OČNÍ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: G, Podlaží: 1-přízemí

Oční oddělení v počátku roku 2014 získalo statut Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Její přednostkou byla jmenována MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Oční klinika zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje. V současnosti je lékařský tým na vysoké odborné úrovni, více jak polovina lékařů má specializovanou způsobilost v oftalmologii. Všichni lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích akcí. Oddělení pořádá každý rok Ústecké oftalmologické dny, které jsou zařazeny do plánu akcí České oftalmologické společnosti JEP.

Cesta pacienta oční kliniky


Přednostka kliniky

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 980
Email:
Tel.:
+420 477 117 985

Zástupce přednostky kliniky

MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 993
Email:
Tel.:
+420 477 112 987
Tel.:
+420 477 117 985

Vrchní sestra kliniky

Viktoria Klikarová

Tel.:
+420 477 112 985
Email:

Sekretariát kliniky

Renata Palubová

Tel.:
+420 477 112 983
Email:
Tel.:
+420 477 112 989

Sekretariát kliniky

Klára Nováčková

Tel.:
+420 477 112 983
Email:
Tel.:
+420 477 112 989

Staniční lékařka kliniky - lůžková část

MUDr. Martina Závorková

Tel.:
+420 477 112 987
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Lékařka kliniky

MUDr. Kateřina Bělohlávková

Tel.:
+420 477 112 997
Email:
Tel.:
+420 477 112 992

Lékař kliniky

MUDr. Martin Hovorka

Tel.:
+420 477 112 986
Email:
Tel.:
+420 477 112 992

Lékařka kliniky

MUDr. Eva Andrenacciová

Tel.:
+420 477 112 994
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Lékařka kliniky

MUDr. Soňa Karlovská

Tel.:
+420 477 112 994
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Lékařka kliniky

MUDr. Dita Rejholcová

Tel.:
+420 477 112 994
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Lékař kliniky

MUDr. Vladimíra Hořejší

Lékařka kliniky

MUDr. Jana Bezděková

Lékař kliniky

MUDr. Boris Dobroľubov

Lékařka kliniky

MUDr. Klára Pohanková

Email:
Tel.:
+420 477 11 29 84

Popis a výkony oddělení

Na oční klinice provádíme jak operace předního segmentu oka (šedý zákal, zelený zákal, keratoplastiky), tak i operativu zadního segmentu (odchlípení sítnice, makulární syndromy, komplikace diabetu). Spektrum operací doplňujeme operacemi šilhání a plastikami víček. Tím pokrýváme široké spektrum chirurgických výkonů v očním lékařství a řadíme se tak k pracovištím klinického typu.
Ve spolupráci s ORL dále provádíme operace slzných cest.
S Neurochirurgickou klinikou a Oddělením ústní, čelistní a obličejové chirurgie se podílíme na řešení nádorových onemocnění a zlomenin očnice.
Každý den jsou v provozu souběžně 3-4 ambulance - kromě všeobecné i speciální sítnicová, makulární, glaukomová, pedooftalmologická, uveální, rohovková a speciální těžká optika.
Pro všechna oddělení nemocnice zabezpečujeme stálou konziliární službu.
Ústavní pohotovostní služba je v činnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

- Operační přístroje Milenium, Stellaris (operace šedého zákalu a sítnice)

- Alcon Infinity (operace šedého zákalu)

- Laserkoagulátory Zeiss Visulas II a Trion

- Operační mikroskopy Leica C 40 + dig. záznamové zařízení, Zeiss Opton

- Kryokoagulační jednotka Dorc CryoStar

- Vyšetřovací štěrbinové lampy Zeiss samostatné i v kombinaci na přístrojích Unitech

- Perimetr statický Zeiss

- UZ přístroje Tomey A/B scanner UD-6000, Storz CompuScan

- Fundus kamera Canon CF60DSi

- Fotoštěrbinová lampa Zeiss

- OCT Spectralis, Zeiss Stratus III

- Ultrazvukový pachymetr Optikon Pacline

- Bezkontaktní tonometr měřící hysterezi rohovky Reichert ORA

- Plusoptix S04 – ruční binokulární automatický refraktometr

- Roland Consult (elektrofyziolog. diagnostický systém VEP, ERG)

- ETDRS optotypy

Fotogalerie oddělení

Lůžka

Počet lůžek: 18


Prosím, čekejte