Endoskopické centrum

Umístění: Budova A - Atrium, Podraží: 2.

Endoskopické pracoviště gastroenterologického oddělení poskytuje široké spektrum diagnostických i terapeutických metod:

- Ezofagogastroduodenoskopie

- Koloskopie, sigmoideoskopie

- Enteroskopie

- Kapslová endoskopie

- Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP)

- Transgastrické drenáže pankreatických cystomů s využitím smoexpandibilních metalických stentů

- Břišní ultrasonografie

- Endosongrafie (EUS) včetně tenkojehlové aspirační biopsie (FNAB)

- Chlangioskopie

- High-resolution manometrie, 24-hodinová pH-metri

- Necílená jaterní biopsie


Gastrorecepce

Tel.:
+420 477 117 852

Telefon

Tel.:
+420 477 117 852
Prosím, čekejte