Harmonogram dne


HARMONOGRAM DNE

Režim dne je uvolněný a variabilní a přizpůsobuje se potřebám dětí. Pevným bodem je pouze jídlo. V případě akcí MŠ platí režim, který se podřizuje časovému plánu akce. Úprava režimu je plně v kompetenci učitelek na jednotlivých třídách. Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí. 

  6.00  -  8.00      příchod dětí do školky, spontánní herní aktivity, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti (snídaně do 7.00 hodin) 
  8.00  -  8.30        přivítání, ranní kruh, řízené a spontánní činnosti skupinové a individuální, TV chvilka        
  8.30  -  9.00 svačina
  9.00  -  9.30 didakticky cílené činnosti dětí řízené pedagogem (ve vybraných dnech jazykové chvilky)
  9.30 - 11.15  příprava na pobyt venku, pobyt venku, náhradní činnost ve třídě při nepříznivém počasí
11.15 - 11.45        hygiena, oběd
11.45 - 14.00       polední klid, odpočinek na lůžku, relaxace
14.00 - 14.20  svačina
14.20 - 16.30        spontánní herní aktivity, individuální práce s dětmi, zájmové činnosti, pobyt na školní zahradě
16.30 - 19.00        individuální a skupinové činnosti, večeře 

Prosím, čekejte