Získejte náborový příspěvek až 500 000 Kč

Lékař, všeobecná sestra, dětská sestra nebo radiologický asistent může při nástupu do pracovního poměru na vybraných odděleních jednotlivých nemocnic získat náborový příspěvek.

Více informací poskytne: Ing. Mgr. Vlasta Kašparová, Mgr. Miroslav Pajonk

Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu, tel.: +420 477 117 960, email: nadacni.fond@kzcr.eu


Získejte až 50 000 Kč

Na vybraných odděleních poskytujeme lékařům, sestrám, fyzioterapeutům nebo
radiologickým asistentům stabilizační příspěvek při nástupu do pracovního poměru.

Více informací poskytne: Ing. Mgr. Vlasta Kašparová,
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu, tel.: +420 477 117 960


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. přijme lékaře na tato oddělení:

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta
zájem o vzdělávání v oboru
bezúhonnost a zdravotní způsobilost
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatné a týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)
výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem
podporu dalšího profesního rozvoje
řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra
moderní a příjemné pracovní prostředí
5 týdnů dovolené
závodní stravování

Podrobné informace o daném oddělení zjistíte po kliknutí na jeho název výše.

Kontakty na vedoucí personálních a mzdových oddělení OZ:
Nemocnice Děčín, o.z., tel.: 412 705 204, Email: Jitka.Ctvrtnikova@kzcr.eu
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., tel.: 477 117 953, Email: Pavla.Kabelova@kzcr.eu
Nemocnice Teplice, o.z., tel.: 417 519 493, Email: Jana.Dobiasova@kzcr.eu
Nemocnice Most, o.z., tel.: 478 032 548, Email: Jana.Mackovcinova@kzcr.eu
Nemocnice Chomutov, o.z., tel.: 474 447 566, Email: Alena.Bezaniukova@kzcr.euPřednosta Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky

Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
přednosta
Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky
Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
specializovaná způsobilost k výkonu povolání  
praxe ve vedoucí funkci
vědecká hodnost
vědecká a publikační činnost
minim. 10 let praxe ve zdravotnictví
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
schopnost efektivní komunikace
schopnost motivovat podřízené
vysoká úroveň flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení
znalost systému ekonomiky zdravotní péče
vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj)

Obsah přihlášky:
název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
informace o vědecké a publikační činnosti
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
datum a vlastnoruční podpis uchazeče
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa přednosty ústavu, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne

Výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru nejvhodnějšího uchazeče. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ-PÚBLD - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 5. 10. 2021 na adresu:

Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek ŘLZ
Sociální péče 3316/12a
401 13  Ústí nad Labem


Referent Oddělení ISŘ, BOZP a PO

Krajská zdravotní, a.s.
přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici:
referent Oddělení ISŘ, BOZP a PO

Požadavky:
min. středoškolské vzdělání,
mírně pokročilá nebo pokročilá počítačová gramotnost (schopnost zpracovávat/malovat grafické návrhy v základních programech MS Office, Excel, VISIO, Picasa či jiný program na úpravu fotografií/plánů budov nebo schopnost rychle se učit, znalost Autocadu velkou výhodou ne však podmínkou),
pečlivost, přesnost, samostatnost
schopnost týmové práce a schopnost komunikovat s lidmi na všech úrovních,
ochota učit se novým věcem, v budoucnu požadavek na doplnění odborné způsobilosti v BOZP a PO po získání praxe
zkušenosti z oblasti BOZP a PO vítány
Řidičské oprávnění skupiny B

Náplň práce:
zpracovávání grafického znázornění únikových cest a podkladů pro dokumentaci zdolávání požáru na základě zadání a metodického vedení odborně způsobilou osobou, podpůrná činnost pro technika/y BOZP a PO v oblasti zpracování agendy pracovních úrazů a nemocí z povolání, podpora kontrolní činnosti, zajišťování podkladů pro potřeby zpracování dokumentace BOZP a PO, komunikace se zaměstnanci, zajišťování podpory kontrol – požární preventivní kontroly, komplexní kontroly BOZP, HP a PO a účast na nich, školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, příprava podkladů pro e-learningové kurzy v BOZP a PO. Průběžné získávání zkušeností a praxe s cílem získat odbornou způsobilost po splnění podmínek pro její získání v oblasti prevence rizik (BOZP) a požární ochraně (PO).

Nabízíme:

příjemný pracovní kolektiv
různorodou práci s možností odborného růstu
odpovídající finanční ohodnocení
pružnou pracovní dobu
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody 
místo výkonu práce: Ústí nad Labem

Strukturované životopisy zasílejte na email:
pavla.kabelova@kzcr.eu


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Krajské zdravotní, a.s.

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:

• ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu, výhodou vzdělání v právním oboru, ekonomickém oboru nebo oboru veřejné správy a znalost zdravotnického prostředí
• minim. 1 rok praxe v oblasti ochrany osobních údajů, tak aby byl schopen plnit povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 obecného nařízení
• znalost legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a schopnost její aplikace v praxi
• organizační schopnosti
• občanská a morální bezúhonnost
• schopnost efektivní komunikace
• zdravotní způsobilost
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skup. „B“

Rámcová pracovní náplň:

• monitoring dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a koncepcí a doprovodné rozhodovací praxe či metodik v oblasti ochrany osobních údajů
• komunikace se subjekty údajů, poskytování poradenství a informací k problematice zpracování osobních údajů
• hodnocení přiměřenosti a uplatňování bezpečnostních a dalších zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů a obecně procesů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů
• provádění analýz, auditů a kontroly shody vnitřní praxe zpracování s pravidly ochrany osobních údajů
• realizace úkolů spojených s prováděním posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
• spolupráce při posuzování bezpečnostních incidentů a stanovování dalšího postupu při jejich vzniku
• komunikace, konzultace a spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
• plnění úkolů související s kontrolou systému ochrany osobních údajů v souladu s platnou legislativou

Obsah přihlášky:

• název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče
• udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení pracovního místa pověřence pro ochranu osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne

Doplňující informace:
• předpokládaný nástup do funkce dle vzájemné dohody
• mzdové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti

Výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru nejvhodnějšího uchazeče. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ-DPO - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 15. 10. 2021 na adresu:

Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek ŘLZ
Sociální péče 3316/12a
401 13  Ústí nad Labem


Ředitel Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitel
Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:

• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
• minim. 5 let praxe na místě vedoucího pracovníka ve zdravotnictví
• organizační a řídící schopnosti
• občanská a morální bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• schopnost efektivní komunikace
• schopnost motivovat podřízené
• vysoká úroveň flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení
• zkušenosti s projektovým řízením
• schopnost práce v zátěžových situacích, rezistence na stres
• znalost systému ekonomiky zdravotní péče
• vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj)

Rámcová pracovní náplň:

• plnění úkolů vedoucího zaměstnance
• zodpovědnost za činnost nemocnice a její rozvoj v rozsahu kompetencí
• spolupráce s představenstvem a dozorčí radou společnosti

Obsah přihlášky:
• název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
• informace o referenčních projektech ve zdravotnictví
• výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče
• udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne
písemná koncepce řízení a rozvoje nemocnice (v rozsahu max. 10 stran formátu A4)

Doplňující informace:
• předpokládaný nástup do funkce dle vzájemné dohody
• mzdové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti

Výběrové řízení bude vedeno formou pohovorů s uchazeči a výběrová komise si vyhrazuje právo zvolit k výběru nejvhodnějšího uchazeče. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ-ROZ TP - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 11. 10. 2021 na adresu:

Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek ŘLZ
Sociální péče 3316/12a
401 13  Ústí nad Labem


Primář Chirurgického oddělení

Krajská zdravotní, a.s. - pracoviště Rumburk
přijme
primáře na Chirurgické oddělení

Požadujeme:
VŠ vzdělání – lékařská fakulta
specializovaná způsobilost v oboru
licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
praxe min. 10 let ve zdravotnictví
organizační, komunikační a řídící schopnosti
manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
práce na plný úvazek
nadstandartní mzdové podmínky
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem
podpora dalšího profesního rozvoje 
moderní a příjemné pracovní prostředí 
zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, nadstandartní pokoje v případě hospitalizace, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, závodní stravování)

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 735 705 405
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu
Řidič

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Rumburk
přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici
řidič

Požadavky:
řidičský průkaz skupiny B
spolehlivost a samostatnost

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody

Strukturované životopisy zasílejte na email:
marie.kusova@kzcr.eu
Marie Kůsová
vedoucí oddělení dopravních služeb


Systémový technik

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Systémový technik

Požadujeme:
vyučení v elektro oboru nebo středoškolské vzdělání
manuální zručnost
motivace pracovat v týmu spravujícího prostředí s 8000 uživateli
schopnost reagovat na změny
schopnost týmové spolupráce
samostatnost, spolehlivost, pracovní nasazení
tělesná zdatnost
ochotu dále se vzdělávat
řidičský průkaz B

Nabízíme:
práci na projektech s regionálním významem
možnost dalšího vzdělávání
pružnou pracovní dobu
dotované stravování
dovolená 25 dní za rok
místo výkonu práce v Ústí nad Labem s výjezdy do ostatních objektů zaměstnavatele

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na emailovou adresu:
pavel.bischoffi@kzcr.eu


Vedoucí střediska léčebné výživy a stravovacího provozu UL

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
vedoucí střediska léčebné výživy a stravovacího provozu UL

Požadujeme:
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Internet Explorer atd.)
organizační schopnosti
praxe ve stravovacím provozu výhodou
samostatnost, zodpovědnost, organizační a komunikační dovednosti
odolnost ve stresových situacích
kultivované jednání
souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

Nabízíme:
zaměstnání v dynamicky se rozvíjející společnosti
zázemí stabilní společnosti
výhodné mzdové podmínky
moderní a příjemné pracovní prostředí
pružnou pracovní dobu
zaměstnanecké benefity

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na adresu:
milan.langr@kzcr.eu
vedoucí oddělení stravovacích služeb


Systémový inženýr

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Systémový inženýr

Požadujeme:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
znalost AJ na úrovni čtení technické (odborné IT) dokumentace
zkušenost s OS Windows Server 2008/2012/2016 na úrovni administrátora
zkušenost se správou desktopů v prostředí s velkým množstvím pracovních stanic
motivace pracovat v týmu spravujícího prostředí s 8000 uživateli
znalosti v těchto oblastech výhodou:
- Samba, Linux na úrovni administrátora
- MS Exchange 2007/2010, PKI, Kerberos, Radius, VMWare, Veeam
- Active directory na úrovni administrace
- znalost Powershell na úrovni skriptování
- znalost síťových služeb DNS, DHCP na úrovní administrace
schopnost reagovat na změny
schopnost týmové spolupráce
samostatnost, pracovní nasazení
schopnost práce ve stresu v prostředí s vysokými nároky na dostupnost služeb
ochotu dále se vzdělávat
řidičský průkaz B

Nabízíme:
práci s pestrým spektrem technologií a výzev k řešení v profesionálním kolektivu
práci na projektech s regionálním významem
přístup k moderním unikátním technologiím
možnost dalšího vzdělávání
místo výkonu práce v Ústí nad Labem

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na emailovou adresu:
pavel.bischoffi@kzcr.eu


Vedoucí oddělení zdravotnické techniky

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
vedoucí oddělení zdravotnické techniky

Požadujeme:
VŠ vzdělání (nelékařský zdravotnický obor, např. Biomedicínské inženýrství, Biomedicínská technika, Zdravotnická technika apod.) s praxí min. 3 roky nebo elektrotechnické vzdělání s praxí min. 5 let ve správě a údržbě zdravotnické techniky, případně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou s praxí min. 8 let ve správě a údržbě zdravotnické techniky
manažerské dovednosti – dobré organizační, komunikační a prezentační schopnosti, schopnost vedení lidí, řízení změn
znalost legislativy o zdravotnických prostředcích podmínkou
samostatnost, pracovní nasazení, schopnost týmové spolupráce
platné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve smyslu vyhl. č.50/78Sb. výhodou
velmi dobrou znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel), e-mail, internet
znalost zdravotnické techniky, eHealth, IT
základní znalost problematiky veřejných zakázek
znalosti v oblasti dodavatelsko – odběratelských vztahů
znalost anglického a německého jazyka výhodou
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
odolnost ve stresových situacích
kultivované jednání
řidičský průkaz B
souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

Hlavní náplň činnosti:
řízení evidence dokumentace zdravotnické techniky dle platné legislativy
řízení instalací, servisu, kontrol, pravidelné údržby, validace, monitoringu zdravotnické přístrojové techniky
diagnostika úrovně a kvality servisu zdravotnické techniky
přímý kontakt s klinickými pracovišti
zajištění servisních smluv s externími dodavateli
spolupráce na přípravě plánu a vnitřního rozpočtu za oblast zdravotnické techniky

Nabízíme:
zajímavou práci v interdisciplinárním prostředí
přístup k moderním unikátním technologiím
možnost dalšího vzdělávání
zázemí stabilní společnosti
výhodné mzdové podmínky
zaměstnanecké benefity
místo výkonu práce – nemocnice Krajské zdravotní, a.s.

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email: radek.broz@kzcr.eu
Ing. Brož Radek
vedoucí odboru obslužných klinických činností


Správce zabezpečení sítě

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
správce zabezpečení sítě

Požadavky:
vyšší odborné vzdělání technického směru
zkušenosti v oblasti zabezpečení sítě a detekce hrozeb
schopnost rychlého řešení problémů
pokročilá znalost anglického jazyka
analytické myšlení
znalost operačních systémů – Windows, Linux, Active Directory
znalost dalších článků kybernetické bezpečnosti výhodou

Náplň práce:
analýza a určení rizik ve zranitelných oblastech
návrh a implementace nových bezpečnostních služeb
podpora a kontrola správy zabezpečení
monitoring a zabezpečení prostředí
řešení problémů a podpora služeb a infrastruktury
tvorba IT dokumentace

Nabízíme:
zázemí velké a stabilní společnosti
dobré platové podmínky
podpora osobního rozvoje a průběžného vzdělávání
příjemné pracovní prostředí v mladém týmu
zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, aj.)

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email: pavla.kabelova@kzcr.eu


Specialista Oddělení realizace investic

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
specialista Oddělení realizace investic

Chcete se podílet na výstavbě nových pavilonů nemocnic v Ústeckém kraji? Hledáme nové členy do týmu zajišťujícího mj. dostavby nemocnic s investičními náklady v řádu stovek miliónů korun. Nabízíme pracovní pozici specialisty oddělení realizace investic na plný úvazek zajišťující činnost správce stavby zejména na dostavbách nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Požadujeme:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření (stavební zaměření výhodou)
orientace v procesu realizace investičních záměrů stavebního charakteru
orientace v technických a právních předpisech týkajících se staveb (zejména Zákon č.183/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů, orientace v obecných požadavcích na stavby atd.)
výhodou znalost tvorby a orientace v rozpočtování staveb
výhodou orientace v Zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
dobrá znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Internet Explorer atd.)
praxe v oboru min. 10 let
samostatnost, zodpovědnost, analytické myšlení, organizační a komunikační dovednosti
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Náplň práce:
zajištění služeb správce stavby na dostavbách pavilonů nemocnic Krajské zdravotní, a.s.
zastupování investora při realizaci investiční výstavby, koordinační činnost s tímto spojená řízení kontrolních dnů stavby apod.
kontrolní činnost, zejména kontrola plnění smluvních ustanovení
administrativní činnost související s realizací investičních zakázek (zápisy z kontrolních dnů, příprava podkladů, převzetí podkladů a seznámení se s nimi, atd.)
příprava a koordinace změnových řízení
spolupráce na přípravě a administraci zadání veřejných zakázek a jejich hodnocení

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
zázemí úspěšné, stabilní a rozvíjejí se společnosti
moderní a příjemné pracovní prostředí
zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou aj.)
nástup možný ihned

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zašlete na email: jindriska.vocaskova@kzcr.eu
Jindřiška Vocásková


Investiční referent Oddělení realizace investic

Krajská zdravotní, a.s., s místem výkonu práce Ústí nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
investiční referent Oddělení realizace investic

Chcete se podílet na výstavbě nových pavilonů nemocnic v Ústeckém kraji? Hledáme nové členy do týmu zajišťujícího mj. dostavby nemocnic s investičními náklady v řádu stovek miliónů korun. Nabízíme dvě pracovní pozice investičního referenta na plný úvazek zajišťující činnost technického dozoru stavebníka zejména na dostavbách nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Požadujeme:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., obor pozemní stavby (autorizovaný inženýr IP00 nebo autorizovaný technik TP00 / stavitel SP00)
orientace v procesu realizace investičních záměrů stavebního charakteru
orientace v technických a právních předpisech týkajících se staveb (zejména Zákon č.183/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů, orientace v obecných požadavcích na stavby atd.)
výhodou znalost tvorby a orientace v rozpočtování staveb
výhodou orientace v Zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
dobrá znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Internet Explorer atd.)
praxe v oboru min. 5 let
samostatnost, zodpovědnost, analytické myšlení, organizační a komunikační dovednosti
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Náplň práce:
zajištění služeb technického dozoru stavebníka na dostavbách pavilonů nemocnic Krajské zdravotní, a.s.
zastupování investora při realizaci investiční výstavby, kontrolní činnost s tímto spojená, účast na kontrolních dnech apod.
analýzy rozpočtů, praktická koordinace postupů prací s požadavky provozu investora, aktivní vyhledávání nesouladů při realizaci díla
administrativní činnost související s realizací investičních zakázek
spolupráce na přípravě a administraci zadání veřejných zakázek a jejich hodnocení

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením;
zázemí úspěšné, stabilní a rozvíjejí se společnosti;
moderní a příjemné pracovní prostředí;
zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou aj.);
nástup možný ihned.

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zašlete na email: jindriska.vocaskova@kzcr.eu
Jindřiška Vocásková


Referent Oddělení zdravotnické techniky

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
referent Oddělení zdravotnické techniky

Požadavky:
minimálně středoškolské vzdělání technického nebo ekonomického zaměření s maturitní zkouškou
orientace v legislativě zdravotnických prostředků – zákon 268/2014 Sb., nařízení vlády 54/2015, 55/2015, 56/2015, vyhláška č. 62/2015 Sb.
vynikající uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Internet Explorer atd.)
uživatelská znalost programu SAP výhodou
požadujeme minimálně 5 let praxe
praxe v oblasti zajištění servisních služeb, administrativy, nákupu
znalost zákona o veřejných zakázkách výhodou
samostatnost, zodpovědnost, organizační a komunikační dovednosti
odolnost ve stresových situacích
kultivované jednání
souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

Náplň práce:
zpracování požadavků na servis, kontroly, odborné údržby a dalších ze zdravotnických pracovišť
zajištění servisu, kontrol, pravidelné údržby, validace, monitoringu zdravotnické přístrojové techniky
zajištění evidence a dokumentace zdravotnické techniky dle platné legislativy
příprava podkladů pro plánování servisního rozpočtu za oblast zdravotnické techniky
provádění hodnocení servisních organizací
přímý kontakt s klinickými pracovišti

Nabízíme:
zaměstnání v dynamicky se rozvíjející společnosti
zázemí stabilní společnosti
odpovídající finanční ohodnocení
moderní a příjemné pracovní prostředí
možnost profesního růstu
zaměstnanecké výhody
místo výkonu práce v Ústí nad Labem
dobrá dopravní dostupnost

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email: radek.broz@kzcr.eu
Ing. Brož Radek
vedoucí odboru obslužných klinických činností


Referent Oddělení optimalizace zdravotnické péče (DRG)

Krajská zdravotní, a.s.
přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici:
referent Oddělení optimalizace zdravotnické péče (DRG)

Požadavky:
min. středoškolské vzdělání zdravotnického typu
základní počítačová gramotnost (znalost MS Office)
flexibilita, iniciativa,
schopnost samostatného jednání a odborné metodické práce,
ochota učit se novým věcem,
zkušenosti z klinické praxe vítány

Náplň práce:
kontrola vykazování diagnóz a zdravotních výkonů u hospitalizovaných pacientů v souladu s platnou legislativou a metodikami DRG
komunikace a školení dalších pracovníků pracujících s DRG na klinických odděleních
zpracovávání podkladů při revizích zdravotních pojišťoven
oponentura metodických materiálů DRG

Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
pružnou pracovní dobu
příspěvek na rekreaci, 5 týdnů dovolené
závodní stravování
dobrou dopravní dostupnost a další zaměstnanecké výhody
místo výkonu práce: Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Teplice, Děčín

Strukturované životopisy zasílejte na email:
martina.matouskova@kzcr.eu


Biomedicínský technik / inženýr Oddělení realizace investic zdravotnické techniky

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Biomedicínský technik / inženýr Oddělení realizace investic zdravotnické techniky

Požadujeme:
bakalářské nebo magisterské studium pro přípravu biomedicínských techniků nebo inženýrů, nebo bakalářské / inženýrské studium v oboru elektrotechnického zaměření a akreditovaný kvalifikační kurz biomedicínská technika / biomedicínské inženýrství
znalost zákona o zdravotnických prostředcích a souvisejících předpisů
znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
základní přehled o zdravotnické technice
znalosti v oblasti dodavatelsko – odběratelských vztahů
základní znalost problematiky veřejných zakázek
velmi dobrou znalost práce na PC (MS Windows, MS Office, Internet Explorer atd.)
znalost anglického jazyka na úrovni čtení technické dokumentace
schopnost týmové spolupráce
schopnost práce ve stresu v prostředí s vysokými nároky na dostupnost služeb
zájem o zdravotnickou přístrojovou techniku
orientace ve stavební projektové dokumentaci, čtení výkresů výhodou
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, odpovědné rozhodování
kultivované jednání
ochota se učit novým věcem
řidičský průkaz B – aktivní řidič
souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

Hlavní náplň činnosti:
zpracování technických specifikací pro zadávací dokumentace pro poptávková a výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a vnitřních směrnic
spolupráce s klinickými pracovišti na zpracování podkladů pro poptávková a výběrová řízení
zpracování a zajišťování potřebných podkladů pro dotační tituly a další finanční a věcné zdroje dodávek zdravotnických prostředků přístrojového charakteru
zpracování technickoekonomických studií rozsáhlých projektů a programů obnovy a rozvoje vybavení zdravotnickou přístrojovou technikou
spolupráce na přípravě plánu a vnitřního rozpočtu za oblast zdravotnické techniky
přímý kontakt s klinickými pracovišti
koordinace a kontrola pořízení zdravotnických prostředků
výše uvedené ve všech lokalitách Krajské zdravotní, a.s.

Nabízíme:
zajímavou práci v interdisciplinárním prostředí
přístup k moderním unikátním technologiím
možnost dalšího vzdělávání
zázemí stabilní společnosti
výhodné mzdové podmínky
zaměstnanecké benefity
vhodné pro absolventy
5 týdnů dovolené
místo výkonu práce v Ústí nad Labem, příp. Most

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email: radek.broz@kzcr.eu
Ing. Brož Radek
vedoucí odboru obslužných klinických činností


Biomedicínský technik / inženýr pro Oddělení podpory klinických pracovišť

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Biomedicínský technik / inženýr pro Oddělení podpory klinických pracovišť

Požadujeme:
bakalářské nebo magisterské studium pro přípravu biomedicínských techniků nebo inženýrů, nebo bakalářské/inženýrské studium v oboru elektrotechnického zaměření a akreditovaný kvalifikační kurz biomedicínská technika/biomedicínské inženýrství
odbornou způsobilost dle vyhl. 96/2004 Sb.
elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/1979 Sb. minimálně §5 výhodou
základní znalost konstrukce elektrotechnických zařízení výhodou
schopnost řešit technické problémy
schopnost aplikovat získané zkušenosti na řešení dalších úkolů
znalost zákona o zdravotnických prostředcích
velmi dobrou znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, Outlook), e-mail, internet
znalost AJ na úrovni čtení technické dokumentace
samostatnost, pracovní nasazení
schopnost týmové spolupráce
schopnost práce ve stresu v prostředí s vysokými nároky na dostupnost služeb
kultivované jednání
řidičský průkaz B – aktivní řidič
zájem o zdravotnickou přístrojovou techniku a její správu
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

Nabízíme:
zajímavou práci v interdisciplinárním prostředí
přístup k moderním unikátním technologiím
možnost dalšího vzdělávání
zázemí stabilní společnosti
zaměstnanecké benefity
vhodné pro absolventy
5 týdnů dovolené
místo výkonu práce v Ústí nad Labem

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email: radek.broz@kzcr.eu
Ing. Brož Radek
vedoucí odboru obslužných klinických činností


Technik Oddělení zdravotnické techniky

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Technik Oddělení zdravotnické techniky

Požadujeme:
minimálně středoškolské vzdělání technického zaměření s maturitní zkouškou
elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/1979 Sb. minimálně §6 výhodou
základní znalost konstrukce elektrotechnických zařízení výhodou
schopnost řešit technické problémy
schopnost aplikovat získané zkušenosti na řešení dalších úkolů
znalost zákona o zdravotnických prostředcích - výhodou
velmi dobrou znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, Outlook), e-mail, internet
znalost AJ na úrovni čtení technické dokumentace
samostatnost, pracovní nasazení
schopnost týmové spolupráce
schopnost práce ve stresu v prostředí s vysokými nároky na dostupnost služeb
kultivované jednání
řidičský průkaz B – aktivní řidič
zájem o zdravotnickou přístrojovou techniku a její správu
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

Hlavní náplň činnosti:
vedení evidence a dokumentace zdravotnické techniky dle platné legislativy
instalace, servis, kontroly, pravidelné údržby, validace, monitoring zdravotnické přístrojové techniky v souladu s platnou legislativou
diagnostika zdravotnické techniky
přímý kontakt s klinickými pracovišti

Nabízíme:
zajímavou práci v interdisciplinárním prostředí
přístup k moderním unikátním technologiím
možnost dalšího vzdělávání
zázemí stabilní společnosti
výhodné mzdové podmínky
zaměstnanecké benefity
5 týdnů dovolené
místo výkonu práce v Nemocnice Most, Nemocnice Teplice

Přihlášky se strukturovaným životopisem
zasílejte na email: radek.broz@kzcr.eu
Ing. Brož Radek
vedoucí odboru obslužných klinických činností


Psycholog

Krajská zdravotní, a.s.
přijme do pracovního poměru
Psychologa

Požadujeme:
VŠ vzdělání – jednooborová psychologie
odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
zájem o vzdělání v oboru
atestace z klinické psychologie výhodou
zdravotní a trestní bezúhonnost
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatné a týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
moderní a příjemné pracovní prostředí
zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou aj.)
nástup možný ihned

Kontakt:
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
Úsek řízení lidských zdrojů
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu


Logoped

Krajská zdravotní, a.s.
přijme do pracovního poměru
Logopeda

Požadujeme:
VŠ vzdělání – obor logopedie
odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
zájem o vzdělání v oboru
atestace v oboru klinický logoped výhodou
zdravotní a trestní bezúhonnost
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatné a týmové práce
znalost práce na PC (Word, Excel)

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
moderní a příjemné pracovní prostředí
zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou aj.)
nástup možný ihned

Kontakt:
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
Úsek řízení lidských zdrojů
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu


Technik výpočetní techniky

Krajská zdravotní, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
Technik VT

Náplň práce:
instalace nového HW a SW
podpora uživatelů při využití výpočetní techniky
testování nového HW a SW
zajišťování podkladů pro evidenci HW a SW
vedení a zajišťování aktuálnosti evidence HW a SW v auditním systému správy softwarových aktiv a konfigurační databázi
podpora uživatelům a správcům HW v oblasti legálního užívání SW

Požadujeme:
středoškolské vzdělání (technické zaměření výhodou)
znalost HW osobních počítačů
znalost klientských OS MS Windows (Windows 8.1 a 10)
uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Open Office, Libre Office, atd.)
základní znalost problematiky sítí TCP/IP
znalost AJ na úrovni čtení technické dokumentace
dobré komunikační schopnosti
asertivní jednání a spolehlivost
ŘP sk. B, samostatnost, schopnost práce v týmu
schopnost práce ve stresu v prostředí s vysokými nároky na dostupnost služeb

Nabízíme:
profesní rozvoj a postup
zaměstnání v dynamicky se rozvíjející společnosti
moderní a příjemné pracovní prostředí
zaměstnanecké výhody
místo výkonu práce – Most
dobrá dopravní dostupnost

Přihlášky se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o vzdělání
zašlete na adresu:
Krajská zdravotní, a.s.
Personální a mzdové středisko UL, Pavla Kabelová, DiS.,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
obálku označte VR – technik VT
nebo emailem na adresu: pavla.kabelova@kzcr.eu


Informace o zpracování osobních údajů zájemců a uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na internetových stránkách www.kzcr.eu v sekci Ochrana osobních údajů.


Krajská zdravotní, a.s. přijme radiologické asistenty

Krajská zdravotní, a.s. přijme radiologické asistenty

Požadujeme odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb §8
 
Nabízíme:
odpovídající finanční ohodnocení
stabilizační příspěvek
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
6 týdnů dovolené
příspěvky na stravování, rekreaci a penzijní připojištění
a další zaměstnanecké benefity
 
Kontakty:
Nemocnice Chomutov
tel.: 474 447 566
 
Nemocnice Most
tel.: 478 032 548
 
Nemocnice Teplice
tel.: 417 519 493
 
Nemocnice Děčín
tel.: 412 705 204

Krajská zdravotní, a.s. přijme lékaře

Seznam oddělení najdete zde: odkaz

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta, zájem o vzdělávání v oboru, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem, podporu dalšího profesního rozvoje, řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování

Kontakt:
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstkyně
Úsek řízení lidských zdrojů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Tel. +420 477 117 960
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. přijme všeobecné sestry

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem, podpora dalšího profesního rozvoje, dobrá dopravní dostupnost

Kontakty:
Nemocnice Děčín, o.z.
Jitka.Ctvrtnikova@kzcr.eu
tel.: 412 705 204

Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Pavla.Kabelova@kzcr.eu
tel.: 477 117 953

Nemocnice Teplice, o.z.
Jana.Dobiasova@kzcr.eu
tel.: 417 519 493

Nemocnice Most, o.z.
Jana.Mackovcinova@kzcr.eu
tel.: 478 032 548

Nemocnice Chomutov, o.z.
Alena.Bezaniukova@kzcr.eu
tel.: 474 447 566

Naše volné pozice také na jooble
Prosím, čekejte