Neurologické oddělení

Umístění: Budova: A, Podlaží: 3.

Oddělení zajišťuje neurologickou regionální i nadregionální diagnostiko-léčebnou lůžkovou i ambulantní specializovanou péči z oblasti chronické i akutní neurologické problematiky s možností výstupu jak do oblasti intervenční neurochirurgické, ortopedické, cévně-chirurgické, invazivní neuroradiologické i konzervativní-rehabilitační a protetické následné péče.

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy. Od května 2012 oddělení zajišťuje chod Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, které poskytuje všechny dostupné standardní modality léčby cévní mozkové příhody pro severočeský region s přímou návazností na rehabilitační či následnou péči.

Druhým základním okruhem jsou vertebrogenní abnormity s neurologickou projekcí s možností komplexní diagnostiky s přímou návazností na neurochirurgické řešení v případě nutnosti.

Další oborovou náplní je problematika epileptologie, neuroimunopatologických stavů a poruch periferní nervové soustavy.

Cílem naší práce je spokojený pacient, který se na nás s důvěrou obrátí v případě nového neurologického onemocnění.

Ať již na vlastním oddělení či ve vazbě na ostatní oddělení nemocnice kontinuální možnost plné škály neurodiagnostických postupů zahrnující EEG, EMG, EvP, CT, MR, sonografii, DSA, likvorologický rozbor a možností konzultace kooperujících odborností (neurochirurgie, ortopedie, interna-kardiologie, psychiatrie, infekce, rehabilitace, protetika, pneumologie, onkologie a další).

Vybavení oddělení:
Elektroencefalografická laboratoř se dvěma EEG přístroji, elektrofyziologická laboratoř s možností vyšetření elektromyografie a evokovaných potenciálů (zrakových, sluchových, somatosenzorických, motorických), neurosonologická laboratoř, rehabilitační ambulance s příslušným vybavením pro fyzikální léčbu, celodenní dostupnost pomocné neuroradiologické diagnostiky obsahující MR, CT, sonografii, DSA, likvorologickou laboratoř.Primář

MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA

Tel.:
+420 477 112 900
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Vladimíra Saková

Vrchní sestra

Kateřina Rusková

Tel.:
+420 477 112 903
Email:

Sekretariát

Eva Lípová

Tel.:
+420 477 112 904
Email:

Kontakt na oddělení

Tel.:
+420 477 112 907
Tel.:
+420 477112908

Seznam zaměstnanců Neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Lůžka

Počet lůžek: 35

Oddělení disponuje 35 lůžky z čehož je 33 standardních na 11 pokojích.  Pokoj má samostatné sociální zařízení. Počet pacientů na pokoj je 3.

Oddělení disponuje 2 nadstandardními jednolůžkovými pokoji. Každý z pokojů má vlastní sociální zařízení, TV, lednici. Pro oba pokoje společný balkon s uklidňujícím výhledem na město.

 

Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme v případě zájmu o nadstandardní pokoj rezervaci s plánovaným termínem přijetí předem na telefonním čísle oddělení: +420 477 112 904.

 

Indikátory výkonnosti a kvality KCC/IC dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 10/2012  a č. 4/2015 za období 1. 1. 2020 – 30. 06. 2020

Indikátory výkonnosti a kvality KCC/IC dle Věstníku Ministerstvazdravotnictví České republiky č. 10/2012  a č. 4/2015 za období 1. 1. 2020 – 30.06. 2020


Prosím, čekejte