KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: A - v prostorách VIN 1

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku vykonává diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o onemocnění a úrazy hlavy a krku.

Upozorňujeme naše pacienty, že objednávání k operačním zákrokům probíhá na naší ORL ambulanci (budova D1) každé odpoledne od 13:30 do 14:30 hod.

Dále pacienty žádáme - pokud se budou chtít přeobjednat či budou mít jiný dotaz, ať prosím volají na tel. č.: +420 477 113 045, +420 477 113 043 ale také pouze od 13:30 hod.

Za pochopení děkujeme.


Přednosta kliniky

MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Tel.:
+420 477 113 030
Email:

Popis a výkony kliniky

Na naší klinice je zaměstnáno 10 lékařů, z toho 5 atestovaných, 2 neatestovaní a 1 lékařka zabývající se foniatrií, 11 sester, z toho 4 ambulantní sestry, a 6 směnových sester pracujících u lůžka.

Mezi náplně naší práce patří jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky v oblasti hlavy a krku, dále pečujeme o hospitalizované pacienty na naší klinice. Provádíme také konziliární vyšetření pacientů ležících na jiných oddělení nemocnice, případně odeslaných z jiných odborných ambulancí. A zároveň zajišťujeme ORL pohotovostní službu.

Co se týče naší specializované ORL ambulance, provádíme vyšetření sluchu (audiometrie, tympanometrie, otoakustic. emise u dětí), dále vyšetřujeme poruchy rovnováhy, poruchy hlasu, dispenzarizujeme onkologic.pacienty. Provádíme také preventivní prohlídky. V rámci ambul.ošetření provádíme i chirurgické výkony (vyřezávání různých kožních lézí, např.bazaliomů, bradavic, odstraňování atheromů, drobných uzlin, lipomů, hemangiomů, pih, mateřských znamének, atd.)

Z operačních výkonů provádíme zejména onkologické operace a to např. totální laryngektomii (tzn.odstranění hrtanu pro nádorové onemocnění), blokové krční disekce (odstranění metastatic. postižených uzlin na krku), robotic. odstraňování kořene jazyka při jeho nádorech. Dále odstraňujeme částečně nebo úplně nádorově postižené slinné žlázy a uzliny. Operačně řešíme taktéž nádory postihující krční mandle a nosohltan. Mezi další prováděné výkony patří endoskopické nebo mikroskopické zákroky v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin při jejich chronic.zánětech a polypech (tzv. FES zákrok). Ve spolupráci s očními lékaři provádíme operačně zprůchodnění slzných cest (tzv. DCRS). Odstraňujeme také polypy, uzlíky a další afekce na hlasivkách. Další spektrum operačních výkonů zahrnuje zákroky v oblasti uší. A to zejména sanační operace při chronických zánětech středouší, dále náhrady bubínku při jeho postižení (tzv.myringoplastika), aplikace tubiček ke zprůchodnění středouší (tzv.stipuly a L-T tuby).

Od ledna roku 2012 je v rámci naší kliniky otevřena foniatrická ambulance, zabývající se poruchami řeči a sluchu (MUDr. Gabriela Malá).
Ordinační hodiny jsou každý pracovní den od 8 - 14.30hod. K vyšetření je nutné telefonické objednání na tel. č. +420 477 113 046

Věnujeme se i diagnostice a léčbě tzv. Sleep apnoe syndromu (syndrom dechových pauz během spánku projevující se zejména chrápáním) - MUDr. Jiří Kalhous.

Mezi další prováděné výkony patří robotické zákroky systémem Da Vinci (např. zmenšování kořene jazyka při jeho zbytnění nebo nádor. postižení) - prim. MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

Pomocí moderní endoskopické věže provádíme zákroky nosu a vedlejších nosních dutin.

Dále se věnujeme dětské ORL problematice a to např. odstraňování krčních a nosních mandlí, zmenšování krč.mandlí, sanační zákroky uší, plastiky boltců atd. Této problematice se věnuje zejména MUDr. Jaroslava Taušová.

Lůžková část a ambulance ORL jsou vybaveny vyšetřovacími jednotkami UNIT ATMOS, OTOREAD k vyšetření akustických emisí u dětí, CELOM + monitor k vyšetření Sleep apnoe, operační mikroskopy, ušní frézy, myčka na fibroskopy, Shaver aj.

Lůžka

Počet lůžek: 16


Prosím, čekejte