Oddělení funkčního vyšetřování

Umístění: Budova: T, Podlaží: 1- přízemí

Oddělení poskytuje ambulantní vyšetření plicních funkcí: 

1)   spirometrie: (spirometrie - křivka průtok-objem, měření odporů dýchacích cest)
2)   celotělová bodypletyzmografie
3)   bronchodilatační test: v den vyšetření, pokud možno, nebrat bronchodilatancia
4)   plicní difuse: 24h před vyšetřením nekouřit, dodat hodnotu hemoglobinu
5)   bronchoprovokační (bronchokonstrikční) test s metacholinem: v den vyšetření nebrat bronchodilatancia
6)   bronchoprovokační (bronchokonstrikční) test během: v den vyšetření nebrat bronchodilatancia
7)   plicní poddajnost  (compliance): alespoň dvě hodiny před vyšetřením nejíst a nepít
8)   impulzní oscilometrie
9)   krevní plyny, kyslíkový test
10) rinomanometrie
11) vyšetření dýchacích svalů
12) 6-MWT (šestiminutový test chůzí)
13) spiroergometrie (přinést vhodné lékařské nálezy; vzít si ranní léky dle lékaře; sebou mít vhodné oblečení a obuv na rotoped; 2 hodiny před vyšetřením nejíst, postačí lehká snídaně; vyšetření trvá cca 2 hodiny, proto je dobré si vzít svačinu a pití; po vyšetření je možné se osprchovat, proto je dobré si vzít hyg. potřeby a ručník)

14) FeNO - vyšetření oxidu dusnatého

 

Je nutné TELEFONICKÉ objednání předem a doporučení od lékaře!+420 477 113 012

Lékař by měl poučit pacienta o přípravě, pokud je nutná.

Primář

MUDr. Jarmila Fišerová

Tel.:
+420 477 113 010
Email:

Lékař

MUDr. Pavla Volejníková

Tel.:
+420 477 113 018

Vrchní sestra

Lenka Piegelbauerová

Tel.:
+420 477 113 012

Lůžka

Počet lůžek: 0


Prosím, čekejte