OČNÍ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: G, Podlaží: 1-přízemí

Oční oddělení v počátku roku 2014 získalo statut Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Její přednostkou byla jmenována MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Oční klinika zabezpečuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a rehabilitační péči u pacientů z celého Ústeckého kraje. V současnosti je lékařský tým na vysoké odborné úrovni, více jak polovina lékařů má specializovanou způsobilost v oftalmologii. Všichni lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích akcí. Oddělení pořádá každý rok Ústecké oftalmologické dny, které jsou zařazeny do plánu akcí České oftalmologické společnosti JEP.

Cesta pacienta oční kliniky


Přednostka kliniky

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 980
Email:
Tel.:
+420 477 117 985

Zástupce přednostky kliniky

MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.

Tel.:
+420 477 112 993
Email:
Tel.:
+420 477 112 987
Tel.:
+420 477 117 985

Staniční lékařka kliniky - lůžková část

MUDr. Martina Závorková

Tel.:
+420 477 112 987
Email:
Tel.:
+420 477 112 984

Sekretariát kliniky

Tel.:
+420 477 112 983

Popis a výkony oddělení

Na oční klinice provádíme jak operace předního segmentu oka (šedý zákal, zelený zákal, keratoplastiky), tak i operativu zadního segmentu (odchlípení sítnice, makulární syndromy, komplikace diabetu). Spektrum operací doplňujeme operacemi šilhání a plastikami víček. Tím pokrýváme široké spektrum chirurgických výkonů v očním lékařství a řadíme se tak k pracovištím klinického typu.
Ve spolupráci s ORL dále provádíme operace slzných cest.


S Neurochirurgickou klinikou a Oddělením ústní, čelistní a obličejové chirurgie se podílíme na řešení nádorových onemocnění a zlomenin očnice.
Každý den jsou v provozu souběžně 3-4 ambulance - kromě všeobecné i speciální sítnicová, makulární, glaukomová, pedooftalmologická  a speciální těžká optika.
Pro všechna oddělení nemocnice zabezpečujeme stálou konziliární službu.


Ústavní pohotovostní služba je v činnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


Lůžka

Počet lůžek: 18


Prosím, čekejte