytování resuscitační péče, provádíme malé operační výkony – percutální tracheotomie, ICP čidlo, kontinuální dialýzu, podávání anestezie u operačních výkonů
Oddělení je vybaveno monitory s centrálním monitoringem s možností invazivního monitorování včetně měření srdečního výdeje. Provádíme kontinuální dialýzu a měření intracraniálního tlaku. Oddělení je vybaveno ventilační technikou pro zajíštění dýchání pacientů.

Prosím, čekejte