Onkologické oddělení

Umístění: Areál/pavilon: M

Jak se k nám dostanete? Z města trolejbusem č. 54 a 56 (směr Všebořice) a autobusem č. 11 (směr Chlumec) - zastávka Městský stadion.

GPS:N50°40´35.6988´´
       
E14°  0´ 41.5548´´

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice  v Ústí nad Labem ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov je   specializovaným onkologickým centrem, které  je součástí sítě KOC v České republice. Zajištuje  komplexní péči pro onkologické pacienty   z celého Ústeckého kraje a specializuje se zejména na  onkologickou(tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem nechirurgické léčby je především radioterapie(ozařování)  a chemoterapie(léčby cytostatiky),dále rovněž cílená (biologická) i hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symptomatická léčba. K dispozici je klinický psycholog, nutriční terapeut a tzv. paliativní ambulance  s mobilním hospicem.

Veškerá léčba může probíhat za hospitalizace na lůžkových stanicích a rovněž i v ambulantním režimu.

V současné době jsou v léčbě nádorových onemocnění na Onkologickém oddělení uplatňovány nejnovější postupy v systemové (cytostatické, hormonální a cílené)léčbě a rovněž jsou využívány  moderní ozařovací techniky-ozáření s modulovanou intenzitou svazku(IMRT),ozáření řízené obrazem(IGRT), provádí radiochemoterapii a brachyterapii se zaměřením na gynekologické a kožní nádory. Na ozařovacím úseku oddělení je zajišťováno široké spektrum  radioterapeutické léčby-tj. zevní ozařování (teleterapie), brachyterapie a rovněž i tzv. nenádorové (analgetické) ozařování.

Lékaři Onkologického oddělení jsou členy tzv. multidisciplinárních týmů pro jednotlivé skupiny nádorových onemocnění a účastní se mezinárodních  klinických hodnocení (multicentrické klinické studie).Onkologické oddělení je akreditováno pro obor radiační i klinické onkologie.

V posledních dvou let bylo  Onkologické oddělení výrazně modernizováno. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce ambulantního i lůžkového úseku a  byla nově postavena tzv. stínící kobka pro umístění druhého lineárního urychlovače.Primářka

MUDr. Martina Chodacká

Tel.:
+420 477 113 260
Email:

Zástupce primářky a vedoucí lékařka ambulancí klinické onkologie

MUDr. Jana Pukyová

Tel.:
+420 477 117 820
Email:

Vedoucí lékař lůžkového oddělení

MUDr. Martin Tykva

Tel.:
+420 477 113 265
Email:

Vedoucí lékařka radiační onkologie

MUDr. Pavla Krchňáková

Tel.:
+420 477 113 295
Email:
Tel.:
+420 477 115 507

Vedoucí lékař ambulancí

MUDr. David Šulc

Tel.:
+420 477 113 265
Email:

Vrchní sestra

Bc. Hana Kuchařová

Tel.:
+420 477 117 824
Email:

Vedoucí radiologický asistent

Michala Salava, DiS.

Tel.:
+420 477 113 286
Email:

Sekretariát

Hana Hánová

Tel.:
+420 477 113 263
Email:

Sekretariát

Jana Ďurajková

Tel.:
+420 477 113 294
Email:

Klinická psycholožka

Mgr. Justýna Kvapilová

Tel.:
+420 477 113 277
Email:

Nutriční terapeutka

Jana Zajanová

Tel.:
+420 737 251 361

Paliativní ambulance

MUDr. Jana Dušánková

Po - 8:30 - 13:00 h

Tel.:
+420 703 155 135
Email:

Paliativní péče v domácím prostředí

Onkologické oddělení Masarykovy Nemocnice Ústí nad Labem nabízí od 1.10.2013 novou službu svým klientům s onkologickým onemocněním-návštěvu  lékaře onkologa se specializací v paliativní medicíně u pacienta v jeho domácím prostředí.

Tato služba je určena pro pacienty s nádorovým onemocněním v situaci, kdy jsou veškeré možnosti onkologické léčby vyčerpány a zhoršující se onemocnění i celkový stav pacienta neumožňuje dojíždět na kontroly do zdravotnického zařízení a sám pacient si přeje zůstat v domácím ošetření.

Spektrum  nabízených služeb paliativní péče:

·         léčba bolesti
·         léčba dušnosti
·         léčba a prevence proleženin
·         psychoterapie
·         výživa onkologického pacienta(sipping)
·         odlehčovací punkce tekutiny z dutiny břišní

Výhody ambulantně poskytovaných  služeb paliativní péče:

  • poskytované služby jsou bezplatné,resp.hrazeny ZP
  • zvýšený komfort onkologického pacienta pro pobyt  v domácím prostředí
  • individuální domluva termínu i četnosti návštěv dle stavu a potřeb pac.

Kontaktní adresa:
Onkologické oddělení Masarykovy Nemocnice Ústí nad Labem
Ambulance I přízemí
MUDr.Jana Dušánková

Objednací doba: Po-Pá  8 - 14 h na tel. č. +420
703 155 135, popř. osobní domluva

Popis a výkony oddělení

Oddělení má 60 lůžek a 6 ambulancí, kde je prováděna nejen aktinoterapie (léčba ionisujícím zářením), ale i chemoterapie u všech nádorových onemocnění, včetně maligních lymfomů. Potřebnými vyšetřeními stanovujeme rozsah onemocnění a dle zjištěného stádia choroby indikujeme léčbu na našem odd. Je uplatňována teleterapie i brachyterapie v rámci radikální, kurativní léčby, často i v konkomitanci s chemoterapií. Využívá se aktinoterapie i z paliativních důvodů, např.i z hemostatických. V chemoterapii je prováděna neoadjuvance, adjuvance, radikální léčba, včetně kontinuálních režimů, ale i paliativní léčba. U maligních lymfomů je prováděna chemoterapie před separací kmenových buněk, před transplantací kostní dřeně na hematologické klinice ve VFN Praha. Provádíme také hormonoterapii u hormonálně dependentních nádorů a imunomodulační léčbu. Naše oddělení má statut Komplexního onkologického centra, a proto je na našem oddělení možno podávat také tzv. biologickou léčbu. Tato léčiva podáváme v indikovaných případech, ať už jako součást chemoterapeutického režimu, nebo jako samostatnou terapii, nebo také v kombinaci s ozářením.

Lůžka

Počet lůžek: 60


Seznam multidisciplinárních týmů 

Prosím, čekejte