2.3.2021

Informace pro dárce krve

Usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 o omezení volného pohybu: Odběr krve, krevní složky (plazmy, rekonvalescentní plazmy, trombocytů) na našem transfuzním oddělení naplňuje výjimku stanovenou v odst. II/3 (= nezbytná cesta do zdravotnických zařízení).


Pro případ kontroly doporučujeme vyplnit si čestné prohlášení (odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf ), předvyplněný vzor najdete na našich webových stránkách (viz přiložený soubor). 

Lze použít i vlastnoručně napsané čestné prohlášení s následujícím textem:

„Dne ……. jsem objednán/a k darování krve / plazmy na transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem“.

Vezměte si prosím s sebou i průkazku dárce krve, případně objednávku na odběr krve v SMS zprávě či pozvánce, které jste od nás obdrželi.  


Děkujeme, že jste s námi a že pomáháte našim pacientům.
Těšíme se na vás! 

prim. MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

16.10.2020

Hledáme dárce plazmy pro léčbu COVID-19

  Předpokladem darování je:

  • prodělání onemocnění COVID-19 potvrzené testem; přednostně jedinci, kde onemocnění proběhlo s jasnými klinickými příznaky (horečkou, bolestmi kloubů a svalů apod.)

  • úplné uzdravení z koronavirové infekce

  • interval 14 až 90 dní od uzdravení či ukončení izolace

  • věk 18 - 60 let

  • hmotnost alespoň 60 kg

  • přednostně muži, případně ženy, které nebyly těhotné

  • celkově dobrý zdravotní stav

  • trvalý pobyt v ČR

  • platné zdravotní pojištění

1.9.2020

Oznámení dárcům krve

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

nařízením MZ ČR a Krajské hygienické stanice oznamujeme opětovnou povinnost nosit při odběrech krve a krevních složek roušky. Doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň a tato skutečnost vás od darování krve/krevních složek neodradí. Sledujte prosím na našich webových stránkách seznam rizikových zemí WNV a COVID-19, který průběžně aktualizujeme.

Těšíme se na shledání na našem oddělení.                                     

prim. MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

1.7.2020

Koronavirus – oznámení dárcům krve

Vážené dárkyně, vážení dárci krve,

darovat krev a její složky je možné za následujících podmínek

1) Dobrý aktuální zdravotní stav - v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli a při naměření zvýšené teploty nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec NECHODILI!

2) Krev nebo její složky nelze odebrat osobě, která v posledních 2-4 týdnech pobývala v některých evropských zemích (blíže je uvedeno v samostatném seznamu zemí) či v posledních 4 týdnech mimo Evropu, kromě oblastí s výskytem malárie, kde je odklad odběru 6měsíční.

3) Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat po ukončení karantény.

4) Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa, lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu (netýká se současné karantény členů jedné domácnosti, tam platí postup podle bodu 3).

5) Nadále se při odběrech krve a krevních složek doporučuje nošení roušek.

 

Prosíme o nahlášení jakéhokoliv respiračního onemocnění, které by u Vás propuklo do 14 dnů po odběru, na telefonních číslech: 477 113 468 nebo 477 113 437 (v pracovní době). 

 

Děkujeme za pochopení.

prim. MUDr. Jiří Masopust   

Transfuzní oddělení Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem


Odběry v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Veškeré odběry se provádějí v prostorách Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n.L.

 
Prosíme, vždy si s sebou vezměte průkaz s fotografií a průkaz zdravotního pojištění (kartičku zdravotní pojišťovny).

ODBĚRY PLNÉ KRVE
  
Zvaní dárci
Pondělí, Úterý, Čtvrtek od 7.00 do 9.30
Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnic koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku.
Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).
Zvaní dárců provádíme pomocí tištěných pozvánek, unikátními SMS zprávami, v urgentních případech telefonicky. Plánujeme zvaní e-mailem.  
Objednat se k odběru je možné v evidenci dárců krve osobně nebo na telefonním čísle  477 113 468, -437).

Noví dárci
Ti, kteří se rozhodli darovat krev poprvé, mohou přijít k odběru bez předchozího objednání, i když je lepší se předem telefonicky informovat v evidenci dárců krve (tel. 477 113 468, -437).  

Odpolední odběr
Každé druhé úterý v měsíci od 14 do 16 hodin probíhá odpolední odběr. V případě zájmu se přihlašte na tel.č. 477 113 468, -437.
 
ODBĚRY PLAZMY - plazmaferéza
Pondělí až pátek – zvaní dárci na konkrétní hodinu daného dne.
 
ODBĚRY KREVNÍCH DESTIČEK - trombocytaferéza
Podle aktuálního požadavku klinického pracoviště – jsou zváni speciálně vybraní dárci s dobrým žilním přístupem a dostatečným množstvím krevních destiček v krvi. Často jsou dárci zváni urgentně i v den odběru.  
 
Bližší informace o darování krve a krevních složek najdete v informačních materiálech našeho oddělení.
 
Autotransfuze
Odběry se provádějí denně v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin.


Postup před odběrem

1. Vypít dostatek tekutin, není nutné být nalačno, je možná snídaně s nízkým obsahem tuku.

2. Je-li to možné, užít pravidelný lék až po odběru.  

3. Seznámit se s Poučením dárce krve.

4. Vyplnit Dotazník pro dárce krve. Prosíme, nevyplňujte předem! Údaje mají být aktuální ke dni odběru.

5. Vyšetření červeného krevního barviva (hemoglobinu) ze vzorku získaného z prstu.

Vyšetření krevního obrazu ze žilní krve – noví dárci; dárci, kteří delší dobu nebyli na odběru krve; dárci plazmy, krevních destiček; dárci s nižší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (kontrolní vyšetření); na doporučení transfuzního lékaře.

6. Fyzikální vyšetření: krevní tlak, puls, tělesná teplota.

U dárců plazmy 1x ročně rozšířené interní vyšetření.

7. Pohovor s lékařem.

8. Propuštění dárce k odběru lékařem.

Vlastní odběr

1. Omytí loketní jamky.

2. Odběr plné krve: 4-10 minut. Odebírá se přibližně 450 ml krve.

3. Odběr plazmy: 45-60 minut. Odebírá se přibližně 650 ml plazmy.

4. Odběr krevních destiček: 1-2 hodiny.

Je vhodné včas upozornit odebírající sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem.

Po odběru

1. Z odběrového křesla vstát pomalu.

2. Dárce má nárok na občerstvení.

3. Dárce má nárok na den volna s náhradou mzdy.

4. Dostatek tekutin během dne.

5. V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilotování letadel, řízení vozidel hromadné dopravy, apod.).

 

Odběry v okrese Litoměřice

Odběry v okrese Litoměřice

Odběry krve v okrese Litoměřice se neprovádějí. Kartotéku dárců spravuje Oblastní spolek ČČK Litoměřice (tel. 416 735 694,725 131 135 nebo e-mail info@ccklitomerice.cz.)

Oblastní spolek ČČK Litoměřice zajišťuje pro dárce odvoz na Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a zpět.

Místa přistavení autobusu

Aktuální plán odjezdů autobusů najdete na stránkách www.ccklitomerice.cz - dárcovství krve.

Odběrové dny

Aktuální plán odběrů krve najdete na stránkách www.ccklitomerice.cz - dárcovství krve.


TEMPUS - Objednávání dárců krve

Autotransfuze

Odběry se v Masarykově nemocnici provádějí denně v pracovních dnech kromě úterý od 9.00 do 13.00 hodin.

Informace pro dárce kostní dřeně

Kde nás najdete?

GPS souřadnice
50°40´50.125"N, 14°1´15.42"E

Mapa - Ústí nad Labem a areál nemocnice

Mapa areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. v dokumentech ke stažení. Odběry se konají v budově C.
Prosím, čekejte