PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

Více

Video SVKUL Poděkování zdravotníkům


Vítejte na stránkách firemní
mateřské školky U Borovice

Krajské zdravotní, a.s. 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Údaje o zařízení:

Název:Firemní školka "U Borovice" - Krajská zdravotní,a.s.
Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa
  
IČO:
25488627 
  
Zřizovatel: Krajská zdravotní,a.s.
Typ školy: s celodenní péčí 
Kapacita: 50 dětí - věkově smíšené složení 2,5 - 6 let 
 (event. 7 let při odkladu školní docházky)
  
Provozní doba: 06:00 - 16:30 hodin (Prodloužený provoz pouze po předchozí dohodě do 18:00 hod.)
Telefon MŠ:+420 477 115 761, +420 731 618 264
  
Webové stránky:     http://www.kzcr.eu/cz/ul/materska-skola-mnul/

Mgr. Jana Linertová

Ředitelka MŠ

Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa
Tel.:
+420 477 115 761
Mobil:
+420 731 618 264
Email:
Prosím, čekejte