Patologické oddělení

Umístění: Budova: C (laboratorní část), Podlaží: 5.

Patologické oddělení zajišťuje zpracování a mikroskopické vyšetření bioptických a cytologických vzorků za účelem stanovení diagnózy. Kromě rutinních vyšetření provádíme rovněž specializovaná histologická, cytologická, imunohistochemická a imunocytochemická vyšetření a enzymatické stanovení z klinických oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL) a zajišťujeme kompletní peroperační histologická vyšetření pro všechny chirurgické obory MNUL. Oddělení dále zajišťuje pitvy zemřelých z lůžkové části MNUL a NNP Ryjice, a s tím související vyšetření tkání odebraných při pitvě.

Materiál je na Patologickém oddělení přijímám každý všední den od 6:00 do 15:00 hod., včetně potrubní pošty.

Laboratoř akreditovaná ČIA č. 8220 podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Veškeré dotazy ohledně zaslaných bioptických a cytologických vyšetření směřujte na e-mailovou adresu patologie.ul@kzcr.eu

Praktičtí lékaři obdrží pitevní nález na žádost podanou elektronicky či písemně.

Žádost o poskytnutí zdravotnických služeb musí obsahovat tyto náležitosti - viz "Dokumenty ke stažení".Prosím, čekejte