Doba platnosti lékařských předpisů

- neurčí-li předepisující lékař jinak, platí recept 14 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavením

- recept na antibiotické přípravky pro celkové podání platí 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavením

- recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství, nebo je-li na receptu uvedeno „Akutní péče“ nebo „Neodkladná péče“ platí nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení.

- recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení

- poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak.

akce 4. 4. - 5. 4. 2024

akce 4. 4. - 5. 4. 2024

Ke stažení

Aktuální nabídka 1. 4. - 28. 4. 2024

Aktuální nabídka 1. 4. - 28. 4. 2024

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 1. 4. - 28. 4. 2024

Aktuální nabídka 1. 4. - 28. 4. 2024

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 1. 4. - 28. 4. 2024

Aktuální nabídka 1. 4. - 28. 4. 2024

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 1. 4. - 28. 4. 2024

Aktuální nabídka 1. 4. - 28. 4. 2024

Aktuální nabídka

Ke stažení

Nemocniční lékárna V Podhájí

Umístění: V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem

Vedoucí lékárník

PharmDr. Jiří Kokšal

Kontakt

Tel.:
+420 477 112 135

Otevírací doba:

Pondělí  7:30 - 15:30
Úterý     7:30 - 15:30
Středa   7:30 - 15:30
Čtvrtek  7:30 - 15:30
Pátek     7:30 - 15:30

Nemocniční lékárna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Umístění: Budova L

Vedoucí lékárník

Mgr. Olga Mučicová

Provozní doba lékárny

Pondělí 7:30-19:00
Úterý    7:30-19:00
Středa  7:30-19:00
Čtvrtek 7:30-19:00
Pátek    7:30-19:00

Výdej na recepty, volný prodej

Tel.:
+420 477 112 147
Adresa:

Prodejna zdravotnických potřeb

Umístění: Budova L

Provozní doba prodejny zdravotnických potřeb

Pondělí 7:30-16:00
Úterý    7:30-16:00
Středa  7:30-16:00
Čtvrtek 7:30-16:00
Pátek    7:30-16:00

Prodejna zdravotnických potřeb

Tel.:
+420 477 112 151
Tel.:
+420 477 112 173
Prosím, čekejte