2.9.2011

Krajská zdravotní, a. s. prezentuje čtyři výukové operace světového neurochirurga, profesora Takanori Fukushimy

Ve dnech 1. – 2. září 2011 pořádá Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z „Fukushima Live surgery“, prezentaci čtyř výukových operací světového neurochirurga, profesora Takanori Fukushimy. Neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice si profesor Fukushima vybral díky dlouholeté spolupráci a společným studijním projektům s klinikami v USA a v Japonsku.

Součástí akce jsou operace pacientů v přímém přenosu, přenášeném do Centra výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kde je bude sledovat 40 odborníků z 8 zemí světa, za moderování MUDr. Petra Vachaty, Ph.D. z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc. z Fakultní nemocnice v Motole.

Přenos operací s komentářem je též přenášen on-line internetem do Číny.

Dr.  Fukushima pochází z japonského Tokya, od roku 1990 působí v USA. Je považován za jednoho z nejnadanějších neurochirurgů tohoto specializovaného oboru.  Je tvůrcem konceptu minimálně invazivní neurochirurgie a chirurgie baze lební. Vyvinul přesnou a jemnou operační techniku tzv. „key hole surgery“ neboli „operaci klíčovou dírkou“. 

Výukové operace i navazující satelitní mikroanatomický kurz jsou akcemi nebývalého rozsahu a jsou současně zviditelněním solidní úrovně české medicíny a neurochirurgie.

Další informace:

Prof. Fukushima bude provádět operace petrokliválního meningiomu, tedy nezhoubného nádoru, který je v obtížné lokalizaci na bazi mozku.  Je zde velká koncentrace delikátních anatomických struktur, jejichž poškození má vážné následky - mozkový kmen s centrem řídícím dýchání a oběh krevní, okohybé nervy, lícní nerv zajištující mimiku, slzení oka, chuť na jazyku, dále nerv sluchový a nerv trojklanný (trigeminus) zajištující citlivost tváře a rohovky. Radikální odstranění bez poškození těchto struktur patří k nejobtížnějším výkonům na bazi lební v neurochirurgickém oboru.

Dále je na programu meningeom v oblasti kavernózního splavu. Nádor, který roste za očnicí v místě žilního splavu a karotické arterie. Za okem je intimní kontakt nádoru se zrakovým nervem a se všemi třemi okohybnými nervy.  Bez operace hrozí pacientovi dvojité vidění a později oslepnutí na oko na straně nádoru.

Třetí operací je mikrovaskulární dekomprese pro léčbu neuralgie trigeminu, podstatou operace je vypreparování nervu a jeho uvolnění od kontaktu s mozkovou cévou. Prof. Fukushima vytvořil šetrnou a miniinvazivní techniku klíčovou dírkou a vyvinul modality pro oddálení nervu pomocí teflonového závěsu.

Dále bude provedena operace adenomu hypofýzy tzv. nezhoubný nádor podvěsku mozkového. Profesor Fukushima popularizoval šetrný přímý transnazalní přístup k nádoru skrze nosní dírku a též vyvinul speciální nástroje pro tento výkon. Prosazuje radikální odstranění adenomu a současně nepoškození zdravé hypofýzy, která má výlučné postavení v řízení metabolismu nadledvin, štítné žlázy, pohlavních hormonů a reprodukce.

Na „Fukushima Live Surgery“ navazuje Mikroanatomický kurz, který bude pořádán v Praze.  Mikroanatomický direkční kurz trvá dva dny a jeho cílem je intenzivní výuka náročných neurochirurgických operačních přístupů na věrných anatomických modelech spánkové kosti s použitím operačního mikroskopu a vrtaček jako na skutečném operačním sále. Dále je kurz věnován nácviku náročných mikrochirurgických mozkových bypassů.  Pro lékaře specialisty bude novinkou testování speciálních anatomických modelů poprvé v Evropě. Tyto modely jsou vyráběny v Japonsku pomocí laserové technologie přesně podle 3D modelů skutečných pacientů.  Podobnou příležitost budou mít odborníci neurochirurgie až v listopadu 2011 v Shanghaji.

Tým lektorů a profesorů tvoří současní významní odborníci prof. T. Fukushima z USA, prof. T. Mathiesen ze Švédska, prof. U. Spetzger z Německa, z České republiky pak doc. MUDr. M. Sameš  a MUDr. P. Vachata z Ústí nad Labem, prof. MUDr. E. Zvěřina z Prahy a doc. M. Vaverka z Olomouce.

Intenzivní práce a studia se účastní 20 lékařů ze zemí západní i východní Evropy a USA. Celá akce je pořádána pod záštitou České neurochirurgické společnosti a Světové federace neurochirurgických společností (World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS). Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem má prestižní certifikát výukového centra  WFNS class A od roku 2008.

Doplňkové informace

O Masarykově nemocnici v Ú stí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem 

Ke stažení


Napříč kontinenty s KZ na konferenci TERENA 2011

Průběh konference natáčela Česká televize pro futurologický magazín Milénium, 18. května 2011 byl celý tento pořad zaměřen na telemedicínu jako obor přítomnosti i budoucnosti, včetně úspěchů Krajské zdravotní, a. s. na tomto poli.

odkaz na článek

24.5.2011

Krajská zdravotní předvedla robotickou operaci 3D Full HD přenosem do Hongkongu

Odborníci Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a sdružení CESNET předvedli své zkušenosti s internetovými přenosy robotických operací na největší asijské mezinárodní konferenci věnované Internetu APRICOT/APAN, pořádané v Hongkongu.

     Ve dnech 21. a 22. února provedli přenos nekomprimovaného signálu 3D Full HD z operace karcinomu prostaty, který mezi účastníky světově respektované konference vzbudil velký ohlas. Specialisté z České republiky úspěšným přenosem potvrdili, že jsou schopni realizovat takto náročné projekty napříč kontinenty.

     Operace byla uskutečněna pomocí robota da Vinci pod vedením primáře Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. MUDr. Jana Schramla. Předmětem přenosu byl zkrácený záznam operace s úseky, které byly zajímavé jak medicínsky tak z pohledu 3D zobrazení operačního pole v nitru pacienta.

     Záznam byl přenášen do medicínské sekce konference APAN v Hongkongu, kde ho sledovalo asi 70 účastníků. Současně s přenosem operace ve formátu 3D Full HD probíhala obousměrná videokonference, kterou doprovázel svým komentářem primář MUDr. Jan Schraml. Po skončení přenosu operace byla otevřena diskuse, v níž MUDr. Schraml a zástupci CESNETu, kteří přenos realizovali, odpověděli na řadu dotazů.

     Pro přenos nekomprimovaného 3D obrazu byla použita technologie, umožňující přenos až čtyř signálů ve formátu 3D Full HD současně. Přenosová technologie byla vyvinuta v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET „Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace“, jejíž unikátnost byla předmětem zájmu účastníků.

     Přenos demonstroval nejen možnosti vysokorychlostních optických sítí a dosažené výsledky v oblasti přenosů obrazů s vysokým rozlišením, ale demonstroval také možnosti současné telemedicíny. Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti využití této technologie přímo při chirurgických výkonech, ale hlavně při vzdělávání stávajících i budoucích lékařů.

     Trasa přenosu nekomprimovaného signálu vedla z České republiky přes Amsterdam do Chicaga, dál přes Kanadu na západní pobřeží USA a odtud přes Jižní Koreu do Hongkongu

 

Další informace:
Fotografie z uvedené akce v tiskové kvalitě zajistí Jana Pomikáčková:
jana.pomikackova@kzcr.eu

Více o konferenci APRICOT/APAN v Hongkongu:
http://www.apricot-apan.asia/ 

Tisková zpráva sdružení CESNET:
http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2011/tz110304.html 

Loňský přenos robotické operace Ústí nad Labem – Brno:  http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2010/tz101013.html

Loňský přenos robotické operace Ústí nad Labem – Tsukuba, Japonsko: http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2010/tz101123.html

Více o robotu da Vinci:
http://www.intuitivesurgical.com/

Více o Krajské zdravotní, a. s.:
http://www.kzcr.eu/ 

   

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

Odborníci sdružení CESNET a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem předvedli své zkušenosti s internetovými přenosy robotických operací japonským kolegům.

Tisková zpráva sdružení CESNET:
http://www.cesnet.cz/doc/tisk/2010/tz101123.html

Přetiskujeme:

Odborníci sdružení CESNET a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem předvedli své zkušenosti s internetovými přenosy robotických operací japonským kolegům. Minulý týden zrealizovali internetový stereopřenos v reálném čase ve formátu 3D Full HD z operace karcinomu prostaty, která byla provedena pomocí robota da Vinci. Operace 58letého muže pod vedením primáře urologického oddělení ústecké nemocnice MUDr. Jana Schramla se uskutečnila v Masarykově nemocnici a byla on-line přenášena do výpočetního centra KEK – High Energy Accelerator Research Organization v japonské Tsukubě, která je považována za japonské Sillicon Valley. Výpočetní centrum KEK nebylo vybráno náhodou. Sdružení CESNET s touto renomovanou institucí dlouhodobě spolupracuje, a to díky tomu, že národní výzkumná síť CESNET2 je prostřednictvím panevropské sítě GÉANT připojena na nejmodernější japonskou síťovou infrastrukturu SINET3.

Japonští kolegové pomáhali s přípravou přenosu od letošního srpna. Vlastní přenos zhlédli jak specialisté z KEK, tak lékaři z Institutu klinické medicíny při Univerzitě Tsukuba. V neformální diskusi po skončení přenosu japonští účastníci akce ocenili neobyčejnou zkušenost primáře Jana Schramla a také fakt, že Česká republika je v oblasti robotických operací tak daleko.

Obdobné přenosy spolu CESNET a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem uskutečnily letos v červnu a v říjnu. V prvním případě putoval datový tok do pražského sídla sdružení CESNET, ve druhém případě do areálu brněnského výstaviště na 5. ročník Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie. On-line přenosy byly zprostředkovány 10gigabitovým spojem v rámci standardní infrastruktury národní výzkumné sítě CESNET2. Datové toky dosahovaly během přenosů rychlosti přibližně 2,5 Gb/s a zpoždění signálu přidané přenosovým zařízením bylo menší než 1 ms. Spolu s nevyhnutelným zpožděním šíření signálu v síti dosahovalo celkové zpoždění při přenosu do Brna přibližně 3 ms a při přenosu do Japonska asi 150 ms, což umožňovalo sledování téměř v reálném čase.

Speciální přenosové zařízení pro realizaci streopřenosu ve formátu 3D Full HD vyvinul CESNET v průběhu svého výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace. Pro zobrazení přenesených dat využívá stereoprojektor F10 AS3D Projection Design, který CESNET pořídil pro potřeby těchto experimentů. Použité řešení umožňuje přenášet současně až čtyři 3D HD signály v každém směru.

Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti využití této technologie přímo při chirurgických výkonech, ale i při studiu stávajících i budoucích lékařů. Podobné přenosy může sdružení CESNET v blízké budoucnosti realizovat ve spolupráci se kteroukoli z dvaceti tuzemských nemocnic, které sídlí ve městech, jež jsou připojena na DWDM síť sdružení CESNET. Vážně se o podobné projekty zajímají například nemocnice v Olomouci nebo Hradci Králové.

Další informace

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR.. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z  prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Kromě jiného se zabývá využitím vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně formou streamingu.

tisková zpráva, 23. listopadu 2010

19.10.2010

Krajská zdravotní prezentovala robotické operace živým internetovým přenosem

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. a odborníci sdružení CESNET zrealizovali další internetový stereopřenos v reálném čase ve formátu 3D Full HD z chirurgických operací, provedených pomocí robota da Vinci. Robotické operace, prováděné na pracovišti Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., byly přenášeny do areálu brněnského výstaviště na 5. ročník Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie, který probíhá od 17. do 20. října 2010.

Podobný stereopřenos probíhal naposledy letos 10. června, kdy ve formátu 3D Full HD putoval z operačního sálu Masarykovy nemocnice do sídla sdružení CESNET v Praze. Odborníci z Krajské zdravotní, a. s. se tak významnou měrou uplatňují v oblasti telemedicíny. Přenosy ve formátu 3D Full HD nastiňují možnosti využití této technologie nejen přímo při chirurgických výkonech, ale významný efekt přinášejí také při studiu a vzdělávání stávajících i budoucích lékařů.
 
     Právě pro odbornou veřejnost byl určen i dnešní  internetový stereopřenos robotických operací v reálném čase z Krajské zdravotní, a. s. Prezentovány byly dvě roboticky prováděné prostatektomie (operace prostaty). Obrazový přenos byl provázen komentářem operatéra – primáře Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jana Schramla a celkovými záběry z operačního sálu.
 
     On-line přenos byl zprostředkován 10gigabitovým spojem v rámci standardní infrastruktury národní výzkumné sítě CESNET2. Datový tok dosahoval během přenosu rychlosti přibližně 2,5 Gb/s a zpoždění signálu v přenosovém řetězci bylo menší než 1 ms, což umožňovalo sledování v reálném čase. Použité řešení umožňuje přenášet současně až čtyři 3D HD signály v každém směru. Shodné parametry má i dnešní přenos (19. října).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doprovodné informace
Krajská zdravotní, a. s. vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Pět největších nemocnic, spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje, se tak z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově založené společnosti. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní síť zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Nově tak vzniklo unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která by měla svou kvalitou odpovídat nejmodernějším trendům v medicíně.
Společnost Krajská zdravotní, a.s. je se svými bezmála šesti tisíci třemi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších zaměstnavatelů        v Ústeckém kraji.
Více o  Krajské zdravotní, a.s. na http://www.kzcr.eu
 
Sdružení CESNET  bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2, určenou pro výzkum a vzdělávání.
 
Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Kromě jiného se zabývá využitím vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně, formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně, formou streamingu.
 
Více o společnosti CESNET:
 
Více o robotu da Vinci na 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem                  
 

24.5.2011

Krajská zdravotní, a.s. prezentuje další operace v přímém přenosu

Neurochirurgická klinika Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Videris, s.r.o., pořádá druhý ročník akce s názvem Live surgery s doprovodným multioborovým seminářem na téma „Možnosti využití aloplastických materiálů v chirurgii hlavy". Součástí akce jsou tři operace pacientů v přímém přenosu s prezentací využití aloplastických materiálů.

17. září 2010
     Multioborový seminář navazuje na úspěch loňské Live surgery, které se zúčastnilo přes 30 špičkových chirurgů z celé České republiky a fórum posloužilo k výměně cenných zkušeností v nových chirurgických metodách.
     Lékaři Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice budou operovat 36-letého pacienta, který před deseti lety utrpěl těžký úraz hlavy. Byla mu provedena dekompresivní kraniektomie,  následně byla vlastní kostní ploténka replantována a s odstupem vyjmuta pro infekt. Poté byla provedena nová kranioplastika polymethylmethakrylátem, která je nevyhovující velikostí, tvarem i uchycením. Ploténka balotuje a pacient trpí bolestmi hlavy. Aby se pacient mohl opět zařadit do plnohodnotného života jak po pracovní, tak i osobní stránce, pro dosažení optimálního kosmetického efektu a odstranění invalidizujících bolestí hlavy, vymění lékaři starou nevyhovující ploténku za MEDPOR® 3D zakázkový implantát.
     Poprvé zde také budou prezentovány zkušenosti s použitím aloplastických materiálů v očním lékařství, plastické, čelistní chirurgii a především dětské neurochirurgii, čímž se čeští lékaři opět zařadí mezi světovou špičku v této oblasti.
 
Doprovodné informace:
Současná rekonstrukční chirurgie nabízí až neuvěřitelné možnosti řešení obličejových a kraniálních defektů, ať již po úrazech, nádorech nebo vrozených vadách. V případě velkého defektu bývá problém s přípravou implantátu a jeho tvarováním. Dříve se používaly kostní štěpy, které se pak musely složitě upravovat a navzájem spojit titanovými dlahami a šrouby. Spongioplatsické kostní štěpy přímo z těla pacienta (nejčastěji ze žebra nebo pánve) zvyšují zátěž pro pacienta, znamenají více jizev a delší rekonvalescenci po operaci. Uměle vyrobené aloplastické implantáty jsou pro pacienta přijatelnější.
Implantáty MEDPOR® jsou vyrobeny z biokompatibilního porézního vysokohustotního polyetylénu, který pacienti velmi dobře snáší, čímž se minimalizuje možnost imunologické reakce.  Poréznost materiálu umožní následné prorůstání tkání a implantát se tak stane součástí pacientova těla.
Zakázkové implantáty MEDPOR® jsou vyráběny unikátní metodou pacientovi přímo „na míru“ a řeší tak vhodně konkrétní defekt. První krokem při výrobě implantátu je provedení skenu CT (počítačová tomografie), pomocí kterého je vytvořen přesný počítačový 3D model pacientovy lebky. Data chirurgové odešlou ke zpracování do centra přípravy zakázkových implantátů v USA, kde odborníci navrhnou vhodný tvar implantátu a umožní pomocí internetu a 3D zobrazovacích metod náhled budoucího implantátu. V dalším kroku potvrdí operatér vhodnost řešení implantátu.
 
 
Doplňkové informace
 
O Masarykově nemocnici v Ú stí nad Labem
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí, a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s.
 
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Narozen 1963 v Jablonci nad Nisou, vystudoval Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha (nyní 2. LF UK). Od roku 1997 je primářem neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n/L. Je autorem více než 50 odborných článků a statí v monografiích, dále více než
250 přednášek a odborných sdělení, členem mnoha českých i zahraničních odborných společností. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu patří zejména problematika mozkových tumorů, cévní neurochirurgie a chirurgie operačních přístupů k bazi lební.
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem                   
 

Spolupráce s CESNET - nekomprimované 3D Full HD přenosy

Zajištění videokonferencí a telemostů se intenzivně věnuje oddělení reprografie a multimediálních služeb Centra informačních technologií KZ, které se v roce 2010 podílelo na rozvoji přenosů HD a 3D HD obrazu (a zvuku) po internetových sítích, jejich záznamu a následném zpracování pro edukační a výzkumné účely. Spolupracovalo při tom se sdružením CESNET, které zapůjčilo KZ potřebnou techniku (vyvinutou právě sdružením CESNET).

Rozvoj těchto aktivit nastal po nástupu medicínských optických zařízení, která mají snímající technologii založenou na vysokém rozlišení obrazu (HD). Se zavedením pravidelné operativy s chirurgickým robotem Da Vinci S HD také vyvstala potřeba přenášet a zaznamenávat obraz z tohoto zařízení v takové kvalitě a formě, jakou vidí přímo operatér – tedy v 3D HD.

Vzhledem ke skutečnosti, že je v ústecké Masarykově nemocnici zřízeno školicí centrum robotické chirurgie pro střední a východní Evropu, považujeme další rozvoj 3D HD přenosů pro edukační a výzkumné účely mj. za součást strategické podpory tohoto školicího centra.

V roce 2010 proběhlo kromě běžných přenosů a videokonferencí i min. 6 přímých přenosů z Gastroenterologie, Neurochirurgie a Centra robotické chirurgie do prostor výukového centra Masarykovy nemocnice právě v HD kvalitě obrazu, dále pak byly uskutečněny další přenosy z prostor Centra robotické chirurgie (CRCH) do Prahy, Brna a japonské Tsukuby, kdy se jednalo dokonce o první přenos takového rozsahu na světě.

Spolu s Centrem informačních technologií KZ připravujeme další přímý 3D HD přenos (22. 2. 2011) z CRCH Masarykovy nemocnice do Hongkongu na celoasijskou konferenci APRICOT - APAN 2011 (Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies and 31th Asia-Pacific Advanced Network), která je zároveň vůbec největší asijskou konferencí, věnovanou internetovým technologiím a každý den této týdenní akce má samostatnou sekci věnovanou medicíně. Rýsuje se další spolupráce s japonskými a čínskými pracovišti v této oblasti.

V roce 2011 bychom rádi v těchto vývojových aktivitách pokračovali, rádi bychom také zřídili ve spolupráci s CRCH a společností AV Media 3D učebnu pro edukační potřeby CRCH. Usilujeme o dokončení dlouho odkládané obnovy původního zařízení a vybavení výukových prostor Centra výchovy a dalšího vzdělávání z roku 2000 s ohledem právě na vyšší nároky AV přenosových zařízení. Dále bychom rádi vybudovali ve spolupráci s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem kompaktní mobilní zařízení pro prezentační akce a výuku, umožňující využití výše uvedených technologií mimo prostory Centra výchovy a dalšího vzdělávání KZ.


Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel. +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Kontakt

Multimediální studio
Michal Vodák
tel. +420 477 117 922
audiovizuální technika
Pavel Pečiva
tel. +420 477 117 921
email: pavel.peciva@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Sledování 3D Full HD

Prosím, čekejte