Seznam vyráběných transfuzních přípravků Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - 2022

V níže uvedeném souboru (který je ke stažení) naleznete seznam, který je určen pro všechny odběratele transfuzních přípravků vyrobených
Transfuzním oddělením Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Seznam obsahuje značení, popis, parametry, doplňková vyšetření, dostupnost, dobu použitelnosti a podmínky skladování a transportu transfuzních přípravků, také jejich obecné indikace, nedoporučené použití, způsob aplikace a možné vedlejší účinky po podání.

Publikace neobsahuje informace o cenách.

Prosím, čekejte