KLINIKA HRUDNÍ CHIRURGIE FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Podlaží: 4.

Aseptická stanice :  Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Patro: 4

Septická  stanice :  Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, Patro: 4

Klinika má  více jak 60-ti letou tradici. Poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24-hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale i Libereckému kraji, má tedy nadregionální působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu.

Klinika hrudní chirurgie

Nadstandardní pokoj na Klinice hrudní chirurgie - 700 Kč/den

Přednosta kliniky

prof. MUDr. Vladimír Bobek , Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 561
Email:

Primář

MUDr. Ivan Staněk, MBA

Tel.:
+420 477 112 560
Email:

Vrchní sestra

Vlasta Havlátková

Tel.:
+420 477 112 580
Email:

Staniční sestra

Naděžda Hejduková

Tel.:
+420 477 112 568
Email:

Dokumentační pracovnice

Marcela Koevová

Tel.:
+420 477 112 575
Email:

Poskytované výkony

Chirurgické zákroky pro:
-              nádory plic, mezihrudí a hrudní stěny
-              zánětlivá onemocnění pohrudniční dutiny, hrudní stěny a plic, včetně TBC
-              nenádorová onemocnění: pneumotoraxy,  volumredukční operace u plicních emfyzémů, hrudní výpotky, nezhoubné nádory hrudníku
-              vrozené nebo získané deformity hrudní stěny.

Tracheobronchiální rekonstrukční chirurgie a bronchoplastické operace
Miniinvazivní chirurgické zákroky – videotorakoskopie, videomediastinoskopie
Úrazy hrudníku
Péče o pacienty snažící se odvyknout od závislosti na tabáku

Lůžka

Počet lůžek: 21

Pokoje:
Aseptická stanice
7 pokojů (z toho dva nadstandardní), celkem 17 lůžek

Pokoje: Septická stanice
4 lůžka

Seznam zkratek 

Prosím, čekejte