Duchovní služba

Nabízíme Vám návštěvu kněze, kazatele, pastora, rozhovor s ním, modlitbu. Podoba konkrétní služby  bude individuálně vyjednána a je bezplatná.

O nemocniční duchovní službu  můžete požádat vrchní či staniční sestru příslušného oddělení.

Komu je tato služba určena?

Pacientům

• kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem

• kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky

• kteří se uzavřeli vůči svému okolí a je potřeba posílit v nich pocit důvěry a naděje

• kteří ztrácejí smysl života vlivem nemoci a utrpení

• kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka

Příbuzným

• kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby

• kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny

• kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby

• kteří zažívají emoční stres, vyvolaný ztrátou blízké osoby

Personálu

• který cítí potřebu konzultovat některá závažná rozhodnutí

• který potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka

• na nějž doléhají osobní či rodinné starosti

Prosím, čekejte