Oddělení sportovní medicíny

Umístění: Areál/pavilon: ambulance budova T,

V rámci Krajské zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. vzniklo Oddělení sportovní medicíny, které nabízí komplexní péči o sportovce všech výkonnostních i věkových kategorií. Nabízíme možnost provedení preventivní sportovní prohlídky s možností vystavení lékařského posudku. Naše oddělení dále nabízí ambulantní vyšetření odborným sportovním ortopedem a traumatologem, cílené vyšetření a navazující terapii školeným fyzioterapeutem. Při vážných poraněních pohybového aparátu, je-li to indikováno, provádíme miniinvazivní artroskopické operace, včetně léčby poranění chrupavky kloubu z nadměrného sportovního zatížení.

S náhlým úmrtím mladých, zdravých sportovců při fotbale, hokeji, ale bohužel i individuálních sportech se stále setkáváme i na našich sportovištích. Riziko spojené s dosud nepoznaným onemocněním srdce lze minimalizovat prostřednictvím preventivní sportovní prohlídky provedené odborným tělovýchovným lékařem, kterou by měl každý registrovaný sportovec pravidelně minimálně 1x ročně absolvovat.

Na našem oddělení máme specializovanou ortopedicko-traumatologickou ambulanci. Díky tomu jsme schopni nabídnout nejen preventivní péči o sportovce, ale řešíme i akutní a chronické potíže pohybového aparátu spojené se sportovní aktivitou. Na ambulanci Oddělení sportovní medicíny jsme vybaveni moderním ultrazvukovým přístrojem, který nám umožňuje upřesnit diagnózu a tím individualizovat další péči o pacienta. Při vážných poraněních, je-li to nutné, zajišťujeme ve spolupráci i s ostatními chirurgickými obory, operační léčbu poškozeného pohybového aparátu. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti jsou součástí týmu fyzioterapeutky, které pracují se sportovci jak po úraze, tak při chronických stavech pramenících z jednostranného nebo neadekvátního zatížení pohybového aparátu specifickou sportovní aktivitou.    

Můžete se objednat na telefonu recepce: +420 477 113 020 v době od 7 do 14 hodin, nebo emailem: sportovnimedicina@kzcr.eu


Upozornění

Oddělení SPORTOVNÍ MEDICÍNY UZAVŘENO od 6. 12. do 10. 12. 2021  z důvodu malování.

Komunikace pouze přes e – mail : sportovnimedicina@kzcr.eu


Primář

MUDr. Pavel Neckař

Lékař

MUDr. Jan Riegl

Lékař

MUDr. Antonín Pírek

Lékař

MUDr. Lucie Vlažná

Lékař

MUDr. Petra Jurášková

Lékař

MUDr. Jakub Malý

Lékař

MUDr. Zuzana Kadrmasová

Fyzioterapeut

Mgr. Michaela Richtrová

Sestra

Miroslava Koucká

Sestra

Jana Maixnerová

Sestra

Veronika Weisgerberová


Prosím, čekejte