Oddělení dětské chirurgie - dětské úrazové centrum

Umístění: Areál/pavilon: D2 (Dětská nemocnice), Budova: D2

Pro kontakt na ambulanci dětské chirurgie použijte odkaz na této straně vlevo nahoře.

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum je vyhláškou MZ ČR jmenováno Centrem dětské traumatologie a výborem České pediatricko-chirurgické společnosti výukovým pracovištěm pro dětskou laparoskopii. Jsou zde jsou prováděny operační výkony z oblasti obecné chirurgie, břišní chirurgie, hrudní chirurgie, traumatologie, chirurgie štítné žlázy a novorozenecké chirurgie. V rámci traumatologického centra je nastavena velmi úzká spolupráce s Dětskou klinikou, KAPIM, Klinikou úrazové chirurgie, Neurochirurgickou klinikou, Ortopedickou klinikou, Radiologickou klinikou, ORL klinikou, ÚČOCH a Rehabilitačním oddělením.

Oddělení dětské chirurgie – dětské úrazové centrum je jediným svého druhu v Ústeckém a Libereckém kraji. Podílí se na výuce zdravotních sester, mediků a na přípravě lékařů k atestacím z chirurgie a pediatrie.  

Lůžkové oddělení disponuje 29 standardními lůžky. Intenzivní a resuscitační péče pro chirurgické pacienty je poskytována Jednotkou intenzivní a resuscitační péče Dětské kliniky UJEP, která je ve stejném pavilonu. Na oddělení dětské chirurgie jsou také hospitalizováni dětští pacienti jiných oborů.

Dětským pacientům je umožněn pobyt s doprovodem rodičů, osob blízkých nebo osob zákonným zástupcem určených (dále jen doprovod). Do 6 ti let věku je pobyt doprovodu zdarma, u pobytu doprovodu dětí starších 6 ti let, pokud není hrazen ze zdravotního pojištění, se jedná o placenou službu, jejíž cena je stanovena aktuálním ceníkem KZ a.s.

Kromě lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků, pečuje o hospitalizované dětské pacienty i herní specialistka. Volný čas vyplňují dětem nejen dobrovolníci, zdravotní klauni či loutky, ale na oddělení probíhá i zooterapie (canisterapie, felinoterapie). V rámci oddělení také realizován projekt „Jak se nebát nemocnice“, který probíhá 2x týdně návštěvou dětí z mateřským a základních škol v nemocnici. Ročně tyto návštěvy, zaměřené na prevenci a seznámení se s nemocničním prostředím, navštíví okolo 1500 dětí.

 Ambulantní dětsko-chirurgická péče je zajišťována ve 24.hod. provozu. Součástí ambulantního provozu jsou i specializované porady (traumatologická, proktologická a popáleninová). Pro kontakt na ambulanci dětské chirurgie použijte odkaz na této straně vlevo nahoře.Primář

MUDr. Petr Polák

Vrchní sestra

Mgr. Bc. Michaela Rothová MBA

Tel.:
+420 477 112 383
Email:

Staniční sestra lůžkového DCH oddělení, herní specialista

Pavlína Hrušková

Tel.:
+420 477 112 386
Email:

Staniční sestra operačních sálů DCH

Kateřina Naušová

Tel.:
+420 477 112 402
Email:

Staniční sestra ambulance DCH

Eva Petrlíková

Tel.:
+420 477 114320
Email:
Tel.:
+420 477 112 392

Lůžka

Počet lůžek: 29

Nadstandardní pokoj: 1
cena: 700 Kč/den 


Ke stažení

Fotogalerie


Prosím, čekejte