4.6.2009

Multioborový seminář „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“ proběhne v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

V krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. proběhnou „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“. Součástí akce je přímý přenos operace s prezentací využití aloplastických materiálů při chirurgii hlavy.

Možnosti využití aloplastických materiálů při chirurgii hlavy budou tématem multioborového semináře pod názvem „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“, který proběhne 5. června ve výukovém centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V rámci pořádané akce bude v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem operována pacientka po autonehodě, která podstoupila již tři neúspěšné operace a defekt na lebce jí způsobuje velké problémy v profesním i osobním životě. Tým neurochirurgů jí nyní dá novou naději, že bude zase žít normální život.

Rekonstrukční chirurgie

Současná rekonstrukční chirurgie nabízí až neuvěřitelné možnosti řešení obličejových a kraniálních defektů, ať již po úrazech, nádorech nebo vrozených vadách. V případě velkého defektu bývá problém s přípravou implantátu a jeho tvarováním. Dříve se používaly kostní štěpy, které se pak musely složitě upravovat a navzájem spojit titanovými dlahami a šrouby. Spongioplatsické kostní štěpy přímo z těla pacienta (nejčastěji ze žebra nebo pánve) zvyšovaly zátěž pro pacienta, znamenaly více jizev a delší rekonvalescenci po operaci. Uměle vyrobené aloplastické implantáty jsou pro pacienta přijatelnější.

Zakázkové implantáty MEDPOR jsou z porézního vysokohustotního polyetylénu vyráběny unikátní metodou pacientovi přímo „na míru“ a řeší tak vhodně konkrétní defekt a biokompatibilní materiál minimalizuje možnost imunologické reakce těla. Poréznost materiálu umožní následné prorůstání tkání a implantát se tak stane součástí pacientova těla.

Prvním krokem při výrobě implantátu je provedení skenu CT (počítačová tomografie), pomocí kterého je vytvořen přesný počítačový 3D model pacientovy lebky. Data chirurgové odešlou ke zpracování do centra přípravy zakázkových implantátů v USA, kde odborníci navrhnou vhodný tvar implantátu a umožní pomocí internetu a 3D zobrazovacích metod náhled budoucího implantátu. V dalším kroku potvrdí operatér vhodnost řešení implantátu. V rámci předoperačního plánování má operatér možnost vyzkoušet implantát na modelu lebky. To umožňuje správně naplánovat průběh operace a minimalizovat možná rizika. V případě kraniálních implantátů se eventuelně využije i takzvaný tkáňový expandér, který vytvoří prostor pod kůží na vložení implantátu.

Právě pro představení těchto a dalších inovativních možností rekonstrukční chirurgie se přední čeští a slovenští odborníci rozhodli uspořádat “České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“, které se budou konat 5. 6. 2009 na neurochirurgické klinice Univerzity J.E.Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a 9. 6. 2009 v nemocnici Košice - ŠACA. Špičkovým chirurgům budou představeny možnosti zakázkových i předdefinovaných implantátů a proběhne operace naživo, kde bude pacient v přímém přenosu operován a chirurg bude simultánně komentovat svou práci. Na Slovensku půjde o vůbec první „live surgery“ na toto téma a s tímto progresivním materiálem.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bude operována pacientka po autonehodě, která podstoupila již tři neúspěšné operace a defekt na lebce jí způsobuje velké problémy v profesním i osobním životě. Tým neurochirurgů jí nyní dal novou naději, že bude zase žít normální život.

Košické nemocnici v Šaci bude operována 30 – ti letá pacientka s vrozenou deformitou v obličeji. Při operaci se použije katalogový tvarovatelný implantát, který se během operace upraví (například skalpelem) tak, aby přesně odpovídal konkrétnímu defektu.

Rádi bychom Vás na tyto unikátní akce pozvali a informovali Vás o možnostech současné chirurgie více. Na akci je zajištěno pohoštění pro účastníky akce i novináře.

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Petr Vachata
Neurochirurgická klinika
Masarykova Nemocnice v Ústí nad Labem

Doplňkové informace

Multioborový seminář „České a slovenské dny rekonstrukční chirurgie“
Akce proběhne 5. června 2009 od 9 hodin,

v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – budova B, 5. patro, učebna č. III., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

O Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Narozen 1963 v Jablonci nad Nisou, vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha (nyní 2. LF UK). Od roku 1997 je primářem neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n/L. Je autorem více než 50 odborných článků a statí v monografiích, dále více než 250 přednášek a odborných sdělení, členem mnoha českých i zahraničních odborných společností. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří zejména problematika mozkových tumorů, cévní neurochirurgie a chirurgie operačních přístupů k bazi lební.


2.6.2009

Chomutovská nemocnice má svou lékárnu

V úterý, 2. června proběhlo slavnostní otevření nové lékárny pro veřejnost v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z. Podařilo se tak realizovat rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s. ze začátku tohoto roku. Představenstvo deklarovalo záměr na co nejrychlejší otevření lékárny v chomutovské nemocnici, která dosud byla jediným zařízením společnosti bez vlastního lékárenského zařízení.

Nová lékárna se nachází v Kochově ulici vedle hlavní vrátnice chomutovské nemocnice, v nově zrekonstruovaných prostorech a je určena pro veřejnost. Otevřena bude v pracovní dny, denně od 7,30 do 15,30 hodin. Jde o první lékárnu po roce 1989, která je ve vlastnictví chomutovské nemocnice.

Prostorná prodejní plocha s předsunutým vestibulem má zrekonstruované interiéry a nové zařízení nejen v prodejním prostoru, ale i v přilehlých lékárenských pracovištích, včetně zázemí zaměstnanců. Pro zájemce o služby lékárny jsou připraveny dvě prodejní místa a dvě přepážky pro výdej léčiv na recept. Nově otevřená lékárna zaměstná 11 lidí. Náklady na rekonstrukci a vybavení nepřesáhly 1,7 milionu korun.

Slavnostní otevření lékárny proběhlo za účasti Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Bc. Petra Hossnera, ředitele chomutovské nemocnice, MUDr. Jiřího Mrázka, náměstka pro zdravotní péči, Mgr. Anny Malé, hlavní sestry a dalších zaměstnanců chomutovské nemocnice. Za Magistrát města Chomutova se slavnostního otevření zúčastnil náměstek primátorky, Ing. Jan Řehák.

Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a. s., poděkoval řediteli chomutovské nemocnice a jeho spolupracovníkům, kteří se na realizaci lékárny podíleli. Dobrou spolupráci a hodně spokojených zákazníků popřál také personálu nově otevřené lékárny, v čele s Pharm. Dr. Zuzanou Koštůrovou.


1.6.2009

Druhý babybox Krajské zdravotní, a.s. je v teplické nemocnici

Dnes, v rámci Mezinárodního dne dětí, Krajská zdravotní, a.s. slavnostně zahájila provoz babyboxu v teplické nemocnici. Technické převzetí babyboxu za účasti zakladatele těchto zařízení pana Ludvíka Hesse a zástupců sponzorů, proběhlo ve čtvrtek 28. 5. 2009.

Proč technické převzetí ve čtvrtek a slavnostní zahájení dnes? „Otevření babyboxu bylo již delší dobu, s ohledem na technické záležitosti, které bylo potřeba dodělat, plánováno na 1. června, a to k Mezinárodnímu dni dětí. Pan Hess bohužel v tento termín nemohl, protože měl naplánováno otevření babyboxu v jiné nemocnici,“ sdělil Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.

U babyboxu se během víkendu dodělávalo zastřešení, osvětlení a vnější parkové úpravy okolí.

Krajská zdravotní, a.s. děkuje všem sponzorům za dary, které umožnily pořízení babyboxu v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z.


1.6.2009

Chomutovská nemocnice obdržela monitory dechu pro nejmenší pacienty

Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. -, obdrželo nové Apnea monitory, které slouží k monitorování dechu a jako prevence syndromu náhlého úmrtí u novorozenců. Dvacet nových monitorů dechu v hodnotě 38 190 korun věnovaly z výtěžku dobročinné akce společnosti Procter & Gamble a Globus ČR, k. s.

Apnea monitor NANNY model BM-02 je mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.

Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.

Ing. Lucie Klimentová, která zastupovala firmy Procter & Gamble a Globus ČR, k. s., předala monitory dechu primáři dětského a novorozeneckého oddělení MUDr. Jiřímu Krohovi. Za chomutovskou nemocnici se předání zúčastnil ředitel, MUDr. Bc. Petr Hossner, MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro zdravotní péči, Mgr. Anna Malá, hlavní sestra, Dana Chalupová, vrchní sestra novorozeneckého oddělení a zástupci zdravotního personálu.

Za Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., poděkoval všem přítomným ředitel, MUDr. Bc. Petr Hossner.


Krajská zdravotní, a.s. nerozumí postupu MO LOK – SČL Teplice ohledně jmenování Ing. Roberta Pelíška do funkce ředitele Nemocnice Teplice.

Nerozumíme výtkám odborů vůči panu Ing. Robertu Pelíškovi, který vyhrál výběrové řízení na pozici ředitele Nemocnice Teplice, o.z. Na mimořádném zasedání představenstva, v rámci kterého probíhalo druhé kolo výběrového řízení na ředitele nemocnic, byli přítomni i zástupci dozorčí rady a odborů. MUDr. Martin Sessek, zástupce LOK z Nemocnice Teplice, byl tohoto zasedání rovněž účasten a v diskusi o kandidátech souhlasil s kandidaturou Ing. Roberta Pelíška na pozici ředitele teplické nemocnice.

„Nemyslím si, že by se pod vedením Ing. Roberta Pelíška zastavil současný rozvoj nemocnice i vzhledem k tomu, že většina klíčových činností nemocnic je dnes již řízena výhradně centrálou Krajské zdravotní“ uvedl Ing. Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s. „Pokud odbory měly nějaké připomínky k osobě Ing. Roberta Pelíška, mohly je vyslovit již v rámci druhého kola výběrového řízení, na kterém byl zástupce LOK MUDr. Martin Sessek přítomen,“ dodal Eduard Reichelt.


26.5.2009

Vyjádření Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s. se ohrazuje proti tvrzení Ústeckého deníku, že MUDr. Jiří Madar mohl mít při výběru protekci.

„Odmítáme spekulaci deníku ohledně možné protekce MUDr. Jiřího Madara díky jeho příbuzenskému vztahu s předsedou dozorčí rady Kajské zdravotní, a.s. Pan Tomáš Kříž, předseda Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s., nebyl účasten při výběrovém řízení. Z účasti se omluvil již týden před zasedáním představenstva, v rámci kterého probíhalo výběrového řízení na ředitele nemocnic.“ řekl Eduard Reichelt, ředitel Krajské zdravotní, a.s.

O výběru ředitelů nemocnic rozhodovalo představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na svém mimořádném zasedání minulý týden. Na toto zasedání byli přizvání zástupci dozorčí rady a odborů, kteří se účastnili diskuze o výběru ředitelů. Přestože jejich hlas je pouze poradní, vyjádřili souhlas se jmenováním MUDr. Jiřího Madara na pozici ředitele.


Noví ředitelé nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. na svém mimořádném jednání rozhodlo o nových ředitelích nemocnic společnosti. Noví ředitelé se ujmou svých funkcí 1. června 2009.

Představenstvo KZ, a.s. na svém mimořádném jednání 22. května 2009, v rámci druhého kola výběrového řízení, rozhodlo o nových ředitelích pěti nemocnic. Do prvního kola výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů, z nich 9 postoupilo do kola druhého. Všichni kandidáti prošli několika stupňovými pohovory a náročnou baterií psychometrických testů.

Představenstvo společnosti, rozšířené o zástupce Dozorčí rady Krajské zdravotní, a.s. a zástupce odborů, vybralo tyto ředitele nemocnic:

Ing. Václav Čečák - ředitelem Nemocnice Děčín, o.z.

Ing. Václav Čečák (48 let) – absolvent ČVUT FEL Praha, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Absolvent řady kurzů v oblastech managementu řízení a marketingu. Praxi získal ve funkcích v oblastech energetiky, ekonomiky a obchodu. Pracoval jako asistent, později jako plánovač a následně vedoucí Odboru ekonomiky a obchodu při společnosti SČE Děčín, rozvodný závod Děčín, kde působil také jako zástupce ředitele. Dále pracoval jako vedoucí Střediska obchodních služeb v SČE Děčín a.s., ve středisku Ústí nad Labem. Ve společnosti ČEZ Zákaznické služby pracoval nejdříve jako specialista úseku obchodní kanceláře a následně jako specialista řízení procesů. Při výkonu obou funkcí byl zároveň zástupcem ředitele. Jako technický dozor investora slaboproudých a silnoproudých zařízení pracoval při Správě železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správy Praha.

Nyní je Ing. Václav Čečák ředitelem Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín o.z.

MUDr. Jiří Madar - ředitelem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Jiří Madar (50 let) – absolvent FVL UK Praha, atestován pro I. a II. stupeň oboru ortopedie, poté složil nástavbovou atestaci v oboru organizace zdravotnictví. Působil na ortopedickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (MNUL), poté se stal náměstkem léčebné péče a ředitelem MNUL. Působil jako auditor v nemocničních zařízeních v České republice i na Slovensku. Zavedl systém řízení kvality v Nemocnici Opočno, Litomyšl, Ostrov nad Ohří. Dále působil jako ředitel nemocnice Jihlava. Jiří Madar je publikačně činný, vydal například „Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení“.

Nyní provozuje privátní ortopedickou praxi.

Ing. Robert Pelíšek, MBA - ředitelem Nemocnice Teplice, o.z.

Ing. Robert Pelíšek (57 let) – absolvent ČVUT Praha, specializace biokybernetika. Jako ekonomický náměstek OÚNZ Teplice získal praxi v zavádění informačních systémů do řízení a provozu OÚNZ Teplice, včetně zdravotní přístrojové techniky. Dále pak působil jako náměstek pro Ekonomiku a informatiku a statutární zástupce ředitele NsP Teplice, později působil jako ředitel NsP Teplice, poté jako ředitel Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Nyní působí jako vedoucí provozně technického odboru Krajské zdravotní, a.s.

Robert Pelíšek je členem Správní rady Spojené akreditační komise České republiky a místopředsedou Asociace Českých a Moravských nemocnic.

Ing. Jindřich Zetek - ředitelem Nemocnice Most, o.z.

Mgr. Ing. Jindřich Zetek (43 let) bydlištěm v Mostě - absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě. Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor právo. Působil na různých vedoucích a manažerských pozicích. Byl vedoucím odboru centrálního nákupu a řízení projektů, následně pak náměstek ředitele pro investice a logistiku Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze. Dále působil jako ředitel Nemocnice Šternberk, o.z. Působil také jako hlavní ekonom Středomoravské nemocniční, a.s., Olomouc. Zastával funkci ředitele úseku plánování a controllingu firmy AGEL, a.s., Třinec.

Nyní působí v oblasti ekonomického a organizačního poradenství a informačních systémů.

MUDr. Bc. Petr Hossner - ředitelem Nemocnice Chomutov, o.z.

MUDr. Bc. Petr Hossner (39let) - absolvent FVL UK Plzeň, atestován pro obor všeobecného lékařství, dále atestován pro I. stupeň gynekologie a porodnictví. Absolvent fakulty Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze - obor Management podnikatelské sféry a veřejných služeb - specializace management zdravotnictví - studijní program Ekonomika a management. Atestován pro II. stupeň gynekologie a porodnictví a dále atestován pro veřejné zdravotnictví. Pracoval jako lékař gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice Most, zástupce náměstka pro zdravotní péči a následně zástupce ředitele Nemocnice Most. Vedoucí perinatologického centra gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice Most.

Nyní ředitel Nemocnice Chomutov, odštěpného závodu společnosti Krajská zdravotní, a.s.


Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. popřálo všem ředitelům mnoho úspěchů v jejich funkci.

Noví ředitelé nastoupí do svých pozic 1. června 2009.


22.5.2009

Vyjádření představenstva Krajské zdravotní, a.s. k výběru ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. se ohrazuje proti zavádějícím spekulacím, které se objevují v některých médiích ohledně výběru MUDr. Jiřího Madara na pozici ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

MUDr. Jiří Madar prošel standardním dvoukolovým výběrovým řízením, stejně jako všichni ostatní úspěšní uchazeči. Nezávislou personální agenturou byl definován jako schopný manažer. Na základě výsledků realizovaných profesionálních testů a osobní prezentace byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších kandidátů.

Představenstvo, rozšířené o zástupce odborů a dozorčí rady, jednoznačně schválilo MUDr. Madara na pozici ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Na zasedání představenstva byl MUDr. Madar tázán na případ řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. MUDr. Madar na toto odpověděl: „Vím, že jsem udělal chybu, uvědomuji si to a lituji toho.“

„Myslím, že každý může udělat chybu a je třeba mu dát druhou šanci“. Ta byla panu Madarovi dána. „Třetí šance se už ale nedávají,“ řekl předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. Petr Benda.

MUDr. Madar již řídil Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem od prosince 2000 do konce roku 2003. Za jeho působení došlo ke zlepšení hospodářského výsledku, zvyšovaly se mzdy personálu, proběhla dostavba nemocnice a došlo k přestěhování ze starého nemocničního areálu do nového.

Spekulace ohledně dostavby areálu nemocnice na Bukově, kdy měl být za jeho vedení porušen zákon o veřejných zakázkách, nebyly policií prokázány. ÚHOS přezkoumal výběrové řízení a shledal, že nebylo v rozporu se zákonem č. 199/1994. V zadání podmínek veřejné obchodní soutěže nebyly shledány nedostatky, nedošlo k navýšení prostředků na stavbu ani ke zvýhodnění žádného uchazeče. Výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb.


Výsledky auditu při realizaci výběrového řízení

Krajská zdravotní, a.s. si nechala zpracovat nezávislý audit, jehož cílem bylo ověřit zda:

 • výběrové řízení na nákup zdravotních zařízení bylo provedeno v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zařízení, přístroje a technologie dodané na základě smlouvy s dodavatelem, který byl vybraný na základě výběrového řízení, jsou v souladu s výběrovým řízením, pokud jde o jejich kvalitu, technicko-ekonomické parametry a lhůty dodání.

Audit byl proveden nezávislým auditorem, společností BENE FACTUM, a. s. Podle tohoto nezávislého auditu bylo výběrové řízení „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní, a. s.“ realizováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Rovněž druhá část auditu potvrdila, že bylo naplněno zadání výběrového řízení v oblasti kvality dodávek přístrojů a technologií, dodržování harmonogramu a plnění techniko-ekonomických parametrů u realizovaných dodávek.

Ředitel Krajské zdravotní, a.s. Ing. Eduard Reichelt dodává: „Nezávislý auditor nám potvrdil, že nakoupené zdravotnické zařízení bylo dodáno v souladu se zákonem, ve sjednané kvalitě a za odpovídající ceny. Doufám, že tímto se zamezí dalším spekulacím o nákupu zdravotnického zařízení.“


15.5.2009

Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem provedla unikátní operaci aortální chlopně

Na Kardiologické klinice Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla provedena unikátní operace perkutánní náhrady aortální chlopně. Jedná se o novou možnost náhrady nemocné chlopně perkutánní cestou, přes tepnu v pravém třísle.

Chlopeň je připevněna na zaváděcí cévku, která se přes tepny zavede až do místa nemocné chlopně, kde dojde k uvolnění a umístění chlopně nové. Jedná se o převratný výkon, který znamená zásadní změnu v léčbě nemocných se srdečními vadami.

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla vybrána jako jedno ze čtyř pracovišť v České republice, kde se tyto velmi nákladné a technicky náročné výkony budou provádět.

Za účasti Ing. Eduarda Reichelta, ředitele Krajské zdravotní, a.s. a zástupců vedení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. primáře Kliniky kardiologie Masarykovy nemocnice Doc. MUDr. Pavla Červinky, Ph, FESC, FSCAI a jeho kardiologického týmu, se 15. května 2009 uskutečnila na Kardiologické klinice prezentace výsledků prvních dvou provedených operací.

Perkutánní náhrada aortální chlopně

Získané srdeční vady postihují asi 1% populace. Vzhledem k poklesu revmatického postižení srdce (používání antibiotik), došlo v rozvinutých zemích k poklesu výskytu některých vad (zejména mitrální stenózy), ale vlivem prodlužování věku dochází k nárůstu degenerativních vad - především aortální stenózy (zúžení chlopně mezi levou komorou a srdečnicí).

Až do 80. let minulého století byla jedinou účinnou léčbou chirurgická náhrada nemocné chlopně, s rozříznutím hrudníku, připojením na mimotělní oběh, vynětím nemocné chlopně a přišitím chlopně umělé. Nicméně, až 1/3 nemocných není operována pro vysoký věk nebo příliš vysoké operační riziko.

Pro tyto nemocné se v nedávné době objevila nová možnost, a to náhrada nemocné chlopně perkutánní cestou (přes tepnu v pravém třísle). Chlopeň je „namontována“ na zaváděcí cévku, která se přes tepny zavede až do místa nemocné chlopně a tam dojde k uvolnění a umístění chlopně nové. Jedná se o převratný výkon, který znamená zásadní změnu v léčbě nemocných se srdečními vadami.

Celý výkon probíhá pod rentgenologickou kontrolou a pouze v lokálním znecitlivění místa vpichu v třísle. Jedná se o výkon nebolestivý, trvající cca 1,5 - 2 hodiny. Nemocní pacienti jsou z nemocnice propouštěni v průměru pátý den po provedeném výkonu.

Výkony jsou zatím prováděny pouze a výlučně na firmou (CoreValve) vybraných pracovištích, která splňují nejpřísnější podmínky pro tyto procedury (předchozí zkušenosti s léčbou srdečních vad, vhodný tým + odpovídající technické vybavení).

Klinika kardiologie Krajské zdravotní a.s., - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. byla vybrána jako jedno z mále pracovišť v ČR (celkem 3 pracoviště) i na světě, kde se tyto velmi nákladné (náklady na jeden výkon jsou cca 800 000 Kč) a technicky náročné výkony budou provádět. Je předpoklad, že pracoviště se stane centrem pro léčbu těchto pacientů z celého severozápadního regionu ČR.

Výkony nejsou zatím hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění, ale je předpoklad, že se tak stane v roce 2010.

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI
Primář Kliniky kardiologie
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Doplňkové informace

O Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Popis oddělení

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytuje kompletní diagnostickou i léčebnou kardiologickou péči pro celý Ústecký kraj. Oddělení je členěno do pěti segmentů:

 • neinvazivní kardiologie,
 • invazivní kardiologie,
 • koronární jednotka,
 • oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování,
 • standardní kardiologické oddělení.

Popis výkonů

Neinvazivní kardiologie: zajišťuje provádění zátěžových testů, EKG (elektrokardiografie) i TK Holter (24hodinový monitoring kravního tlaku), transthorakální (ultrazvuk přes hrudní stěnu)i jícnovou echokardiografii (metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni) a dobutaminových (farmakologických) zátěžových testů.

Koronární jednotka: poskytuje neodkladnou péči nemocným s akutními projevy srdečního onemocnění.

Standardní kardiologické oddělení: poskytuje lůžkovou základnu pro diagnostické i léčebné zákroky a doléčení akutně vzniklých onemocnění.

Oddělení kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování: zajišťuje implantaci pacemakerů (přístroj aktivující elektrickými impulzy srdeční sval - kardiostimulátor)nemocným s poruchami srdečního rytmu, provádí diagnostiku a léčbu srdečních arytmií (poruchy rytmu).

Invazivní kardiologie: poskytuje diagnostickou i léčebnou péči nemocným s vrozenými či získanými srdečními vadami nebo s ischemickou chorobou srdeční (místní nedokrevnost tkání nebo orgánů).

Doc. MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI

Vysokoškolské vzdělání:

 • 1982 - 1988: všeobecné lékařství, Universita Karlova Praha, Lékařská fakulta Hradec Králové
 • 1991: atestace z vnitřního lékařství 1. stupně
 • 1995: atestace z nadstavbového oboru - kardiologie
 • 1998: licence pro provádění diagnostických i intervenčních zákroků v kardiologii

V letech 1995 a 1999 absolvoval studijní pobyt v Thoraxcentru Rotterdam, Netherland. Od roku 2003 pracuje jako primář na kardiologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde se současně podílí na praktické výuce vnitřního lékařství studentů. V roce 2005 absolvoval studijní pobyt v University of Florida, Division of Cardiology, Shands Jacksonville, v témže roce byl jmenován Fellow of Society for Coronary Angiography and Interventions (FSCAI) a také jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství.

V roce 2006 byl zvolen do výboru Pracovní skupiny intervenční kardiologie České kardiologické společnosti. V listopadu 2007 byl jmenován ministrem zdravotnictví členem odborného kolegia Ministerstva zdravotnictví České republiky. V dubnu 2008 jmenován členem Oborové komise Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Doc. Pavel Červinka se také podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů. Pravidelně přednáší kardiologickou problematiku na předatestačních kurzech před atestací z interního lékařství I. stupně. Dvakrát byl jmenován členem Atestační komise v Ústí nad Labem pro obor vnitřní lékařství I. stupně. Doc. P. Červinka je autorem bezmála dvaceti publikací s impact faktorem.


Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení

Tiskové a komunikační oddělení obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře a organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s.

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Tiskové a komunikační oddělení, budova ředitelství R, 6. a 7. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení, tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Martin Klimeš

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Tereza Komanová

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 112 030
Email:

David Hlinka

referent Tiskového a komunikačního oddělení

Tel.:
+420 477 114 104
Email:
Prosím, čekejte