Interní oddělení

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A, G

                Stanice 1 interního oddělení je umístěna v budově A, 2. podlaží
                Stanice 2 interního oddělení je umístěna v budově G, 3. podlaží

Interní oddělení pokrývá svou diagnostickou a léčebnou činností celou oblast interny. Dlouhodobě je oddělení zaměřeno na nemocné s metabolickými onemocněními, chorobami ledvin, zvláště pak na diabetes mellitus a jeho komplikace.  
S nadregionální působností pracuje Diabetologické centrum a také Osteologické centrum s denzitometrií a revmatologie.
Oddělení úzce spolupracuje se všemi odděleními Masarykovy nemocnice, zvláště s Klinikou kardiologie, Gastroenterologickým  a s Nefrologicko - dialyzačním oddělením.
V ambulantní činnosti pokrývá oblast diabetologie, revmatologie, endokrinologie, klinické imunologie a všeobecné interny.

Vrchní sestra

Mgr. Iveta Černohorská

budova G, 4. podlaží

Tel.:
+420 477 112 668
Tel.:
+420 477 114 210
Mobil:
+420 775 957 908
Email:

Oddělení

Tel.:
+420 477 112 642
Tel.:
+420 477 112 668

Popis a výkony oddělení

Pacienti s akutními stavy přicházejí přes Oddělení Emergency, přízemí budovy A. Ostatní pacienti jsou přijímáni na Centrálním příjmu, budova A, hlavní hala Atria nebo v přízemí budovy G

Popis přístrojové techniky:
Oddělení využívá komplexni diagnostické možnosti Masarykovy nemocnice, zvláště RDG, gastroenterologie, kardiologie. Diabetologické centrum se třemi bicyklovými ergometry, edukační technikou, diagnostikou diabetické neuropatie Variacardio systemem, Dopplerometrem, analyzátory, glukometry, inzulinovými pumpami. Celotělová kostní denzitometrie DXA. Kostní ultrasonografie. 

Popis výkonů:
Nejčastějšími diagnozami jsou:
- kardiální dekompenzace při chronické ICHS, chlopenních srdečních vadách, kardiomyopatiích a arteriální hypertenzi. Diagnostika a léčba arteriální hypertenze a jejích komplikací. Antiarytmická léčba. Stavy po kardiovaskulárních operačních výkonech

- cévní onemocnění, ischemická choroba dolních končetin, hluboké žilní trombozy

- akutní a chronické komplikace diabetu, zavádění intenzifikovaného inzulinového režimu, inzulinových pump. Péče o diabetickou nohu

- onemocnění GIT nevyžadující pobyt na gastroenterologickém oddělení

- akutní a chronické renální selhávání, diagnostika a léčba renálních onemocnění, příprava pacientů před zařazením do chronického dialyzačního programu, zajištění péče o pacienty s komplikacemi dialyzačního programu

- metabolický a minerálový rozvrat zvláště při dehydrataci ve vyšším věku

- hematologická onemocnění, anemie, hematonkologická onemocnění

- intoxikace

- revmatoidní artritida, biologická léčba, radiační synovektomie zánětlivých a degenrativních onemocnění

- osteopenie, osteoporoza

- imunodeficity, léčba imunoglobuliny

Nadstandardní pokoj

Na stanici 2 interního oddělení (budova G, 3. patro) je možné během hospitalizace bydlet na nadstandardním pokoji.
Pokoj má vlastní sociální zařízení, balkon, připojení na internet, telefon, rádio, televizor, lednici a rychlovarnou konvici.
Cena je 700 Kč za den.
Telefonická rezervace je možná na telefonním čísle 47 711 2668.

Lůžka

Počet lůžek: 58


Prosím, čekejte