Prezentace - 3. ročník konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích

Příspěvky se stažení (další materiály a fotogalerii naleznete v archivu v pravém sloupci stránek "Konference a semináře" tohoto webu

12. dubna 2012 - čtvrtek - priorita Health

Blok 1
 • Přivítání účastníků, Jiří Madar, Krajská zdravotní, a.s.
 • Zahájení konference, Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.
 • Zahájení konference, Jiřina Jílková, prorektorka pro vědu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 1. Konec 7. RP a HORIZONT 2020Judita Kinkorová, Technologické centrum Akademie věd ČR
 2. Podpora vědy a výzkumu v nemocnicích Ústeckého kraje, projekt univerzitní nemocnice v roce 2012Martin Zeman, Jiří Madar, Krajská zdravotní, a.s.
Blok 2
 1. Personalizovaná medicína civilizačních chorobOndřej Topolčan, Fakultní nemocnice Plzeň, Judita Kinkorová, Technologické centrum Akademie věd ČR
 2. ICRC - představení projektu Mezinárodního centra klinického výzkumuRené Samek, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 3. Nové batole českého výzkumu - Výzkumný ústav balneologický, v.v.i.Jiří Schlanger, 1. lékařská fakulta UK
 4. Projekt „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“Eva Rychlíková, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
 5. Zlomeniny obratlů Th-L přechodu u jezdců rally v České republicePetr Obruba, Jakub Avenarius, Pavel Pilát, Krajská zdravotní, a.s., Martin Švec, Přírodovědecká fakulta UJEP, Petr Černohorský, Lubomír Tenkl, Zdeněk Janda, Asociace jezdců rally ČR 
Blok 3
 1. Klinické inženýrství - nedílná součást výzkumných týmůMartina Nováková, Krajská zdravotní, a.s.
 2. Vliv podání kontrastní látky gadolinia na zobrazení DTIAmír Zolal, Krajská zdravotní, a.s.
 3. Experimentální poranění míchyAleš Hejčl, Krajská zdravotní, a.s.
 4. Regionální anestézie krčního plexu pro operace karotid s asistencí ultrazvukuDaniel Nalos, Krajská zdravotní, a.s.
 5. Perkutánní endoskopická gastrostomie - eLearningKamila Martincová, Krajská zdravotní, a.s.
 6. Intratékální Midazolam v léčbě chronické lumbální bolestiJan Procházka, Krajská zdravotní, a.s.
Vystoupení hosta konference - náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění
 1. Perspektivy elektronizace zdravotnictví v ČRPetr Nosek, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Blok 4
 1. Přístrojové vybavení Fakulty zdravotnických studií pro vědeckovýzkumnou práciMarek Jelínek, Fakulta zdravotnických studií UJEP
 2. Regresní modely v biomedicínském výzkumuKarel Hrach, Fakulta zdravotnických studií UJEP
Blok 5
 1. Úvod do klinického hodnocení humánních léčiv (klinických studií), Bojana Kutílková, Denis Majcher, Quintiles
 2. Využití virtuální reality v terapii poruch stability, Adam Bohunčák, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Markéta Janatová, VFN Praha, FBMI ČVUT 
 3. Vzdělávací kurzy v laboratorní medicíně - prezenční forma nebo e-learning? Fondy EU podporují obojí., Marie Karlíková, Daniel Rajdl, Ondřej Topolčan, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

13. dubna 2012 - pátek - priorita eHealth

Blok 1
 • Přivítání účastníků, Martin Zeman, Krajská zdravotní, a.s., ČSZIVI ČLS JEP
 1. Přínosy eHealth nástroji koordinované zdravotní péče pro klienty Maccabi Healthcare ServicesPavel Kubů, Intel
 2. Strategické aliance mezi silnými výzkumnými prostředí pro silnou budoucnost!Richard Pokorny, České vysoké učení technické v Praze
 3. Šance v elektronizaci českého zdravotnictví (aneb, Nebojte se É-ček (čti "Íček"!!!))Jiří Schlanger, 1. lékařská fakulta UK
 4. Živá ukázka využití telemedicíny v domácí péči o pacienty (plus video), Josef Filip, T-Systems
Blok 2
 1. Infrastruktura pro přenos zdravotnických výkonůJiří Navrátil, Sven Ubik, CESNET, Pavel Pečiva, Krajská zdravotní, a.s.
 2. Stupně závislosti založené na zásadách ADL a ICF, Rostislav Čevela, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 3. Včasná diagnostika rizikových faktorů kardiovaskulárního systémuTomáš Bohrn, Chipinvest
 4. Příspěvek ICT k optimalizaci času lékařů v ordinaci, Aleš Daniel, Martin Zeman, Krajská zdravotní, a.s.
 5. Integrace aplikací ve zdravotnickém zařízení na příkladu Krajské zdravotní, a.s.Daniel Krsička, 1. lékařská fakulta UK
 • Závěrečná diskuse
Ukončení, rozloučení 

Prezentace - 2. výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Příspěvky se stažení (další materiály a fotogalerii naleznete v archivu v pravém sloupci stránek "Konference a semináře" tohoto webu

27.3.2012, Clarion, Ústí nad Labem

LaudatioPříspěvky vybraných nositelů cen za rok 2011

3. ročník konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“

Pozvání na konferenci pořádanou pod osobní záštitou ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera

Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd ČR, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP pořádají 3. ročník dvoudenní konference se zahraniční účastí „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. 

 

V průběhu konference budou představeny možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména z rámcových programů EU pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů. Kromě letos již poslední výzvy priority Health 7. rámcového programu Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu se konference ve svém druhém dni opět zaměří na prioritu eHealth, čili na tzv. elektronizaci zdravotní péče. Na konferenci budou též přítomni zástupci tisku, mediálními partnery konference jsou Zdravotnické noviny a Sdělovací technika.

 

Novinkou v letošním programu bude představení připravovaného programu EU na období 2014 – 2020, HORIZONT 2020 se zaměřením na biomedicínský výzkum. 

Informace o programu, doprovodných akcích a možnosti ubytování budou průběžně aktualizovány na níže uvedených webových stránkách hlavních organizátorů:http://www.tc.cz a http://www.kzcr.eu/veda-a-vzdelavani/konference-odborne-akce/default.aspx

 

Akce proběhne 12. - 13. dubna 2012, na výletním zámečku Větruše, Fibichova 392, 400 01 Ústí nad Labem, viz www.vetruse.cz

 

Registrace probíhá na http://geform.tc.cz/biomedvyzkum3/ , uzávěrka registrace je 9. 4. 2012, nebo po naplnění kapacity sálu.


XXII. Ústecký oftalmologický den

14.10.2011, Ústí nad Labem

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí kolegové,
zaškrtněte si ve Vašem kalendáři datum 14. 10. 2011, kdy se bude konat
XXII. Ústecký oftalmologický den. Podrobnější informaci a program Vám zašleme později.

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem

MUDr. Ivana Liehneová

Přednosta očního oddělení
Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

TERMÍN KONÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)

Doporučujeme parkování: 
Kryté parkoviště – Podzemní parkoviště Palác Zdar (mezi Mírovým nám. a budovou KÚ)
Garážové stání – Předmostí (vjezd u čerpací stanice OMV)
POŘÁDÁ
OS ČLK Ústí nad Labem
Oční oddělení
Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
ODBORNÝ GARANT
MUDr. Ivana Liehneová – primářka Očního oddělení, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
08:00 - 09:00 Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení
09:00 - 12:00 Odborný program
12:00 - 13:00 Oběd 
03:00 - 15:30 Odborný program
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 

XXI. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

07.10.2011 - 09.10.2011, Ústí nad Labem

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v Ústeckém kraji se po 11 letech koná opět Konference   českých   a  slovenských   dětských  hematologů a  onkologů. Bude probíhat v nově otevřeném kongresovém centru Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Odborný program konference se bude skládat ze sekce lékařů a sekce sester a hlavními odbornými tématy budou dětská hematologie a dětská onkologie. Součástí konference bude prezentace farmaceutických firem a společenský rogram. Přijeďte se seznámit s novinkami v oboru, pobesedovat s odborníky a také se společensky pobavit. Těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem.

Za organizační výbor konference

MUDr. Daniela Procházková
Dětská klinika IPVZ
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní, a. s.

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie
UK 2. LF a FN Motol Praha

TERMÍN KONÁNÍ
07.10.2011 - 09.10.2011

web konference


MÍSTO KONÁNÍ
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Masarykova 25
Ústí nad Labem
POŘÁDÁ
Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR – sekce České hematologické společnosti a České pediatrické 
společnosti ČLS JEP
Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
Sekce dětské hematologie a onkologie Slovenské pediatrické společnosti
Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní a. s.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE
Předseda organizačního výboru:
Daniela Procházková

Členové:
Kateřina Horáková 
Jaroslava Jahelková
Jaroslav Škvor

Sesterská sekce:
Dana Sokolová

Rodičovská sekce:
Věra Reichlová
VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE
Předseda vědeckého výboru:
Jan Starý

Členové:
Jan Blatný 
Ondřej Hrušák 
Tomáš Eckschlager 
Edita Kabíčková 
Vladimír Mihál 
Dagmar Pospíšilová
Petr Sedláček
Jaroslav Štěrba
Jan Trka
Jan Zuna
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
RÁMCOVÝ PROGRAM
Pátek 7. 10. 2011
12.00 – 19.00 Registrace 
14.00 Zahájení konference
14.10 – 15.30 Satelitní symposium diamantového partnera
15.30 – 19.30 Odborný program 
19.30 Večeře 

Sobota 8. 10. 2011 
07.30 – 18.00 Registrace 
08.30 – 13.00 Odborný program 
13.00 – 14.00 Oběd 
14.00 – 17.00 Odpolední doprovodný program 
17.30 – 18.45 Odborný program 
18.45 – 19.45 Postery 
20.30 Společenský večer

Neděle 9. 10. 2011 
08.00 – 13.00 Registrace
08.30 – 13.00 Odborný program 
13.00 Zakončení konference a oběd
TÉMATA
• Leukémie a lymfomy
• Neonkologická hematologie
• Solidní nádory
• Varia
JEDNACÍ JAZYK
Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). 
18. Pediatrický den

sympozium lékařů a sympozium sester, 04.06.2011, Ústí nad Labem

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé dětského lékařství,

zveme Vás na další „Pediatrický den v Ústí nad Labem“ a děkujeme všem okolnostem včetně Vaší přízně a účasti, že můžeme pořádat již 18. ročník. Program tvoří novinky a zajímavé kasuistiky. Využijte příležitosti diskutovat s odborníky a také se „prostě jen“ setkat s kolegy a přáteli v odborné  i společenské části setkání.

Za organizátory

prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Marie Lulková

Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

TERMÍN KONÁNÍ
04.06.2011

web konference
(registrace, program atd.)


MÍSTO KONÁNÍ
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ:
Krajský úřad Ústeckého kraje – konferenční sál
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem – centrum města (místo konání shodné s minulými ročníky)

SYMPOZIUM SESTER:
Národní dům – velký sál
Velká Hradební 33
Ústí nad Labem – centrum města (místo konání shodné s minulými ročníky)
POŘÁDÁ
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
POD ZÁŠTITOU
Jany Vaňhové – hejtmanky Ústeckého kraje
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ SYMPOZIA LÉKAŘŮ
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ SYMPOZIA SESTER
Marie Lulková – Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
TÉMATA
- aktuality ze všech oborů pediatrie bez specializace
ČASOVÝ HARMONOGRAM
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
08.00 – 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 14.20 hodin Odborný program
14.20 – 15.05 hodin Přestávka
15.05 – 17.20 hodin Odborný program
17.20 hodin Závěr programu

SYMPOZIUM SESTER
08.00 – 09.15 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.15 – 11.40 hodin Odborný program
11.40 – 12.25 hodin Přestávka
12.25 – 16.15 hodin Odborný program
16.15 hodin Závěr programu
CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti s ohodnocením vzdělávací akce ve výši 6 kreditů. 

SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Zdravotní laborant
- Nutriční terapeut
- Dentální hygienistka
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník 


11. Ústecká rehabilitační konference

Posturální poruchy a rehabilitace dětí a dospívajících, 27.05.2011, Ústí nad Labem

TERMÍN KONÁNÍ
27.05.2011
web konference
(registrace, program atd.)


MÍSTO KONÁNÍ
Velká aula Pedagogické fakulty 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
České mládeže 8
Ústí nad Labem
POŘÁDÁ
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
Ústav zdravotnických studií a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
ODBORNÝ GARANT KONFERENCE
MUDr. Pavel Maršálek - primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
TÉMATA
- Operační léčba juvenilních a adolescentních idiopatických skolióz
- Operační léčba vrozených a neuromuskulárních skolióz 
- Diagnostika a léčba idiopatických skolióz se zaměřením na kinezioterapii a některé mýty nejen z pohledu fyzioterapeuta
- Terapeutická schémata a indikace ortéz u vad páteře mladistvých
- Svalové vzorce kloubů
- Posturalita trupu
ČASOVÝ HARMONOGRAM
08.00 – 09.00 hodin Registrace 
09.00 – 09.05 hodin Zahájení 
09.05 – 15.20 hodin Odborný program
15.20 – 15.30 hodin Závěr
CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
Je podána žádost o souhlasné stanovisko a kreditní ohodnocení u České lékařské komory, UNIFY a České asociace ergoterapeutů. Konference nebude akreditována u České asociace sester. 

Certifikáty budou vydávány po skončení odborné konference. 


Prezentace - Ústecké stomatologické dny 2011

Vybrané příspěvky z konference

Retrospektiva 56 let oddělení stomatologické chirurgie v Ústí nad Labem od roku 1954–2010 Karban J. – Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, KZ, a. s., MNÚL, o. z.

Temporomandibulární poruchy Nátek Š. – Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, KZ, a. s., MNÚL, o. z.

Krvácivé stavy : Malá K. – Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, KZ, a. s., MNÚL, o. z.


Ústecké stomatologické dny 2011

Hlavní informace

Termín konání: 

05.05.2011 - 06.05.2011

Místo konání:

Výletní zámeček Větruše, Ústí nad Labem

Pořadatelé:

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Česká společnost maxilofaciální chirurgie

Organizační výbor:

MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D.

Organizační zajištění:

BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

web konference

Témata:

 • Traumatologie: zubů, čelistí
 • Ortodoncie, ortognátní chirurgie 
 • Implantologie, implantologická protetika 
 • Periapikální patologie, cysty 
 • Rizikový pacient: bisfosfonáty a stomatologie, krvácivé stavy a jejich ošetření 
 • Poruchy temporomandibulárního kloubu, artroskopie 
 • Atypická bolest v obličeji, neuralgie trojklanného nervu 
 • Přenos infekčních chorob ve stomatologické ordinaci

Časový harmonogram:

5. 5. 2011 (čtvrtek)
11.00–18.00 hodin Registrace
13.00–18.30 hodin Odborný program - lékaři
18.30 hodin Závěr jednacího dne
20.00–01.00 hodin Společenský večer

6.5.2011 (pátek)
08.00–11.00 hodin Registrace
08.30–13.30 hodin Odborný program - lékaři
08.30–13.30 hodin Odborný program - sestry
13.30 hodin Závěr jednacího dne

Certifikáty o účasti:

LÉKAŘI – lékaři obdrží certifikáty s bodovým ohodnocením 100 bodů udělené ČSK.

SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Asociace dentálních hygienistek byla požádána o zařazení konference do kreditního systému.


Prezentace - Vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Ve středu 13. dubna 2011 se ve slavnostním duchu odehrála Vědecká konference Masarykovy nemocnice v ústeckém hotelu Clarion. Tato akce, určená výhradně pro zaměstnance Krajské zdravotní, a.s., byla totiž spojena s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2010 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.


Prezentace - 2. ročník konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích

Příspěvky ke stažení

První den 

Blok 1

Přivítání účastníků, Jiří Madar, Krajská zdravotní, a.s.

 1. Aktuální informace interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, Vítězslav Vavroušek, náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 2. Perspektivy spolupráce ÚZS UJEP a KZ ve vědě a výzkumu, Miroslav Tichý, Ústav zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 3. Priorita Health v rámcových programech Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu, Judita Kinkorová, Technologické centrum Akademie věd ČR
  Blok 2
 4. Podpora vědy a výzkumu v nemocnicích Ústeckého kraje, projekt univerzitní nemocnice, Martin Zeman, Jiří Madar, Tomáš Indra, Krajská zdravotní, a.s.
 5. Přeshraniční poskytování zdravotní péče, Miroslav Ouzký, Evropský parlament
  Blok 3 - vybrané soutěžní příspěvky  autorů z Krajské zdravotní, a.s.
 6. Kanaloplastika - nová chirurgie glaukomu, Ivana Liehneová, Krajská zdravotní, a.s. video Kanaloplastika katarakta
 7. Robotické operace v ORL, Karel Sláma, Krajská zdravotní, a.s. video z operace video TORS  video FK rozvěrač
 8. Detekce klinicky němých nestabilních koronárních plátů pomocí optické koherentní tomografie u nemocných se STEMI, Martin Kvašňák, Radim Špaček, Pavel Červinka, Marian Bystroń, Krajská zdravotní, a.s.
 9. Testování mužů čili spermiogram, Markéta Drncová, Věra Berounská, Jindřiška Petržílová, Pavel Filip, Krajská zdravotní, a.s. video Spermiogram video Romantická spermie
  Blok 4 - vědecký potenciál KZ, a.s. a ÚZS UJEP - možnosti společných projektů
 10. Laboratoř pro studium pohybu ÚZS UJEP, Miroslav Tichý, ÚZS UJEP
 11. Možnosti biostatistiky, Karel Hrach, ÚZS UJEP
  Blok 5
 12. Vzdělávací kurzy financované z fondů EU, Marie Karlíková, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

Druhý den 

Blok 1

Přivítání účastníků, Martin Zeman, Krajská zdravotní, a.s.

 1. Perspektivy mHealth a první úspěchy v ČR, Pavel Kubů, Intel, Pavel Trnka, KTTP
 2. Úskalí implementace asistivních  technologií, Miroslav Burša, Michal Huptych, Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, Stanislava Bártová, NESS
 3. Výzkum, vývoj a inovace v eHealth koncepci Krajské zdravotní, a.s., Aleš Daniel, Jaroslav Přibyl, Krajská zdravotní, a.s.
 4. Informační technologie, informační modely a projekty zdravotnické informatiky, Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 5. Tři základní principy platformy pro sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET, Daniel Schwarz, Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 6. Monitorování léčebného procesu - fikce nebo realita?, Jiří Šáda, Milena Hrbáčková, IDS Scheer ČR

Úvodní informace

Krajská zdravotní, a.s. se organizuje či spoluorganizuje řadu odborných akcí, seminářů či konferencí. Některé z nich mají dlouholetou tradici, jiné jsou výjimečné svým rozsahem, zaměřením či odborným sdělením. Na internetových stránkách KZ Vám postupně umožníme se v naší nabídce lépe orientovat.

Odbor vědy a výzkumu ve spolupráci s partnerskými institucemi a dalšími pracovišti KZ zorganizoval v roce 2010 jednu národní a jednu mezinárodní konferenci:

1.       Konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“

Na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem se 15. a 16. dubna sešlo více než 100 lékařů, vědců, inženýrů a manažerů na 1. ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. Konference, pořádaná Krajskou zdravotní, a.s. a Technologickým centrem Akademie věd ČR, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, představila možnosti rozvoje vědy a výzkumu v regionálních nemocnicích s podporou externích zdrojů financování, zejména rámcových programů Evropské komise pro podporu vědy a výzkumu a z národních grantových programů

Našim cílem bylo připravit v KZ půdu pro hladké přijímání prostředků z národních i nadnárodních grantových zdrojů, provést inventuru aktivit vědy a výzkumu v KZ  a zjistit aktuální personální možnosti pro toto snažení a mobilizovat vědecké síly v KZ. Na konferenci byl členy představenstva KZ před médii prezentován záměr zřízení nemocnice univerzitního typu v Ústí nad Labem.

2.       „6. mezinárodní konference MEDTEL - Regiony a eZdraví v Evropské unii“

Krajská zdravotní, a. s. a MEDTEL, o. p. s., ve spolupráci s Kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice, uspořádali 2. - 3. prosince 2010 6. mezinárodní konferenci MEDTEL - Regiony a eZdraví v Evropské unii na Větruši v Ústí nad Labem.

Konference se zúčastnila téměř stovka odborníků z 10 zemí Evropské unie, mezi nimiž nechyběli význační akademičtí hodnostáři, manažeři nadnárodních společností ani reprezentanti státní správy a samosprávy, zdravotních pojišťoven a nemocnic. Záštitu nad konferencí převzali ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Mgr. Radek John.


Archiv konferencí

Rok 2010

Rok 2011

13.04.2011 Vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

14-15.4.2011 2. ročník „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“ 05.-06.5.2011 Celostátní konference hygienického zabezpečení rukou a II. Krajská konference sester 2011 – Ústí nad Labem
05.-06.5.2011 Ústecké stomatologické dny
Rok 2012

27.3.2012 Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - 2. ročník

12.-13.4.2012 Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích - 3. ročník
Prosím, čekejte