HARMONOGRAM DNERežim dne je uvolněný a variabilní a přizpůsobuje se potřebám dětí. Pevným bodem je pouze jídlo. V případě akcí MŠ platí režim, který se podřizuje časovému plánu akce. Úprava režimu je plně v kompetenci učitelek na jednotlivých třídách. Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí. 

 

6.00  -  8.00     příchod dětí do školky, spontánní herní aktivity, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti                                                                                     

8.00  -  8.30     přivítání, ranní kruh, ranní cvičení, řízené a spontánní činnosti, skupinové a individuální, jazykové chvilky   

  8.30  -  9.00      hygiena, přesnídávka

  9.00  -  9.30      didakticky cílené činnosti dětí řízené pedagogem

  9.30 - 11.15      příprava na pobyt venku, pobyt venku, náhradní činnost ve třídě při nepříznivém počasí

11.15 - 11.45     hygiena, oběd

11.45 - 13.30      četba nebo poslech pohádky, relaxace, polední klid,  

                          odpočinek na lůžku, individuální činnosti

13.30 – 13.45    oblékání, hygiena

13.45 - 14.15      odpolední svačina, hygiena

14.15 - 16.30      spontánní herní aktivity, individuální práce s dětmi, zájmové činnosti, pobyt na školní zahradě (při prodlouženém pobytu v MŠ do 18.00 hodin)

Prosím, čekejte