Plicní stacionář + pneumoonkologická ambulance

Je nutné objednání předem. 

Doporučení nutné není, ale je nutné aby pacient měl s sebou dostupnou lékařskou dokumentaci vztahující se k jeho onemocnění, výsledky vyšetření, která byla provedena mimo naše pracoviště a vyšetření CT, MRI ev. PET/CT byla elektronicky zaslána do ePACSU naší nemocnice.

Umístění: Budova: T, Podlaží: 2.

Pneumoonkologická ambulance provádí iniciální zhodnocení nádorového onemocnění, stanovuje,  kterým směrem bude pacient v léčbě směrován , zda k radikálnímu operačnímu řešení nebo k celkové onkologické léčbě ev.  ozařování či jejich kombinaci. Probíhá zde sledování pacientů po onkologické léčbě.  

Na plicním stacionáři je podávána celková onkologická léčba včetně chemoterapie,  v současnosti ale jen u omezeného počtu vybraných pacientů, většina pacientů je předávána k podávání celkové onkologické léčby na onkologické odd. , stejně jako pacienti léčení ozařováním či kombinací ozařování a celkové onkologické léčby.

Samozřejmostí je vstřícná komunikace zdravotnického personálu s pacientem a jeho rodinou, podrobné vysvětlení a všech aspektů onemocnění a léčby, včetně zodpovězení otázek kladených pacientem či rodinou.


Sestry

Bc. Romana Vágnerová, Gabriela Brabcová, Jana Ryglová

Tel.:
+420 477 113 491

Lékaři dle rozpisu - může se měnit dle aktuální personální situace na plicním odd.

Tel.:
+420 477 113 488

Ordinační hodiny

Pondělí                           07:00 - 14:30     prim. MUDr. Daniel Doležal
Úterý                               07:00 - 14:30     dle určení,  jen vybraní pacienti
Středa                             07:00 - 14:30     prim. MUDr. Daniel Doležal
Čtvrtek                           10:30 - 14:30     prim. MUDr. Daniel Doležal
Pátek                              07:00 - 14:30     prim. MUDr. Daniel Doležal

Prosím, čekejte