ORTOPEDICKÁ KLINIKA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY J.E.PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: G, Podlaží: 6. a 7.

Podlaží 6

Lůžkové oddělení Ortopedie - Stanice ortopedie II. (Stanice spondylochirurgie a všeobecné ortopedie) 

(Tel: +420 477 113 061)

Ambulance dospělé ortopedie/Příjmová ambulance

(Tel: +420 477 113 071)

Podlaží 7

Lůžkové oddělení Ortopedie - Stanice ortopedie I. (Stanice endoprotetiky)

(Tel: +420 477 113 051)

Lůžkové oddělení Ortopedie - Stanice JIP

(Tel: +420 477 113 063)

Ambulance dětské ortopedie/Ultrazvuk

(Tel: +420 477 113 056)


Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu (edukační video)


Popis a výkony Ortopedické kliniky

Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., je nadregionálním pracovištěm se spádem více než 1 milion obyvatel. Zajišťuje komplexní konzervativní a operační terapii onemocnění a některých traumat pohybového aparátu dětí a dospělých.

Hlavním úkolem pracoviště je endoprotetický program. Provádíme primární kloubní náhrady kyčelního, kolenního, ramenního a hlezenního kloubu, a to v indikacích spektra degenerativních onemocnění, nádorových onemocnění a traumat. Revizními výkony řešíme kompletní spektrum endoprotetických komplikací jak našeho pracoviště, tak formou superkonziliární spolupráce s jinými pracovišti Ústeckého kraje.

Druhým nosným programem naší kliniky je spondylochirurgie. Kromě ošetření traumat, zánětů a nádorů páteře se pracoviště zabývá dynamickými systémy a mobilními náhradami meziobratlových disků. V roce 2019 bylo na našem oddělení odoperováno 219 spondylochirurgických pacientů. Z hlediska spondylochirurgie zajišťujeme dále nepřetržitou konziliární službu pro všechna pracoviště Ústeckého kraje.

V podoboru dětské ortopedie zajišťujeme screeningový program Vývojové dysplazie kyčelního kloubu a dále konzervativní a chirurgickou terapii jak vrozených, tak získaných onemocnění pohybového aparátu u dětí. Zajišťujeme konziliární činnost pro ostatní lůžková a ambulantní ortopedická pracoviště v Ústeckém kraji. V terapii specifických a závažných onemocnění pohybového aparátu dětí spolupracujeme se specializovanými pediatricko-ortopedickými pracovišti ve FN Motol a v Nemocnici Na Bulovce.

V podoboru onkologické ortopedie spolupracujeme v konsensu s doporučenými postupy u primárních kostních nádorů se specializovanými onko-ortopedickými pracovišti ve FN Motol a v Nemocnici Na Bulovce. U sekundárních kostních nádorů spolupracujeme s Onkologickým oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve smyslu předoperačního, pooperačního a paliativního plánování a aplikujeme aktualizované doporučené terapeutické onko-ortopedické algoritmy České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Zbylé spektrum ortopedické terapie poskytujeme v rozsahu, který náleží krajskému ortopedickému pracovišti.

Pod vedením Ortopedického kliniky, funguje Tkáňová banka využívaná také Neurochirurgickou klinikou a Klinikou úrazové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Kontakty Ortopedické kliniky

Tel.:
+420 477 113 061 Lůžkové oddělení Ortopedie - Stanice II.
Tel.:
+420 477 113 071 Ambulance dospělé ortopedie/Příjmová ambulance
Tel.:
+420 477 113 051 Lůžkové oddělení Ortopedie - Stanice I.
Tel.:
+420 477 113 063 Lůžkové oddělení Ortopedie - Stanice JIP
Tel.:
+420 477 113 056 Ambulance dětské ortopedie/Ultrazvuk

Přístrojové vybavení

Kompletní přístrojové vybavení včetně rehabilitačních pomůcek, instrumentaria na veškeré spektrum ortopedické operativy, počítačová navigace k implantaci kolenního a kyčelního kloubu, spondylochirurgická navigace. Sálový RTG.

Lůžka

Počet lůžek: 46

Pokoje:

  • 4 pokoje s 1 lůžkem (Nadstandard)

  • 3 pokoje s 2 lůžky (JIP)

  • 6 pokojů s 2 lůžky (Standard)

  • 8 pokojů s 3 lůžky (Standard)

Nadstandard

Cena: 1000,00 Kč (za den)


Prosím, čekejte