OČNÍ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: G, Podlaží: 1-přízemí

Oční oddělení v počátku roku 2014 získalo statut Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Její přednostkou byla jmenována MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Oční klinika zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje. V současnosti je lékařský tým na vysoké odborné úrovni, více jak polovina lékařů má specializovanou způsobilost v oftalmologii. Všichni lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích akcí. Oddělení pořádá každý rok Ústecké oftalmologické dny, které jsou zařazeny do plánu akcí České oftalmologické společnosti JEP.

Přednostka kliniky

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 980
Email:
Tel.:
+420 477 117 985

Zástupce přednostky kliniky

MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 993
Email:
Tel.:
+420 477 112 987
Tel.:
+420 477 117 985

Vrchní sestra kliniky

Viktoria Klikarová

Tel.:
+420 477 112 985
Email:

Sekretariát kliniky

Renata Palubová

Tel.:
+420 477 112 983
Email:
Tel.:
+420 477 112 989

Sekretariát kliniky

Klára Nováčková

Tel.:
+420 477 112 983
Email:
Tel.:
+420 477 112 989

Staniční lékařka kliniky - lůžková část

MUDr. Martina Závorková

Tel.:
+420 477 112 987
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Lékařka kliniky

MUDr. Kateřina Bělohlávková

Tel.:
+420 477 112 997
Email:
Tel.:
+420 477 112 992

Lékař kliniky

MUDr. Martin Hovorka

Tel.:
+420 477 112 986
Email:
Tel.:
+420 477 112 992

Lékařka kliniky

MUDr. Eva Andrenacciová

Tel.:
+420 477 112 994
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Lékařka kliniky

MUDr. Soňa Karlovská

Tel.:
+420 477 112 994
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Lékařka kliniky

MUDr. Dita Rejholcová

Tel.:
+420 477 112 994
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Lékař kliniky

MUDr. Vladimíra Hořejší

Lékařka kliniky

MUDr. Jana Bezděková

Lékař kliniky

MUDr. Boris Dobroľubov

Lékařka kliniky

MUDr. Klára Pohanková

Email:
Tel.:
+420 477 11 29 84

Popis a výkony oddělení

Na oční klinice provádíme jak operace předního segmentu oka (šedý zákal, zelený zákal, keratoplastiky), tak i operativu zadního segmentu (odchlípení sítnice, makulární syndromy, komplikace diabetu). Spektrum operací doplňujeme operacemi šilhání a plastikami víček. Tím pokrýváme široké spektrum chirurgických výkonů v očním lékařství a řadíme se tak k pracovištím klinického typu.
Ve spolupráci s ORL dále provádíme operace slzných cest.
S Neurochirurgickou klinikou a Oddělením ústní, čelistní a obličejové chirurgie se podílíme na řešení nádorových onemocnění a zlomenin očnice.
Každý den jsou v provozu souběžně 3-4 ambulance - kromě všeobecné i speciální sítnicová, makulární, glaukomová, pedooftalmologická, uveální, rohovková a speciální těžká optika.
Pro všechna oddělení nemocnice zabezpečujeme stálou konziliární službu.
Ústavní pohotovostní služba je v činnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

- Operační přístroje Milenium, Stellaris (operace šedého zákalu a sítnice)

- Alcon Infinity (operace šedého zákalu)

- Laserkoagulátory Zeiss Visulas II a Trion

- Operační mikroskopy Leica C 40 + dig. záznamové zařízení, Zeiss Opton

- Kryokoagulační jednotka Dorc CryoStar

- Vyšetřovací štěrbinové lampy Zeiss samostatné i v kombinaci na přístrojích Unitech

- Perimetr statický Zeiss

- UZ přístroje Tomey A/B scanner UD-6000, Storz CompuScan

- Fundus kamera Canon CF60DSi

- Fotoštěrbinová lampa Zeiss

- OCT Spectralis, Zeiss Stratus III

- Ultrazvukový pachymetr Optikon Pacline

- Bezkontaktní tonometr měřící hysterezi rohovky Reichert ORA

- Plusoptix S04 – ruční binokulární automatický refraktometr

- Roland Consult (elektrofyziolog. diagnostický systém VEP, ERG)

- ETDRS optotypy

Fotogalerie oddělení

Lůžka

Počet lůžek: 18


Prosím, čekejte