Neurologické oddělení

Umístění: Budova: A, Podlaží: 3.

Oddělení zajišťuje neurologickou regionální i nadregionální diagnostiko-léčebnou lůžkovou i ambulantní specializovanou péči z oblasti chronické i akutní neurologické problematiky s možností výstupu jak do oblasti intervenční neurochirurgické, ortopedické, cévně-chirurgické, invazivní neuroradiologické i konzervativní-rehabilitační a protetické následné péče.

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy. Od května 2012 oddělení zajišťuje chod Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, které poskytuje všechny dostupné standardní modality léčby cévní mozkové příhody pro severočeský region s přímou návazností na rehabilitační či následnou péči.

Druhým základním okruhem jsou vertebrogenní abnormity s neurologickou projekcí s možností komplexní diagnostiky s přímou návazností na neurochirurgické řešení v případě nutnosti.

Další oborovou náplní je problematika epileptologie, neuroimunopatologických stavů a poruch periferní nervové soustavy.

Cílem naší práce je spokojený pacient, který se na nás s důvěrou obrátí v případě nového neurologického onemocnění.

Ať již na vlastním oddělení či ve vazbě na ostatní oddělení nemocnice kontinuální možnost plné škály neurodiagnostických postupů zahrnující EEG, EMG, EvP, CT, MR, sonografii, DSA, likvorologický rozbor a možností konzultace kooperujících odborností (neurochirurgie, ortopedie, interna-kardiologie, psychiatrie, infekce, rehabilitace, protetika, pneumologie, onkologie a další).

Vybavení oddělení:
Elektroencefalografická laboratoř se dvěma EEG přístroji, elektrofyziologická laboratoř s možností vyšetření elektromyografie a evokovaných potenciálů (zrakových, sluchových, somatosenzorických, motorických), neurosonologická laboratoř, rehabilitační ambulance s příslušným vybavením pro fyzikální léčbu, celodenní dostupnost pomocné neuroradiologické diagnostiky obsahující MR, CT, sonografii, DSA, likvorologickou laboratoř.


Primář

MUDr. Štěpánka Brušáková, Ph.D., MBA

Tel.:
+420 477 112 900
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Vladimíra Saková

Vrchní sestra

Kateřina Rusková

Tel.:
+420 477 112 903
Email:

Sekretariát

Tereza Kušejová

Tel.:
+420 477 112 904
Email:

Kontakt na oddělení

Tel.:
+420 477 112 907
Tel.:
+420 477112908

Lůžka


Počet lůžek: 35

Oddělení disponuje 35 lůžky z čehož je 33 standardních na 11 pokojích.  Pokoj má samostatné sociální zařízení. Počet pacientů na pokoj je 3.

Oddělení disponuje 2 nadstandardními jednolůžkovými pokoji. Každý z pokojů má vlastní sociální zařízení, TV, lednici. Pro oba pokoje společný balkon s uklidňujícím výhledem na město. Cena za nadstandardní pokoj činí 700,- Kč /den.

Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme v případě zájmu o nadstandardní pokoj rezervaci s plánovaným termínem přijetí předem na telefonním čísle oddělení: +420 477 112 904.


Pokud pacient požaduje vystavení DPN (dočasná pracovní neschopnost), musí o ní požádat přímo při příjmu, příjmové sestře nebo do 3 dnů sesterskému personálu. 

 

Rady pro pacienty a jejich blízké

CO SI VZÍT S SEBOU DO NEMOCNICE?

 • Při nástupu do nemocnice potřebujete občanský průkaz, průkaz pojištěnce, jméno vašeho ošetřujícího lékaře, doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření (popř. očkovací průkaz).
  • Dále kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo příbuzné.
  • Léky, které užíváte (v originálním balení, příp. jejich seznam a dávkování). Léky používejte dle pokynů. Máte právo vědět, jaké léky užíváte. V případě, že byste užívali léky bez vědomí ošetřujícího lékaře a sester je nebezpečí nežádoucích účinků!
  • Osobní toaletní potřeby (jako kartáček na zuby, pastu, nezbytnou kosmetiku, holení…).
  • Pyžamo (může být v některých případech vyžadováno nemocniční), župan, přezůvky.
  • Knihu, časopis, malé rádio se sluchátky apod. podle vašeho zájmu.
  • Větší finanční hotovost nebo cennosti si do nemocnice NEBERTE!! Doporučujeme vzít si s sebou pouze menší finanční částky. Případně je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv. depositu nemocnice.
  • Mobilní telefony mohou rušit některé zdravotnické přístroje a ohrozit tak i jiné nemocné. Při používání mobilních telefonů se řiďte údaji výrobce telefonu, nerušte spolupacienty a v každém případě se o možnostech použití mobilního telefonu domluvte se sestrami na oddělení
 • Po přijetí na příslušné oddělení vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude příprava na vyšetření nebo operační zákrok, jaká bude léčba. Na oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem apod.
 • Při přijetí a před každým větším výkonem (například operací, náročným vyšetřením) Vás lékař seznámí s plánovaným výkonem, proč je prováděn a jaká hrozí rizika, abyste mohl(a) vyjádřit podpisem kvalifikovaně svůj souhlas či odmítnutí výkonu. (U nezletilých a ve zvláštních právních případech i zákonný zástupce).
 • Informace o vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. příjmového reversu.
 • Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také budete informováni o další doporučené léčbě.
 • Jestliže váš zdravotní stav bude vyžadovat domácí ošetřovatelskou péči bude vám zprostředkována po domluvě s vámi, lékařem a zdravotně sociální pracovnicí nemocnice v potřebném rozsahu.

Prosím, čekejte