Neurologické oddělení

Umístění: Budova: A, Podlaží: 3.

Oddělení zajišťuje neurologickou regionální i nadregionální diagnostiko-léčebnou lůžkovou i ambulantní specializovanou péči z oblasti chronické i akutní neurologické problematiky s možností výstupu jak do oblasti intervenční neurochirurgické, ortopedické, cévně-chirurgické, invazivní neuroradiologické i konzervativní-rehabilitační a protetické následné péče.

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy. Od května 2012 oddělení zajišťuje chod Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, které poskytuje všechny dostupné standardní modality léčby cévní mozkové příhody pro severočeský region s přímou návazností na rehabilitační či následnou péči.

Druhým základním okruhem jsou vertebrogenní abnormity s neurologickou projekcí s možností komplexní diagnostiky s přímou návazností na neurochirurgické řešení v případě nutnosti.

Další oborovou náplní je problematika epileptologie, neuroimunopatologických stavů a poruch periferní nervové soustavy.

Cílem naší práce je spokojený pacient, který se na nás s důvěrou obrátí v případě nového neurologického onemocnění.

Ať již na vlastním oddělení či ve vazbě na ostatní oddělení nemocnice kontinuální možnost plné škály neurodiagnostických postupů zahrnující EEG, EMG, EvP, CT, MR, sonografii, DSA, likvorologický rozbor a možností konzultace kooperujících odborností (neurochirurgie, ortopedie, interna-kardiologie, psychiatrie, infekce, rehabilitace, protetika, pneumologie, onkologie a další).

Vybavení oddělení:
Elektroencefalografická laboratoř se dvěma EEG přístroji, elektrofyziologická laboratoř s možností vyšetření elektromyografie a evokovaných potenciálů (zrakových, sluchových, somatosenzorických, motorických), neurosonologická laboratoř, rehabilitační ambulance s příslušným vybavením pro fyzikální léčbu, celodenní dostupnost pomocné neuroradiologické diagnostiky obsahující MR, CT, sonografii, DSA, likvorologickou laboratoř.


ČAS JE MOZEK_Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem se zbarví do růžova

Světový den boje proti mozkové mrtvici letos připadne na sobotu 15. května. Ústí nad Labem a celá řada dalších měst se připojila k iniciativě upozorňující na problematiku cévní mozkové příhody, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Ústecký Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude proto v sobotu večer osvícen růžově. Právě růžová je barvou projektu Čas je mozek, jehož posláním je informovat širokou veřejnost o příznacích mozkové mrtvice a možnostech včasné pomoci.

„Ani v době, kdy bojujeme s celosvětovou pandemií nemoci covidu-19, nesmíme zapomínat na další závažná onemocnění. Mozková mrtvice zasáhne každoročně téměř 30 000 pacientů a má na svědomí více než 2 000 lidských životů,“ říká předsedkyně správní rady Nadačního fondu Čas je mozek, Štěpánka Loužecká, a dodává: „Vážíme si podpory měst, které podporují naší osvětovou kampaň. Přispívají tak k větší informovanosti lidí, a tím ke včasné pomoci postiženým.

V případě řešení mozkové mrtvice je klíčovým faktorem čas, a proto je jedním z cílů kampaně zaštítěné Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP a Českou společností intervenční radiologie ČLS JEP zvýšit počet pacientů, kteří zavčas rozpoznají její symptomy a co nejdříve zahájí léčbu. Víc, než u kterékoliv jiné nemoci platí, že čím dřív léčba započne, tím vyšší je šance na úplné zotavení pacienta.

„Pacientům s mozkovou příhodou jsme schopni pomoci, pokud do nemocnice dorazí včas. Je tedy důležité, aby veřejnost byla dobře obeznámena s jejími příznaky a dokázala je identifikovat co nejdříve. Někdy i po 2 hodinách už může být pozdě,“ vysvětluje MUDr. Ing. David Černík. Ph.D., MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Masarykovy nemocnice, KZ a.s. v Ústí nad Labem.

Krom Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem se růžově rozsvítí Tančící dům v Praze, olomoucká radnice, Sloup Nejsvětější Trojice, Galerie města Olomouce, radnice ve Zlíně a Karlových Varech, Morový sloup na náměstí v Jihlavě a balkon Mahenova divadla v Brně.

Děkujeme městu Ústí nad Labem za pomoc při realizaci akce.


Další informace o této akci a především o problematice mozkové mrtvice naleznete na níže uvedených odkazech.

https://www.casjemozek.cz/

https://m.facebook.com/casjemozek/

https://www.nfcasjemozek.cz/


Primář

MUDr. Štěpánka Brušáková

Tel.:
+420 477 112 900
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Vladimíra Saková

Vrchní sestra

Kateřina Rusková

Tel.:
+420 477 112 903
Email:

Sekretariát

Eva Lípová

Tel.:
+420 477 112 904
Email:

Kontakt na oddělení

Tel.:
+420 477 112 907
Tel.:
+420 477112908

Seznam zaměstnanců Neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Lůžka

Počet lůžek: 35

Oddělení disponuje 35 lůžky z čehož je 33 standardních na 11 pokojích.  Pokoj má samostatné sociální zařízení. Počet pacientů na pokoj je 3.

Oddělení disponuje 2 nadstandardními jednolůžkovými pokoji. Každý z pokojů má vlastní sociální zařízení, TV, lednici. Pro oba pokoje společný balkon s uklidňujícím výhledem na město.

 

Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme v případě zájmu o nadstandardní pokoj rezervaci s plánovaným termínem přijetí předem na telefonním čísle oddělení: +420 477 112 904.

 

Indikátory výkonnosti a kvality KCC/IC dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 10/2012  a č. 4/2015 za období 1. 1. 2020 – 30. 06. 2020

Indikátory výkonnosti a kvality KCC/IC dle Věstníku Ministerstvazdravotnictví České republiky č. 10/2012  a č. 4/2015 za období 1. 1. 2020 – 30.06. 2020


Prosím, čekejte